Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Nederlander verspilt drie keer meer voedsel dan hij denkt

Nederlanders gooien per persoon drie keer zoveel ongebruikt voedsel in de prullenbak als ze zelf denken. Dat blijkt uit een landelijk onderzoek in opdracht van AKB Bert Muller met medewerking van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal en De Persdienst. Consumenten denken jaarlijks 15 kilo weg te gooien, terwijl dit in werkelijkheid gemiddeld 47 kilo per persoon per jaar is; een verschil van 32 kilo.

Utrecht, 13 mei 2014.

In een online enquête met duizend respondenten is Nederlandse consumenten gevraagd hoeveel voedsel ze per persoon jaarlijks denken te verspillen. De opvallende uitkomst is dat de gemiddelde Nederlander zijn bijdrage aan de verkwisting van voedsel schat op slechts 15 kilo. Eenderde van de respondenten zegt helemaal nooit voedsel weg te gooien en bijna tweederde slechts heel af en toe.

Daadwerkelijke verspilling

De daadwerkelijke jaarlijkse voedselverspilling per Nederlandse consument ligt daarentegen op 47 kilo, zo blijkt uit onderzoek dat bureau CREM in 2013 uitvoerde, onder begeleiding van Milieu Centraal en het Voedingscentrum. De cijfers van dat onderzoek zijn gebaseerd op een afvalsorteeranalyse van huishoudelijk afval, cijfers van consumentenenquêtes over verspilling via alternatieve routes en aankoopcijfers van huishoudens.

Kleine beetjes

Daarmee gaapt er een kloof van 32 kilo tussen de daadwerkelijke verspilling en dat wat consumenten menen te verkwisten, laat een vergelijking tussen beide onderzoeken zien. Volgens Milieu Centraal kan dat verschil worden verklaard met het geleidelijke karakter van voedselverspilling. “Mensen gooien steeds kleine beetjes tegelijk weg en hebben niet in de gaten dat het uiteindelijk op jaarbasis om bijna vijftig kilo gaat”, aldus woordvoerster Linda Nijenhuis van Milieu Centraal. De voorlichtingsorganisatie helpt mensen hun eigen verspilling te beperken, door praktische tips te geven en inzicht te verschaffen in hun weggooigedrag.

Verschil tussen generaties

Een ander opmerkelijk resultaat is het verschil in verspilling tussen jongere en oudere generaties. Zo geeft bijna de helft van de zestigplussers aan helemaal nooit etenswaren weg te gooien. 70 procent van de ouderen zegt bovendien jaarlijks minder dan 10 kilo voedsel te verspillen. Bij volwassenen jonger dan dertig ligt dat percentage met 20 procent aanmerkelijk lager. 

Aan het landelijke onderzoek dat door mediabureau Vakmaten werd uitgevoerd, deden duizend respondenten mee. Het betreft een aselect onderzoek, de resultaten zijn niet gewogen. De resultaten zijn gisteren (maandag 12 mei) gepresenteerd in Bestek, het jubileummagazine van AKB Bert Muller, een organisatie in de voedselsector.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over het onderzoek, contactpersonen van AKB Bert Muller, statistieken of graphics, zie www.akbbertmuller.nl/voedselverspilling of neem contact op met Jasper van den Bovenkamp van mediabureau Vakmaten per telefoon 033 – 750 67 81, mobiel 06 – 291 964 17 of e-mail jasper@vakmaten.nl.

Voor het opvragen van de factsheet ‘Feiten en cijfers over verspillen van voedsel door consumenten in 2013', informatie over De Weggooitest, een handig hulpmiddel van Milieu Centraal om consumenten inzicht te geven in hun daadwerkelijke weggooigedrag, en meer praktische tips om voedselverspilling te voorkomen, kunt u contact opnemen met Milieu Centraal, Marlon Mintjes, per telefoon 030 – 230 5072, mobiel 06 – 811 662 14 of e-mail marlon.mintjes@milieucentraal.nl.