MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Plagen in de tuin bestrijden

Bladluizen, slakken en andere beestjes kunnen een plaag vormen in uw tuin. Schimmels en andere micro-organismen kunnen de gezondheid van uw planten ondermijnen. Gelukkig kunt u iets tegen die tuinkwalen doen, zonder het milieu te belasten.

Voorkómen dat plaagbeestjes en schimmels een kans krijgen, is natuurlijk het best. Als ze toch in uw tuin gaan woekeren, zet dan bestrijding in die het milieu niet belast.

Tips tegen plagen in de tuin

 • Gezonde tuinplanten hebben minder snel last van plagen. Kies daarom planten, struiken en bomen die passen bij het klimaat en de bodem, en houd rekening met zon en schaduw bij het plaatsen.
 • Ruim ziek plantenmateriaal zo snel mogelijk op. Stop dat niet bij uw eigen compost, maar geef het mee met het gft-afval. Dit wordt gecomposteerd bij temperaturen die de ziektekiemen doden.
 • Zorg voor een natuurlijk evenwicht. Gebruik natuurlijke mest en compost, en zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen.
 •  Mollen verjagen

  Mollen kunnen grote schade aanrichten in een tuin. Toch zijn ze ook nuttig: ze eten namelijk grote hoeveelheden schadelijke insecten, zoals emelten en aardrupsen.

  Als mollen in uw tuin teveel overlast geven, kunt u ze vangen met een mollenval of een mollenklem. Met een val vangt u ze levend. U kunt ze dan naar een plek brengen waar ze geen overlast geven. Met een klem doodt u de mollen. Lees verder op Mollen.

 •  Schade door slakken tegengaan

  Schade aan planten wordt vooral veroorzaakt door naaktslakken. Veel huisjesslakken zijn onschadelijk, die kunt u dus beter met rust laten. Als ze toch schade veroorzaken, kunt u ze verzamelen en naar een plek brengen waar ze weinig schade aanrichten.

  Slakkenbestrijdingsmiddelen zijn ook giftig voor die dieren die slakken eten, en die u wel graag in uw tuin ziet. Egels, padden en vogels kunnen sterven na het eten van vergiftigde slakken. De egelopvanghuizen zitten hierdoor vol met zieke egels. Als de slakken uitgroeien tot een plaag, kunt u ze bestrijden met slakkenkorrels op basis van ferri-fosfaat of met aaltjes. Deze zijn niet schadelijk voor andere dieren. Kijk voor meer tips op Slakken.

 •  Wespenplaag bestrijden

  Een enkele wesp hoeft u niet te bestrijden. Heeft u echter te maken met een ware wespenplaag, dan is een bestrijdingsmiddel op zijn plaats. Dat kan meestal het best worden overgelaten aan een professionele bestrijder. Lees verder op Wespen.

 •  Schimmels en vraat tegengaan

  In natte zomers is het nauwelijks te voorkomen dat sommige planten ziek worden door schimmels. Ook vraat kan uw planten behoorlijk beschadigen. Maar u kunt uw tuin daartegen beschermen, zonder chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Kijk voor uitgebreide informatie en bijvoorbeeld symptomen van plantenziekten op Schimmels en vraat op tuinplanten.

 •  Mieren tegengaan? Alleen in huis

  MierMieren zijn nuttige dieren die schadelijke insecten en afval in de tuin opruimen. In principe is bestrijding van mieren in de tuin dus niet nodig.

  Mieren houden van warmte en bouwen daarom bij voorkeur een nest onder de bestrating, maar soms ook in huis. Dan is bestrijding wel aan te raden. Dat kan met eenvoudige middelen en milieuvriendelijk. Lees meer op Mieren.

 •  Meer informatie

  • Hebben niet uw tuinplanten maar uw kamerplanten last van beestjes, zoals bladluis? Lees dan meer op Plagen op kamerplanten.
  • Uitgeverij Roodbont geeft een gids uit voor het herkennen, voorkomen en beheersen van ziekten en plagen in de tuin. Bestel de gids via de website www.roodbont.nl.
  • Heeft u klachten over ongediertebestrijding of denkt u dat er een illegaal middel is gebruikt tegen een plaag? Meldt het bij het Meldpunt misstanden ongediertebestrijding, van de Inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bereikbaar via 070 2394975 en postbus.vimeldpunt@minvrom.nl, of kijk op www.vrominspectie.nl.
 Naar boven
/Domeinen/Algemeen/Images/Onderwerp/Plagen_in_de_tuin.jpg

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Hoe komt de organisatie daaraan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons