Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Blik

Verpakkingen zijn steeds dunner en lichter geworden, terwijl er meer wordt hergebruikt. Dat geldt zeker voor blik. Blik mag gewoon in de vuilnisbak. Je kunt het dan beter niet vullen met ander afval.

Blik_afval__strand

Blik mag gewoon bij het huisvuil. De afvalverbrandingsinstallatie haalt blik namelijk grotendeels uit het afval. Ruim negentig procent van de gebruikte blikverpakkingen wordt zo gerecycled. Doordat blikverpakkingen de afgelopen decennia veel dunner zijn gemaakt en er veel wordt hergebruikt, is de milieubelasting van blik omlaag gegaan

Tips

 • 1

  Vul lege blikken en blikjes liever niet met ander afval: dat maakt het lastiger om het materiaal in de afvalverbrandingsinstallatie te scheiden.

 • 2

  Lege verfblikken en spuitbussen mogen gewoon in de vuilnisbak. Blikken met verfresten moeten wel naar het klein chemisch afval.

 • 3

  Glas hoort in de glasbak, maar gooi de metalen deksels van bijvoorbeeld jampotten liefst in de vuilnisbak.

 • 4

  Lever aluminium afval gescheiden in als er speciale inleverpunten zijn, zoals bij kringloopwinkels, blikbakken, de gemeentelijke milieustraat, zogeheten Retourettes of wijkmilieupunten. Bij een flinke hoeveelheid kun je er ook mee naar de oudijzerhandel.

Blik en het milieu

De meeste metalen verpakkingen (78 procent) zijn gemaakt van staal. De rest bestaat uit aluminium. Van de twee metalen drukt de productie van nieuw aluminium het zwaarst op het milieu.

Voor het maken van staal is ijzererts nodig. De winning daarvan vergt energie, voornamelijk uit fossiele brandstoffen. Gebruik van schroot (oud ijzer) als grondstof bespaart wel 65 procent productie-energie: elke duizend kilo aan schroot bespaart 1500 kilo ijzererts en een halve ton steenkolen. En dat scheelt voor het milieu, want steenkoolverbranding draagt bij aan het broeikaseffect.

De grondstof voor aluminium is bauxiet. Met 3,7 kilo bauxiet kan je één kilo aluminium maken. Dat kost erg veel energie. Ook komen er bij de productie van nieuw aluminium schadelijke stoffen vrij, zoals fluorgas, PAK's (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en kwik.

Recycling is energiezuinig

Met de recycling van aluminium is veel te besparen: productie van nieuw aluminium kost maar liefst twintig keer meer energie dan hergebruik en omsmelten van oud aluminium.

Steeds lichtere verpakkingen

De afgelopen drie decennia zijn er steeds lichtere verpakkingen ontwikkeld. Dat geldt zeker voor blik. Het conservenblik is dertig procent lichter geworden en het drankblikje verloor 57 procent van zijn gewicht. Behalve het materiaal zelf is ook de coating tegen roest - gemaakt van tin - de afgelopen decennia 75 procent dunner geworden.

Overheid: fabrikant moet zorgen voor hergebruik

Producenten en importeurs van verpakkingen op de Nederlandse markt zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor het halen van de streefpercentages van gescheiden inzameling, hergebruik en andere nuttige toepassingen. Dit is vastgelegd in het overheidsbesluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton.

Minstens 85 procent van het blikmateriaal (zowel huishoudelijk verpakkingsblik als van bedrijven) moet hergebruikt worden. Deze doelstelling wordt met 91 procent recycling ruim gehaald.

Meer informatie

 • Benieuwd hoe een soepblik verandert in een fiets, of wat kunstenaars kunnen maken van oud blik? Kijk op www.kringloopblik.nl van Stichting Kringloop Blik. Ook voor informatie over (regelgeving en uitvoering van) recycling van blik.
Terug naar boven