MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Auto kopen

Uiteraard wilt u leuk voor de dag komen met uw nieuwe auto. Maar tegen welke prijs? Veel autobezitters rijden in een grotere auto dan nodig, zonder te weten hoeveel extra kosten en milieubelasting dat oplevert.

Autorijden leidt tot verschillende soorten milieubelasting. Allereerst stoten auto's CO2 uit, door verbranding van benzine en diesel. Dat draagt bij aan klimaatverandering. Verder stoten auto's luchtvervuilende stoffen uit, zoals fijnstof en stikstofdioxide; dat veroorzaakt schade aan onze gezondheid, de natuur en gebouwen. Ook zorgt autoverkeer voor geluidsoverlast.

Tips auto kopen

 • Nieuwe auto's stoten minder luchtvervuilende stoffen uit dan oudere. Vermijd in elk geval tweedehands auto's van voor 2000: die vervuilen veel meer.
 • Kies een passend formaat auto: een kleine auto is 15 procent zuiniger dan gemiddeld, terwijl een grote auto 20 procent meer verbruikt dan een middenklasser.
 • Kies binnen uw grootteklasse een model met energielabel A. Dat scheelt CO2-uitstoot, brandstofkosten en belasting.
 • Af en toe een auto huren, naast het bezit van een kleine(re) auto, pakt vaak voordeliger uit dan dagelijks rondrijden in een grote(re) wagen.
 • Zoekt u een lease-auto? Overweeg een zeer zuinige auto: die heeft een bijtelling van veertien procent.
 •  Auto kopen met oog voor milieu

  Als u in de showroom rekening wilt houden met het milieu, let dan op de leeftijd en de zuinigheid (uitgedrukt in gram CO2 per km, dit staat op het energielabel). De zuinigheid hangt af van de grootte van de auto, het soort brandstof en accessoires.

  Nieuwe auto vervuilt minder

  Hoe nieuwer een auto is, des te minder vervuilende stoffen die uitstoot per gereden kilometer. Steeds striktere Europese normen hebben deze techniekverbetering mede aangedreven. Auto's gebouwd vóór 2001 (toen gingen bepaalde normen in) zijn veel vervuilender dan jongere auto's.

  Kleine auto: milieuvriendelijker

  Vanwege het lagere gewicht en de (meestal) kleinere motor, verbruikt een kleinere auto minder brandstof. Stel uzelf daarom de vraag of een kleinere autoklasse wellicht voldoet voor het dagelijks gebruik. Voor autovakanties, of incidenteel vervoer van veel passagiers of lading, kan een grotere huurauto dan uitkomst bieden.

  Uit onderzoek blijkt dat veel autobezitters rijden in een grotere auto dan eigenlijk nodig is. Met een kleine, zuinige auto zijn zij niet alleen  milieuvriendelijker bezig, maar waarschijnlijk ook voordeliger uit; zelfs als ze kiezen voor een nieuwe auto of jonge occasion. Dat komt doordat een kleine auto diverse financiële voordelen biedt, waaronder lagere brandstofkosten. De allerzuinigste auto's hebben een korting op de aanschafbelasting en zijn vrij van wegenbelasting.

  Energielabel A: 20 procent zuiniger

  Een auto met energielabel A verbruikt minstens twintig procent minder brandstof dan de gemiddelde auto van hetzelfde formaat. Auto's met energielabel B zijn gemiddeld tien tot twintig procent zuiniger. Let dus in autoshowroom op het energielabel, en kies een model dat zuinig is met brandstof.

  Praktijk minder zuinig

  Het aangegeven verbruik op het energielabel is gebaseerd op een laboratoriumsetting en zult u in de praktijk niet halen. Wilt u weten wat de modellen van uw voorkeur in de praktijk verbruiken, kijk dan op www.ecotest.eu. Aangezien het rijgedrag en de bediening van elektronica het brandstofgebruik beïnvloeden, heeft ook hetzelfde model in de praktijk vaak een verschillend verbruik. Uw praktijkverbruik vergelijken met anderen kan het best op www.spritmonitor.de, www.autoweek.nl of (voor lease-rijders) www.werkelijkverbruik.nl.

