Praktisch over duurzaam

Partners

De partners waarmee Milieu Centraal samenwerkt zijn heel verschillend, maar ze weten allemaal dat de onafhankelijke en betrouwbare informatie van Milieu Centraal de geloofwaardigheid van de communicatie versterkt. En dat Milieu Centraal de kennis en ervaring heeft om consumenten te bereiken!

partnerwolk_299x204.jpg

Milieu Centraal is een gewaardeerde samenwerkingspartner voor veel bedrijven en organisaties. Op die manier stellen wij mensen in staat om keuzes te maken op basis van heldere, correcte en motiverende informatie.

In zijn samenwerkingsverbanden toont Milieu Centraal zich van vele markten thuis. Van het formuleren van energiebesparingsadviezen voor energieleveranciers en banken, tot het bepalen van onomstreden normcijfers voor vervoerders. Van het ontwikkelen van apps met de verpakkingssector tot het doorlichten van het assortiment van een doe-het-zelf-keten.

Hieronder vind je per sector een overzicht van onze samenwerkingspartners. Ook interessant voor jou?

Energie besparen

Liander

liander_beeldmerk_logo_200x41.jpg

Liander is een netbeheerder die actief wil bijdragen aan een duurzame energievoorziening. Daarom wil Liander huishoudens helpen met het besparen van energie en het zelf opwekken van duurzame energie. Milieu Centraal levert tips en tools over energie besparen voor www.liander.nl. Ook steunt Milieu Centraal projecten van Liander, zoals Energiearmoede. Samen met Liander maken we de website Ervaringenmetenergie.nl.

Energiebedrijven

aom_enzo_150x118.jpg

Milieu Centraal werkt samen met verschillende energiebedrijven, waaronder Greenchoice, Nuon, Oxxio en Pure Energie. Milieu Centraal geeft hen advies: over teksten voor internet en brochures, over manieren om consumenten feedback te geven op hun energiegebruik (Advies op maat). En Milieu Centraal voert op aanvraag berekeningen uit om besparingsclaims van energiebedrijven te bevestigen (endorsement).

Netbeheerders

evm_150x92.jpg

Milieu Centraal heeft samen met Netbeheer Nederland, Enexis, Liander en Stedin de onafhankelijke vergelijkingssite Energieverbruiksmanagers.nl ontwikkeld. Hierop kunnen consumenten de verschillende soorten verbruiksmanagers handig met elkaar vergelijken en bepalen welke geschikt zijn voor hen.

Logo Buurkracht

Met Enexis werkt Milieu Centraal bovendien aan het lokale initiatief Buurkracht.nl, waar buurten elkaar kunnen vinden om gezamenlijk energiebesparingsmaatregelen te treffen. Milieu Centraal is hierin contentpartner en levert betrouwbare en actuele informatie voor de site en nieuwsbrief.

Nederland Isoleert

Voor Nederland Isoleert levert Milieu Centraal cijfers over de te verwachten besparing op energiekosten van spouwmuurisolatie en andere soorten isolatie. Daarnaast gebruikt Nederland Isoleert uitspraken van Milieu Centraal die het belang van woningisolatie onderstrepen. 

SNS Bank

sns.jpg

Voor SNS Bank en de daartoe behorende BLG wonen, ASN Bank en Regiobank levert Milieu Centraal content over energiebesparing voor het intranet (doelgroep: hypotheekadviseurs). Ook zijn we sparringpartner om te werken aan duurzaamheidsstrategie. Zie ook: www.blg.nl en www.snsbank.nl.

SVn

svn_200x76.jpg

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten is uitvoerder van het Nationaal Energiebespaarfonds, dat voortkomt uit het Energieakkoord. Particuliere woningeigenaren kunnen bij het Energiebepaarfonds een Energiebespaarlening aanvragen voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De informatie over deze maatregelen op www.energiebespaarlening.nl is afkomstig van Milieu Centraal.

VNG en regionale energieloketten

VNG thumbnail 150x36.jpg

Milieu Centraal ondersteunt samen met de VNG regionale samenwerkingsverbanden voor het bevorderen van energiebesparing (Energieloketten). We leveren content en communicatiemiddelen zoals online tools, webvideos, checklisten en infographics, en geven advies over communicatie met eigenwoningbezitters over energiebesparende maatregelen. Zo wordt efficiënt gebruik gemaakt van reeds ontwikkelde content en tools, en het vergroot de eenduidigheid van informatie en adviezen voor woonconsumenten.

GreenHome

Logo Greenhome

GreenHome (voorheen Bleeve) is een onafhankelijk platform voor energiebesparing en duurzaam wonen. Ze helpen woningeigenaren bij de oriëntatie naar de beste maatregelen voor hun woning en bij het vinden van het juiste bedrijf. GreenHome verzorgt de energieloketten voor zo’n 40 gemeenten. Milieu Centraal is contentpartner. Zo leverde Milieu Centraal teksten voor checklisten met tips en aandachtspunten voor het gesprek met de aannemer en het aanvragen van offertes. Zie Greenhome.nl.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

rvo_199x62.jpg

Milieu Centraal en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland werken samen aan een goede en eenduidige informatievoorziening over duurzame energie en energiebesparing. Gezamenlijke activiteiten zijn onder meer: Verbeterjehuis.nlErvaringenmetenergie.nl (ook met Liander), Energiesubsidiewijzer.nl.

UNETO VNI

logo_uneto-vni.jpg

Samen met UNETO VNI heeft Milieu Centraal een consumentenonderzoek gedaan naar het reparatiegedrag van consumenten als het gaat om smartphones en tablets. Milieu Centraal en UNETO VNI hebben gezamenlijk gewerkt aan informatie over de milieuwinst die kan worden geboekt als smartphones en tablets gerepareerd worden in plaats van voortijdig afgedankt. In 2015 hebben UNETO VNI en Milieu Centraal hier een gezamenlijke campagne op gevoerd.

energievreters pak ze aan thumbnail 120x154.jpg

Een andere gezamenlijke activiteit is de campagne 'Energievreters, pak ze aan!', die consumenten stimuleert om te kiezen voor de meest energiezuinige wasdrogers en om oude, onzuinige koelkasten te vervangen. Zie: www.energievreter.nl.

Nibud

nibud_98x98.jpg

In samenwerking met het Nibud heeft Milieu Centraal de Bespaartest ontwikkeld, een webapplicatie met twaalf eenvoudige energiebesparingstips. De website richt zich op huurders en consumenten met een laag inkomen. De eenvoudige tips helpen hen energie en geld te besparen, en heeft ook aandacht voor de praktische uitvoering. Milieu Centraal controleert daarnaast voor Nibud teksten en andere uitingen over energiebesparing. Zie www.bespaartest.nl.

Maatschappelijke organisaties

Regelmatig werkt Milieu Centraal samen met partijen als Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VACPunt Wonen, VvE Belang, HIER Klimaatbureau en Stichting Natuur en Milieu. Het gaat dan om communicatie richting eigenaren of huurders, webinformatie, brochures en campagnematige activiteiten.

Independer

independer thumbnail 150x47.jpg

Independer heeft een site om het aanbod van energiebedrijven te vergelijken en wil de dienstverlening uitbreiden naar hulp bij energiebesparing. Hierbij werkt Independer samen met Milieu Centraal.

OK CV

logo ok cv thumbnail.jpg

OK CV is een initiatief van UNETO-VNI, VFK (Vereniging van ketelfabrikanten) en RVO voor het bevorderen van regelmatig en goed uitgevoerd onderhoud van de cv-ketel. De achterliggende gedachte is dat regelmatig onderhoud door gekwalificeerd personeel bijdraagt aan juiste afstelling waardoor cv-installaties energiezuinig en veilig functioneren. Milieu Centraal speelt een rol in de communicatie en heeft onder meer een consumentenonderzoek uitgevoerd.

Voeding met minder milieubelasting

Voedingscentrum

voedingscentrum-2011.png

Samen met het Voedingscentrum zet Milieu Centraal zich in om via praktische tips voedselverspilling te verminderen. Kennisuitwisseling, testjes, apps en andere communicatie-activiteiten dragen daaraan bij. Organisaties die in hun communicatie over voedselverspilling de juiste feiten en cijfers willen gebruiken, kunnen putten uit de gevalideerde kennisbasis van Milieu Centraal over voedselverspilling. Zie www.milieucentraal.nl/voorkomvoedselverspilling en www.voedingscentrum.nl.

VITAM

Vitam thumbnail 150x118.jpg

VITAM is een (bedrijfs)cateraar die graag wil verduurzamen en meer gezonde voeding wil serveren. Met het concept ‘seizoenenkompas’ wil VITAM medewerkers en gasten bewustmaken van groenten en fruit van het seizoen. Bij de indeling van het 'seizoenenkompas' maakt VITAM gebruik van de Groente- en Fruitkalender van Milieu Centraal. VITAM wil dat ten minste 95 procent van groente en fruit in haar bedrijfskantines label A of B heeft (het meest milieuvriendelijk). Milieu Centraal heeft deze indeling gecontroleerd en goedgekeurd. Zie www.vitam.nl.

Afval en verpakkingen

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken

kdvi_200x57.jpg

Het Meldpunt Verpakkingen is een initiatief van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), uitgevoerd door Milieu Centraal. Het stimuleert bedrijven om verpakkingen milieuvriendelijker te maken door ideeën van consumenten door te geven aan fabrikanten. Ook beantwoordt het meldpunt consumentenvragen over verpakkingen en milieu. Veel vragen en antwoorden staan op de website. Deze heeft Milieu Centraal opgesteld op basis van haar gevalideerde informatie en in overleg met het KIDV. Het KIDV is een samenwerkingsverband van het verpakkend bedrijfsleven, de Rijksoverheid en de Nederlandse gemeenten om structurele verduurzaming van de hele verpakkingsketen te stimuleren. Zie www.MeldpuntVerpakkingen.nl.

Albert Heijn

AH.jpg

Albert Heijn is zich ervan bewust dat zij als supermarkt veel verpakkingsmateriaal verbruikt. Hun doel is minder materiaal te gebruiken en ervoor te zorgen dat verpakkingen goed recyclebaar zijn. Ook wil Albert Heijn klanten helpen beter afval te scheiden. Daarom werkt Albert Heijn graag samen met Milieu Centraal.

Klussen en verbouwen

GAMMA

logo-klus-bewust-gamma_125x125.jpg

In 2012 heeft GAMMA het Klus Bewust-logo geïntroduceerd. Milieu Centraal heeft voor alle productgroepen in de bouwmarkt criteria opgesteld. Als producten aan de criteria voldoen, behoren ze tot het topsegment en krijgen ze het Klus Bewust-logo. Vervolgens heeft Milieu Centraal GAMMA geholpen met het informeren van de medewerkers, en het realiseren van bekendheid via een publiciteitstraject. Jaarlijks vindt een inhoudelijke actualisatie plaats. Zie ook www.gamma.com

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.