Praktisch over duurzaam

Hoe maken we de cirkel rond?

Het Grondstoffenakkoord ligt er nu bijna een jaar en in die tijd is er gewerkt aan transitieagenda’s voor de circulaire economie: concrete invullingen met ideeën en maatregelen. Milieu Centraal is betrokken bij de groep Consumptiegoederen. 

Een enorm brede categorie, van meubels tot wegwerp-speelgoed en van textiel tot elektrische apparaten, alles valt eronder. Toch is het gelukt om een samenhangend verhaal te maken, omdat is gekozen voor 7 leidende principes, zoals het opnemen van externe kosten in de prijs en het kiezen voor de kwaliteit van de gescheiden ingezamelde grondstoffen in plaats van de kwantiteit. Want gescheiden afval waar nog te veel dingen in zitten die er niet in horen, eindigt te vaak nog in de verbranding, juist de plek waar we vanaf willen.

Markt is aan zet

Het circulaire denken blijkt te kunnen rekenen op veel bijval, maar er zijn nog maar weinig goede voorbeelden die laten zien dat we al op een heel andere manier kunnen ontwerpen, gebruiken en weer opnieuw gebruiken. De ‘deeleconomie’ wordt vaak genoemd, maar hoeveel mensen maken echt gebruik van Peerby of Floow2?

Veel voorgestelde maatregelen komen op het bordje van de overheid terecht. Het veranderen van grondstofprijzen door heffingen en marktprikkels is immers haar taak. Maar verrassend veel activiteiten kunnen ook worden ingezet zonder overheid. Elke ontwerper kan zelf zorgen dat apparaten makkelijk te repareren zijn. De markt kan vaak ook zonder nieuwe regelgeving slimme retoursystemen opzetten of een afvalvrij festival organiseren.

Zootje Geregeld

Button Zootje geregeld.jpg

De Transitie Agenda’s worden 15 januari gepresenteerd, dan is de complete inhoud te lezen via circulaireeconomienederland.nl. Milieu Centraal startte alvast de website zootjegeregeld.nl, waar mensen zelf aan de gang kunnen met het uitwisselen van tips en ideeën hoe afval niet meer beschouwd hoeft te worden als afval, maar als een grondstof. Die omslag maken we samen.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.