Praktisch over duurzaam

Last van geluidsoverlast

De belangrijkste veroorzakers van geluidsoverlast zijn het verkeer, de industrie en... buren. Het blijkt dat mensen die zelf iets ondernemen tegen geluidsoverlast, minder gezondheidsproblemen ervaren, dan degenen die geen actie ondernemen.

bigstock-Volume-knob-on-a-hi-fi-amplifi-26294267-400x300.jpg

Geluidsoverlast kan nadelig zijn voor je gezondheid, bijvoorbeeld als je door het lawaai slechter slaapt. Ook het dichthouden van ramen en deuren om het lawaai buiten te houden, heeft gevolgen: ventilatie ontbreekt dan. En dat terwijl schone lucht in huis minstens zo belangrijk is als rust aan je hoofd.

Tips tegen geluidsoverlast

  • 1

    Kom in actie: ga in gesprek met de veroorzaker van het lawaai, of dien een klacht in bij de instanties.

  • 2

    Woningisolatie houdt geluid van buiten tegen, vooral gevelisolatie en dubbel glas kunnen overlast verminderen.

  • 3

    Heb je de neiging om jouw huis niet meer te ventileren vanwege het geluid? Schaf dan speciale ventilatieroosters aan die lucht wel doorlaten, maar geluid niet.

Actie ondernemen tegen geluidsoverlast

Zijn jouw buren de oorzaak van de geluidsoverlast? Ga dan met ze praten. Leg uit wat voor jou de gevolgen zijn van de geluidsoverlast. Afhankelijk van de bron (muziek, kluswerkzaamheden, luidruchtige gesprekken) kun je wellicht afspraken maken over vermindering van het lawaai, of over tijdstippen waarop het stil moet zijn.

Klacht indienen

VLIEGTUIG1-400x300.jpg

Als geluidsoverlast meerdere veroorzakers heeft, zoals het (vlieg)verkeer of een groot bedrijf, dan kun je de veroorzaker niet direct aanspreken. Voor klachten over Schiphol kun je terecht bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol.

Raadpleeg voor advies en informatie de Nederlandse Stichting Geluidshinder, of de Stichting Bestrijding van Akoestische Milieuvervuiling. Zie voor contactinformatie Adressen gezondheid en milieu.

Woning isoleren

Is jouw woning nog niet geïsoleerd, en heb je geluidsoverlast? Gevelisolatie en dubbel glas dempen geluid van buiten. Meer over woning isolatie staat op Isoleren en besparen

Geluidsoverlast en gezondheidsklachten

Jaarlijks hebben ruim 700 duizend mensen ernstige hinder van geluid. Bij bijna de helft leidt dit tot ernstige verstoring van de slaap. Er is uitgerekend dat zo'n 600 mensen per jaar overlijden aan stress, hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten die veroorzaakt zijn door geluidsoverlast. Uit onderzoek blijkt ook dat vliegverkeer een negatief effect heeft op leerprestaties, zoals bij kinderen op scholen in de buurt van Schiphol.

Erg belangrijk: blijf ventileren

Bij geluidsoverlast van buiten, heb je wellicht de neiging om ramen en deuren gesloten te houden. Dat is zeer onverstandig, want verminderde ventilatie zorgt voor een slechte luchtkwaliteit in huis en dat leidt tot gezondheidsklachten. Zie ook Ventileren

Meest voorkomende oorzaken

bigstock-Builder-worker-with-pneumatic--78937546-400x300.jpg

De oorzaken van geluidshinder zijn divers. Het wegverkeer veroorzaakt de meeste hinder. Ongeveer dertig procent van alle Nederlanders ondervindt hiervan ernstige hinder. Op een gedeelde tweede plaats staan vliegverkeer en buren. Zo'n twaalf procent van de Nederlanders ervaart geluidsoverlast van vliegtuigen, en een even groot aandeel heeft geluidshinder van buren. Overige geluidshinder komt van de industrie, recreatie en het treinverkeer.

Laagfrequent geluid 

Een andere vorm van geluidshinder is overlast door laag frequent geluid (LFG). Dit raakt nauwelijks gedempt door muren en andere obstakels, waardoor het tot enkele kilometers ver kan komen. LFG heeft zo’n lage frequentie dat die nauwelijks hoorbaar is: sommige mensen horen het helemaal niet.

LFG ontstaat voornamelijk in bedrijven en de industrie: de lage tonen ontstaan bijvoorbeeld in verwarmingspompen, transformators, en airco-installaties.

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.