Praktisch over duurzaam

400.000 huizen met zonnepanelen: hoe kom je er bij?

Het is een eenvoudige vraag: hoeveel huizen in Nederland hebben zonnepanelen? Het antwoord vergde een behoorlijke zoektocht naar de best beschikbare bronnen. Milieu Centraal geeft een kijkje in de keuken.

Milieu Centraal berekende dat eind 2015 ruim 400.000 huizen zonnepanelen hadden. Daarmee heeft 6 procent van de Nederlandse huishoudens nu zonnepanelen op het dak en dat is vier keer zoveel als het aantal huizen met zonnepanelen in 2010. We rekenden dit uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom in combinatie met een inschatting over het vermogen per paneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben. Ook de verdeling van zonnestroominstallaties tussen huishoudens en bedrijven speelt een rol. Milieu Centraal schat in dat momenteel twee derde van de zonnepalen is geïnstalleerd op woonhuizen, de rest ligt op daken van bedrijven of boeren en in grootschalige zonneweiden.

Te hoog of te laag?

Het aantal huishoudens waar Milieu Centraal op uit kwam, wijkt af van de registers van CertiQ, Rijkwaterstaat en Netbeheer Nederland. Het meest complete register bevat minder dan 340.000 installaties, bijna een kwart minder dan onze schatting. Het is echter een bekend gegeven dat veel particulieren hun installatie niet hebben aangemeld.

Daarnaast zijn er ook onderzoeken die tot een hogere inschatting komen dan Milieu Centraal. In de monitor Energiebesparing gebouwde omgeving staan de resultaten van jaarlijks herhaalde marktpeilingen van Gfk. Deze gegevens suggereren dat eind 2014 al meer dan 440.000 huishoudens zonnepanelen op het huis hadden

Verschillende gegevens

Er zijn verschillende gegevens over de toepassing van zonnestroom en de markt. Meerdere partijen hebben een register of dataset over het vermogen per paneel en het aantal zonnepaneelinstallaties in Nederland. Het is echter lastig om die gegevens te vertalen naar het aantal huishoudens met zonnepanelen in Nederland. Milieu Centraal heeft daarom vanaf 2000 jaarlijks - de eerder genoemde - aannames gedaan om de beschikbare gegevens om te rekenen en kwam zo uit op 400.000 huishoudens met zonnepanelen.

Alles weten over zonnepanelen? Kijk op Alles over zonnepanelen.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.