Praktisch over duurzaam

Consumentenonderzoek: leren door te vragen

Milieu Centraal gebruikt consumentenonderzoek als belangrijke bron van informatie. De antwoorden laten zien hoe mensen over bepaalde zaken denken en helpen ons om hun waarden en argumentaties te achterhalen. Ons laatste onderzoek over asbest hielp ons de juiste communicatietoon te vinden over dit gevoelig liggende onderwerp.

Tijdens het onderzoek naar de risicobeleving van asbest legde Milieu Centraal in een vragenlijst at random drie tekstvarianten met dezelfde informatie over asbest voor, om te meten welke communicatietoon het meest aanzet tot actie. Vervolgens beantwoordden alle – ruim tweeduizend- respondenten dezelfde vragen. Het verschil in beantwoording van de vervolgvragen leverde Milieu Centraal een schat aan informatie op.

Leren van respondenten

Wat bleek: de tekst waarin we de risico’s van asbest benadrukken, zet het meest aan tot actie, maar zorgt ook voor meer ongerustheid. Deze uitkomst gebruikt Milieu Centraal om de juiste communicatiemiddelen en toon te bepalen. Onderzoek leverde dus niet alleen inzicht in kennis, houding en gedrag van consumenten en input voor een persbericht op, maar ook communicatie-aanbevelingen.

Meer aandacht voor analyse

Het opzetten van dergelijk onderzoek vraagt tijd en aandacht. 'Weten wat je wilt weten' is eigenlijk het belangrijkst. Bij Milieu Centraal zorgt gedragsdeskundige Margot Tijs er bij alle onderzoeken voor dat men het doel niet uit het oog verliest. Van het ontwikkelen van de vragenlijsten tot aan de analyse. In de analysefase kan een onderzoeksbureau namelijk alle kanten op door het leggen van dwarsverbanden. Margot begeleidt de vele keuzes die bij onderzoek een rol spelen.

Lees ook: Ruim driekwart Nederlanders weet niets van asbestverbod

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.