MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Wilt u ook een Green Deal?

Wilt u een duurzaam project uitvoeren, maar loopt u vast op landelijke wet- en regelgeving? Of heeft u een goed idee en zoekt u partners voor samenwerking? Onderzoek dan de mogelijkheden voor een Green Deal met de Rijksoverheid.

De overheid is actief op zoek naar uw goede ideeën. Voorwaarde is dat u bereid bent zelf mee te werken. Een Green Deal is een gezamenlijk project van u, misschien uw bedrijf of (vrijwilligers)organisatie, en de overheid. Elke Green Deal leidt tot concreet resultaat op basis van gedeelde inzet van betrokken partijen.

Tot eind februari kunt u Green Deals indienen bij de Rijksoverheid (kijk voor info op www.rijksoverheid.nl). Milieu Centraal speelt geen rol bij de beoordeling van de deals, maar kan organisaties helpen bij de totstandkoming van Green Deals en is graag samenwerkingspartner.

Eerdere resultaten Green Deals

De Green Deals die in de eerste ronde zijn gesloten, richten zich grotendeels op energie - zoals projecten om energiebronnen te verduurzamen en efficiënter in te zetten. Er is ook veel belangstelling voor projecten rond het behoud van water, biodiversiteit en grondstoffen.

Zelf meedoen

Alleen een idee opperen, een wens indienen voor bijvoorbeeld meer elektrische auto's of een oproep doen tot belastingveranderingen is geen Green Deal. Ook vragen, bijvoorbeeld om subsidie vallen buiten dit project.

 Naar boven
/media/917537/green-deal-232-181.jpg

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Hoe komt de organisatie daaraan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons