Praktisch over duurzaam

Geen stoplicht voor keurmerken

30 oktober 2015

Om de wildgroei aan keurmerken het hoofd te bieden pleit de WRR voor een overkoepelend keurmerksysteem. Milieu Centraal vindt een stoplichtensysteem geen realistische oplossing en kiest voor het vergroten van de bekendheid van bestaande keurmerken.

Vrijdagmiddag 30 oktober reageert het kabinet op het WRR-rapport 'Naar een duurzaam voedselbeleid'. Het advies in het rapport voor een overkoepelend keurmerksysteem is volgens Milieu Centraal te complex, tijdrovend en niet realistisch. Voor bewuste kopers bieden bestaande keurmerken houvast en wanneer producten duurzamer worden zal het aantal keurmerken afnemen. Dit verduurzamingsproces is in volle gang en is niet meer te stoppen.  

De Keurmerkenwijzer geeft inzicht in ongeveer 180 duurzaamheidskeurmerken, en -logo’s die als keurmerk worden ervaren. “Dat zijn er veel, en dat levert verwarring op,” beaamt Ingrid Aaldijk van Milieu Centraal. Toch hebben ze nut: “Keurmerken bieden mensen een houvast bij het kopen van een duurzaam product. Daarnaast werken keurmerken als aanjager van inkoopbeleid van supermarkten en standaarden van fabrikanten. Ze zorgen er dus voor dat ook de ‘mainstream’ producten verduurzamen.”

Een op drie let op keurmerken

Voor veel mensen zijn keurmerken een hulpmiddel om duurzaam te kiezen, ondanks dat ze vaak niet precies weten waar het voor staat en of het keurmerk wel te vertrouwen is, blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Milieu Centraal. Bij een aankoop let 1 op de drie op het keurmerk. Een twee keer zo grote groep kijkt naar duurzaamheidsaspecten in het algemeen. Naast keurmerken zijn dat seizoensproducten, streekproducten en duurzame verpakkingen.

Vergroten transparantie, verantwoording & bekendheid

Goede informatievoorziening over keurmerken is belangrijk. Kopers hebben behoefte aan informatie, die makkelijk beschikbaar is (liefst op de winkelvloer) en goed begrijpelijk is. Grotere bekendheid van robuuste keurmerken zorgt voor meer aantrekkingskracht voor zowel consumenten als bedrijven. Daarmee wordt de aanwas van nieuwe fabrikantenlogo’s en keurmerken tegengegaan, verwacht Milieu Centraal. Tegelijkertijd mag van fabrikanten en keurmerkeigenaren worden verwacht dat zij werken aan transparantie en verantwoording van hun keurmerk.


Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.