Praktisch over duurzaam

De weg naar 11 topkeurmerken

‘Waarom zijn er zoveel keurmerken?’ Een vraag die we regelmatig krijgen. Van consumenten, producenten én de overheid. We waagden ons aan een spannend traject: mét alle stakeholders en keurmerkeigenaren komen tot gedragen criteria. Het resultaat: 11 topkeurmerken voor voeding. Hoe hebben we dit aangepakt? 

Vara Kassa, de Volkskrant en Trouw: voor de 11 topkeurmerken voor voeding was veel media-belangstelling. De 11 toppers geven houvast bij het boodschappen doen: wie in de winkel voor deze keurmerken kiest, houdt het beste rekening met milieu, dier en mens.
We hopen daarmee de verwarring over keurmerken tegen te gaan en –uiteindelijk - het aantal keurmerken en logo’s terug te kunnen dringen.

Niet over 1 nacht ijs

Aan de selectie van de 11 topkeurmerken ging ruim een half jaar voorbereiding vooraf. Projectleider Ingrid Aaldijk: “Het begon met de vraag van het Ministerie van Economische Zaken om een eind te maken aan het woud van keurmerken en bedrijfslogo’s. Het lag voor de hand dat wij dit zouden doen vanwege de door Milieu Centraal ontwikkelde Keurmerkenwijzer. Om voldoende draagvlak te waarborgen zijn stakeholders als overheid, wetenschap, consumentenorganisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het proces betrokken. Tijdens de stakeholdersdialoog stelden we heldere criteria op voor het beoordelen van het ambitieniveau van de eisen, transparantie en controle. Alle – bijna 90(!) - bekende voedingskeurmerken, bedrijfslogo’s en plaatjes met een duurzaamheidsclaim zijn door medewerkers van Milieu Centraal getoetst aan de nieuwe criteria. De scores werden vervolgens gereviewd door een expertgroep en voorgelegd aan de keurmerkeigenaren. De Wetenschappelijke Raad van Advies van Milieu Centraal bewaakte het proces.”

Al tijdens het proces resultaat

Sommige keurmerken en bedrijfslogo’s voerden al tijdens het proces verbeteringen door. De eisen werden bijvoorbeeld uitgebreid of vrijwillige afspraken omgezet in verplichte eisen. Ook werd informatie op website verbeterd zodat consumenten makkelijker kunnen vinden waar het keurmerk voor staat. Aaldijk: ”Het proces is niet af: we blijven de keurmerken periodiek beoordelen. Milieu Centraal verwacht dan ook dat keurmerken zich voortdurend blijven ontwikkelen en de lat steeds iets hoger zullen leggen. Producten worden zo steeds duurzamer.”

Aansluiten bij de 11 topkeurmerken

De 11 topkeurmerken voor voeding.

Het beoordelingsproces leverde uiteindelijk 11 topkeurmerken op (plus 2 buitenlandse toppers). Deze toppers halen de hoogste scores op het gebied van duurzaamheid, transparantie en controle. Milieu Centraal roept bedrijven op om zich bij deze topkeurmerken aan te sluiten en geen (nieuwe) bedrijfslogo’s in het leven te roepen.

Bekend maakt bemind

Hoe beter consumenten de topkeurmerken kennen en zich erdoor laten leiden, hoe aantrekkelijker ze worden voor producenten en bedrijven. Zo kan de ordening indirect bijdragen aan het verminderen van het aantal keurmerken en het vergroten van het consumentenvertrouwen – en daarmee aan een groter marktaandeel voor duurzame voeding.

De ordening is positief ontvangen door staatssecretaris Van Dam en de Alliantie verduurzaming Voedsel. Nu zijn alle partijen die voedselproducten maken en verkopen aan zet om de topkeurmerken onder de aandacht van consumenten te brengen.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.