Praktisch over duurzaam

Nieuwe blik op keurmerken

07 maart 2016

Onderzoeker Ynte van Dam laat zien dat mensen gevoeliger zijn voor een negatief keurmerk dan een positief label. Milieu Centraal vindt het een waardevol inzicht, maar ziet de straflabels voorlopig niet in de schappen verschijnen en focust op duidelijkheid over bestaande keurmerken.

Een bestraffend label is onwaarschijnlijk omdat fabrikanten zich zullen verzetten tegen een negatief keurmerk op hun product. Labels met een negatief oordeel over gezondheidsaspecten zijn eerder haalbaar dan straflabels voor milieuschade en oneerlijke handel. In Engeland bestaat er een stoplichtlabel voor vet, suiker en zoutgehaltes in voeding dat fabrikanten (vrijwillig) op verpakkingen plaatsen.

Impact

De huidige duurzame keurmerken hebben direct en indirect effect op het milieu, eerlijke handel en/of dierenwelzijn. Het marktaandeel van duurzame producten groeit langzaam maar gestaag. In de afgelopen vier jaar steeg het aandeel duurzaam voedsel van 3,5 naar 7%. Bij sommige producten, zoals koffie (40%) en vis (25%), is het keurmerkaandeel veel groter. Door de toename van gecertificeerde producten zijn ook de ‘mainstream’ producten duurzamer geworden.

Duidelijkheid

In de winkel hebben kopers behoefte aan begrijpelijke informatie die makkelijk beschikbaar is. Bij een aankoop let 1 op de 3 op het keurmerk. Een twee keer zo grote groep kijkt naar duurzaamheidsaspecten in het algemeen. Grotere bekendheid van robuuste keurmerken zorgt voor meer aantrekkingskracht voor zowel consumenten als bedrijven. De Keurmerkenwijzer geeft inzicht in ongeveer 180 duurzaamheidskeurmerken, en -logo’s die als keurmerk worden ervaren.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.