  Fiscale voordelen 

   Als beloning voor een milieuvriendelijke keuze, geeft de overheid belastingvoordeel aan kopers van een zuinige auto. Autobezitters merken dat aan de aanschafbelasting (BPM) en de wegenbelasting (MRB), en leaserijders aan de bijtelling. Deze regelingen blijven vooralsnog bestaan: zie www.energielabel.nl/BPM wegenbelasting bijtelling.

  Brandstof: groengas en elektrisch rijden best voor milieu

  Van nieuwe auto's die rijden op een fossiele brandstof, hebben hybride- en LPG-auto's de laagste milieubelasting. Elektrische auto's en auto's op aardgas en/of biogas belasten het milieu nog minder. De milieubelasting van auto's op benzine en diesel uit 2005 of later, is per kilometer ongeveer even groot. Met uitzondering van dieselauto's zonder roetfilter: die zijn wel veel vervuilender.

  Auto's die rijden op nieuwe brandstoffen hoeven niet duurder uit te pakken. Milieu Centraal heeft de kosten berekend over vijf jaar (bij 15.000 km per jaar). Deze berekening is van augustus 2011.

  autokosten-vijfjr-small

  Meer over de accu op Elektrisch en hybride rijden.

  Accessoires

  Ga na of de auto-accessoires die u wilt, invloed hebben op het verbruik van brandstof. Eventueel extra verbruik weegt niet mee bij het energielabel. Meer hierover staat op Auto-accessoires.

 •  Milieu ontzien tijdens rit: zuinig rijden

  Tot slot heeft u als bestuurder direct invloed op de milieubelasting van uw auto. Leer uzelf een zuinige rijstijl aan, en bespaar tien procent van uw brandstof. Hoe dat moet, staat op Zuinige rijstijl.

 •  Eigen auto of auto delen?

  Als u weinig autokilometers maakt, dan is een eigen auto voor de deur een kostbare zaak. De vaste lasten lopen immers gewoon door. Rijdt u per jaar minder dan 10.000 kilometer, dan is het op jaarbasis waarschijnlijk voordeliger om de auto te huren, of gebruik te maken van abonnementen voor autodelen. Kijk voor meer informatie op Auto delen.

 •  Auto en milieubelasting: vooral door gebruik

  Voor de productie en het transport van een nieuwe auto en het slopen van een oude auto zijn veel grondstoffen en energie nodig. Zonder dat de auto heeft gereden, is er dus al milieubelasting ontstaan. De productie en het afdanken van een auto spelen echter een kleine rol in de totale milieubelasting. Die is namelijk voor zo’n 90 tot 85 procent afhankelijk van het aantal kilometers dat met de auto wordt gereden.

  Het gebruik van een auto zorgt dus voor de bulk van de milieubelasting: de uitstoot van broeikasgassen en vervuilende stoffen, en geluidsoverlast.

 •  CO2-uitstoot: klimaatverandering

  Bij de verbranding van autobrandstof komen broeikasgassen vrij (vooral CO2); die dragen bij aan klimaatverandering.

  Personenauto’s zijn verantwoordelijk voor tien procent van de totale Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Hoe zuiniger een auto is, des te minder CO2 er vrijkomt per gereden kilometer.

 •  Luchtvervuiling: ongezond voor mens en dier

  Een rijdende auto veroorzaakt behalve klimaatverandering ook luchtvervuiling, door de uitstoot van stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS), fijnstof (PM10) en zwaveldioxide (SO2). De schadelijke stoffen veroorzaken smog, ze verzuren de bodem en veroorzaken schade aan onze gezondheid. Mensen die langs een drukke weg wonen, overlijden gemiddeld eerder dan degenen die minder aan luchtvervuiling bloot staan.

