Praktisch over duurzaam

Informatie uitpluizen over kleding

Alle praktische tips en adviezen van Milieu Centraal zijn gebaseerd op een uitgebreide wetenschappelijke kennisbasis. Als er ergens kennis ontbreekt, geeft Milieu Centraal opdracht voor aanvullend onderzoek. Zo ook voor de recente ‘slow fashion’ campagne.

In de slowfashioncampagne geeft Milieu Centraal concrete en praktische informatie over de aankoop van kleding.

Materialen vergelijken

In opdracht van Milieu Centraal heeft CE Delft de milieu-impact van kledingmaterialen onderzocht. Er is gekeken naar de productie van de vezels en naar de stoffen zelf. Uit het onderzoek blijkt dat de verschillen tussen de meeste kledingmaterialen niet zo groot zijn. Er zijn 2 uitschieters naar beneden: wol en zijde. Voor de productie van wol is veel land nodig en schapen stoten het broeikasgas methaan uit. Zijde is ook slecht voor het klimaat: voor de productie is veel energie nodig.

Plastic soep

Bij de andere materialen spelen verschillende milieuaspecten een rol: voor het verbouwen van katoen is veel water en land nodig, en bij de niet-biologische teelt worden veel bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bij synthetische materialen speelt een heel ander milieuprobleem: de bijdrage aan de ‘plastic soep’, de vervuiling van de oceanen. Bij het wassen komen synthetische vezels los die met het spoelwater via het riool naar zee spoelen. Hoe groot dit probleem precies is, is niet bekend, maar natuurlijke materialen hebben dit nadeel uiteraard niet.

Dieronvriendelijk

De wol die in de kledingindustrie gebruikt wordt, komt voornamelijk uit Australië en Nieuw-Zeeland. In deze landen is het welzijn van de schapen minder goed. Ook de productie van kweekzijde is zeer dieronvriendelijk: de rupsen worden levend gekookt.

Zorgvuldig kleding kiezen

Al met al leidt dit tot een vrij ingewikkelde boodschap, omdat de meeste materialen zowel voor- als nadelen hebben. Daarom is gekozen voor ‘slow fashion’ met als boodschap: kies je kleding zorgvuldig, zodat je er lang mee doet.

Moeilijke boodschap, mooi jasje

In 3 infographics legt Milieu Centraal de boodschap beeldend uit. Met praktische tips om lang met je kleding te doen en kleding op een goede manier weg te doen, maakt Milieu Centraal de boodschap compleet.

Kijk voor de campagne op www.slowfashion.nl.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.