Gebruik gif gepast

Plagen en overlast

Tips per plaag Tips met uitleg om overlast van een plaag te voorkomen en op te lossen. Naar het overzicht
Soms krijg je een plaagdier of schimmel niet weg zonder professionele hulp of een chemisch middel. In bestrijdingsmiddelen zitten chemische stoffen die giftig zijn voor mensen, dieren, planten en milieu. Let daarom goed op wat je doet en check hoe je veilig omgaat met bestrijdingsmiddelen.

Als voorkomen of bestrijden met hand en vijand niet lukt heb je soms grover geschut nodig. Er bestaan allerlei soorten bestrijdingsmiddelen tegen plagen, schimmels en groene aanslag. Let op dat je het juiste middel op de goede manier toepast want chemische stoffen zijn giftig voor mensen, dieren en planten.

Hoe gebruik je bestrijdingsmiddelen gepast?

 1. 01

  Check welk middel je veilig kunt gebruiken. Dat hangt af van welk probleem je wilt oplossen.

 2. 02

  Gebruik alleen middelen die zijn toegelaten door het Ctgb. Toegelaten middelen hebben een nummer dat begint met 'NL', eindigt op een 'N', of een 11-cijferig nummer dat begint met ‘EU‘.

 3. 03

  Niet kopen: middelen zonder toelatingsnummer, gebruiksaanwijzing of ingrediëntenlijst

 4. 04

  Volg nauwkeurig de gebruiksaanwijzing. Verkeerd gebruik is gevaarlijk voor je omgeving. 

 5. 05

  Lees in de gebruiksaanwijzing: voor welke plaag het middel is, waar je het kunt gebruiken, de dosering en hoe je het moet opbergen en weggooien.

 6. 06

  Twijfel je of is de plaag hardnekkig? Schakel een professional in. Erkende plaagbestrijders gebruiken gif alleen gepast. Sommige plagen mag je zelf niet bestrijden en moeten door een professional worden opgelost.

Gebruik gif gepast - klik op het plaatje om de uitgebreide infographic te bekijken.