  De ongezondste stoffen in uitlaatgas zijn VOS en fijnstof. Van alle VOS in de lucht is 40 procent afkomstig van verkeer. Van alle fijnstof in de lucht is 30 procent via de uitlaat daar gekomen. Van alle NOx is 65 procent afkomstig van het wegverkeer. En 23 procent van alle SO2 komt van het wegverkeer.

  Invloed van brandstoftype en leeftijd

  Hoe vervuilend een auto is, hangt vooral af van zijn leeftijd en de brandstofsoort, maar ook van eventuele technieken die schadelijke uitlaatgassen verminderen, zoals een katalysator of roetfilter.

  De nieuwste auto's hebben de schoonste motoren. Dat komt doordat de Europese Unie autofabrikanten steeds strengere eisen oplegt. Van alle nieuwe auto's die rijden op een autobrandstof gemaakt van aardolie, stoten hybride- en LPG-auto's de laagste hoeveelheid luchtvervuilende stoffen uit.

  Oude dieselauto's staan bekend als de grootste vervuilers (en dat zijn oude diesels ook), maar een nieuwe diesel is meestal schoner dan een oude benzineauto.

  En aardgas, biogas en elektriciteit dan?

  Een auto op aardgas of groengas rijdt bijna net zo zuinig als een hybride (dus vergelijkbare CO2-uitstoot), maar hij is wel schoner: er komen minder luchtvervuilende stoffen uit vrij. Ook biogas en elektriciteit hebben aanzienlijk minder milieubelasting dan de gangbare brandstoffen.

  Er rijden nog niet veel auto's op aardgas of groengas, maar het aantal tankstations voor aardgas en groengas neemt in hoog tempo toe. Elektrische auto's zijn pas kort op de markt. Een netwerk met oplaadpalen voor hun accu's moet nog worden aangelegd.

 •  Geluidsoverlast

  Voor mens en dier leveren auto's geluidsoverlast op. Begin jaren '90 daalde de geluidshinder van autoverkeer. Die daling kwam door stillere auto's, geluidsschermen en stiller asfalt. Door een stijging van het aantal auto's is de geluidsoverlast inmiddels weer toegenomen.

 •  Trend verkoop naar energielabels

  De populariteit van zuinige auto's is bezig aan een stevige opmars. Van alle nieuwe auto's die in 2011 zijn verkocht (556.000), had bijna 50 procent (ruim 277 duizend auto's) energielabel A. Dat is een verdubbeling van het aandeel in 2009.

  Het marktaandeel van nieuwe auto's met energielabel C of lager neemt sterk af. In 2011 had nog amper 1 op de 5 auto's die de showroom verliet  energielabel C of lager (zo'n 106 duizend auto´s).

  Klik om grotere versie te opnenen (nieuw venster)

 •  Meer informatie

  • Regelmatig onderhoud is belangrijk voor de veiligheid, het milieu en de restwaarde van de auto. Meer lezen? Kijk op Auto-onderhoud.
  • Kijk voor meer over het energielabel voor auto's op www.energielabel.nl/autos.
  • Het brandstofverbruiksboekje toont de fabrieksopgave van het brandstofverbruik; zie www.rdw.nl.
  • Stichting Autogas Nederland geeft informatie over rijden op gas www.autogas.nl.
  • De ANWB heeft samen met Stichting Natuur en Milieu een top 10 gemaakt van zuinige auto's.
  • Uw oude auto afdanken? Doe het milieuvriendelijk: lever de auto in bij een bedrijf dat is aangesloten bij Auto Recycling Nederland: www.arn.nl.
  • Wilt u meer weten over de aankoop van een auto, de garantie of andere overeenkomsten? Kijk op www.consuwijzer.nl.
 Naar boven
/Domeinen/Algemeen/Images/Onderwerp/auto-kopen-2010.png

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Hoe komt de organisatie daaraan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons