MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten
 • Home
 • Thema's
 • Afval heb je zelf in de hand

Afval heb je zelf in de hand

De helft van het huishoudelijk afval wordt opnieuw gebruikt. Dat scheelt vervuiling, grondstoffen en energie. Verpakkingen leveren veel afval op, maar voorkomen ook verspilling.

Nederland doet veel om de afvalstroom op verantwoorde wijze te verwerken. Circa de helft van het huishoudelijk afval wordt hergebruikt; stortplaatsen voor huishoudelijk afval zijn er nauwelijks nog.

Installaties voor afvalverbranding zijn schoner geworden; ze produceren elektriciteit en halen bepaalde materialen, zoals metaal, uit het afval voor hergebruik. Dat bespaart grondstoffen. Recycling is meestal beter voor het milieu, dan afvalverbranding en de energie die daarbij vrijkomt gebruiken.

Tips afval

 • Zorg voor minder afval; koop bijvoorbeeld spullen die lang meegaan. Zie: Afval voorkomen.
 • Lever zoveel mogelijk afval gescheiden in, dus niet alleen het dagelijks afval.
 • Check Afvalscheiding voor fabels en feiten.
 • Respecteer de scheidingsregels. Dat voorkomt vervuiling van het gescheiden afval, en verbetert recycling. Voorbeeld: voorkom dat plastic tussen oud papier komt.
 • Heeft u een tuin? Maak zelf compost van uw gft!
 •  Speel de Afvalrace

  Weet u precies waar welk afval thuishoort? Test uw kennis van afvalscheiding, en uw snelheid, met de Afvalrace! In welke afvalbak hoort bijvoorbeeld een oude videoband? Of een zaklamp? Klik op de banner en speel de Afvalrace!

 •  Wat er met uw afval gebeurt

  Verwerking van ingezameld plastic.Een populaire fabel is dat afval scheiden geen zin heeft. Volgens velen gaat al het afval toch op één hoop. Dat is niet zo: glas, papier, karton, GFT, klein chemisch afval, textiel en restafval worden allemaal apart verwerkt.

  Alleen sterk vervuilde partijen gescheiden afval kunnen noodgedwongen alsnog bij het restafval terecht komen. Zie: Afvalverwerking.

 •  Milieuvoordelen van hergebruik

  Het recyclen van afval kent vier belangrijke milieuvoordelen:

  1) Je spaart grondstoffen uit: bomen voor papierproductie, aardolie voor plastic producten, allerlei (zeldzame) metalen.

  2) Landbouwgrond blijft beschikbaar voor voedselproductie (inplaats van voor hout of katoen).

  3) Het heeft een gunstig effect op de uitstoot van broeikasgassen.

  4) De winning van grondstoffen en de productie van nieuwe materialen kost meestal veel meer energie dan nodig is wanneer oude materialen hergebruikt worden. Een duidelijk voorbeeld: de productie van nieuw aluminium kost twintig maal zoveel energie als het omsmelten van oud aluminium. En de kwaliteit is meestal gelijk.

  Minder schadelijke stoffen, minder afval

  Door hergebruik komen veel minder schadelijke stoffen in het milieu terecht, bijvoorbeeld zware metalen uit batterijen of cfk's uit koelkasten. Een ander voordeel van hergebruik is dat er minder afval wordt verbrand. De afvalverbrandingsinstallaties zijn weliswaar een stuk schoner dan vroeger; maar ze geven nog steeds enige luchtvervuiling, en veroorzaken restafval in de vorm van verbrandingsresten.

 •  Verpakking en milieu

  Afval bestaat voor een groot deel uit verpakkingen, en daarom staan verpakkingen vaak in een negatief daglicht. Dat is niet helemaal terecht.

  Verpakkingen hebben namelijk ook voordelen voor het milieu. Dankzij verpakkingen voor voedingsmiddelen, gaan deze langer mee, en zijn producten besschermd tijdens transport en opslag. Dat voorkomt verlies door bederf of beschadiging. En dat scheelt niet alleen afval, maar ook energie die nodig is om die producten te maken. Daarnaast worden verpakkingen steeds lichter, en wordt het materiaal veel vaker weer opnieuw gebruikt. Zie voor meer informatie: Verpakkingen.

 •  Meer informatie

 Naar boven
/media/936745/afval-heb-je-zelf-in-de-hand.jpg

Download gratis app Recyclemanager

De gratis app Recyclemanager (voorheen Afvalscheidingswijzer) maakt afval scheiden makkelijk.De app is beschikbaar voor Android (play.google.com) en iPhone (itunes.apple.com).

Half Banner Apple

Half Banner Android

Volg ons