Praktisch over duurzaam

Zoek het topkeurmerk

Er bestaan zoveel keurmerken op voedselproducten dat Milieu Centraal is begonnen met een ordening. Mede op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en de Alliantie Verduurzaming Voedsel is een beoordelingssystematiek ontwikkeld om de topkeurmerken te onderscheiden.

Keurmerken bieden houvast voor consumenten die bewust aankopen doen. Maar de groei van duurzaamheidslogo’s op verpakkingen zorgt voor verwarring en ondermijnt het vertrouwen. Consumenten hebben behoefte aan meer informatie, die makkelijk beschikbaar is (liefst op de winkelvloer) en goed begrijpelijk is. Dit blijkt uit onderzoek van zowel de Autoriteit Consument en Markt als Milieu Centraal.

Stakeholderdialoog

Milieu Centraal heeft een systeem ontworpen om keurmerken en logo’s op een eenduidige manier te beoordelen. De methode maakt het mogelijk om te toetsen of keurmerken solide zijn en geeft tevens antwoord op de oproep van de Autoriteit Consument en Markt om 'een kader te ontwikkelen voor het beheer van keurmerken'. Tijdens een stakeholderdialoog is bepaald dat getoetst wordt op basis van 3 aspecten: ambitieniveau op duurzaamheid, transparantie en betrouwbaarheid. Alleen keurmerken en logo’s met de hoogste scores op deze 3 aspecten kunnen solide genoemd worden. De resultaten van de ordening worden in het najaar gepresenteerd en tweejaarlijks vernieuwd.

Makkelijker duurzame keuzes maken

De Keurmerkenwijzer, met daarin ruim 200 duurzame keurmerken en logo’s, wordt herzien ter voorbereiding op de ordening. Met extra aandacht worden solide keurmerken aantrekkelijker voor bewuste consumenten én bedrijven, verwacht Milieu Centraal. Ingrid Aaldijk, projectleider Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal: ‘Consumenten kunnen straks makkelijker duurzame keuzes maken in de winkel’.

Methodiek

Topkeurmerken zijn (zeer) ambitieus, transparant én betrouwbaar. Per productgroep vergelijken meerdere experts de keurmerken op milieu, dierenwelzijn en sociale aspecten aan de hand van deze 3 solide pijlers. De inschatting van de onderzoekers van Milieu Centraal wordt geborgd door reviewmethodiek: meerdere experts beoordelen het keurmerk of logo.

Bekijk ook het Persbericht 'Op zoek naar de solide voedselkeurmerken'.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.