Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Jaarverslag

Wat heeft Milieu Centraal afgelopen jaar bereikt? In het jaarverslag zet Milieu Centraal de belangrijkste resultaten op een rij. In de jaarrekening tref je het financieel verslag van de inkomsten en uitgaven.
 

Jaarverslag Milieu Centraal 2015.png

Milieu Centraal wordt voor een groot deel gefinancierd door de Ministeries van BZK en IenM. Jaarlijks wordt een plan ingediend bij beide ministeries met de uit te voeren activiteiten. Na afloop van het jaar leggen we verantwoording af. Zie de Eindrapportage Energiebesparend Wonen 2015 en Eindrapportage Duurzaam Consumeren 2015.

Verantwoording in jaarrekening en jaarverslag

In de Jaarrekening 2015 tref je het financieel verslag van de inkomsten en uitgaven. In het Jaarverslag 2015 vind je een korte, visuele weergave van onze activiteiten en resultaten in 2015.

Terug naar boven