Praktisch over duurzaam

Nog werkende koelkast vervangen is goed voor milieu

13 oktober 2014

Lang met spullen doen is goed voor het milieu, maar dat geldt niet voor koelkasten. Een moderne koelkast is namelijk zo veel zuiniger dat het loont om de aankoop van een zuinige koelkast niet uit te stellen. Toch vervangt 87 procent van de Nederlandse huishoudens de koelkast pas als deze kapot is. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door TNS NIPO.

Utrecht, 13 oktober 2014.

Milieu Centraal adviseert om een koelkast van zeven jaar of ouder nu te vervangen. De energie om een zuinige koelkast te maken wordt ruimschoots goedgemaakt door de energiebesparing. Moderne koelkasten zijn 60 procent zuiniger dan een koelkast uit 2007. Een koel-vries combi uit 2007 kost per jaar 80 euro aan stroom, een A+++ uit 2014 kost maar 35 euro aan stroom. Vandaag start Milieu Centraal in het kader van het nationale Energieakkoord een campagne voor het op tijd vervangen van oude, onzuinige koelkasten. 

Ongeveer de helft van de koelkasten van huishoudens in Nederland is zeven jaar of ouder. Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de Nederlandse huishoudens juist denkt dat het goed is voor het milieu om zo lang mogelijk te doen met de koelkast. Het vervangen van alle oudere koelkasten in Nederland door de meest zuinige A+++ koelkast zou een besparing opleveren van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van bijna 300.000 huishoudens. 

Voor het bepalen van haar advies heeft Milieu Centraal bekeken of de energiebesparing die de nieuwe koelkast apparaat zal opleveren op weegt tegen de ‘weggegooide’ productie-energie van het oude apparaat en de milieubelasting van het eerder kopen van een nieuw apparaat. Het verbruik van grondstoffen blijkt niet op te wegen tegen de milieuwinst van de energiebesparing die tijdig vervangen oplevert. De oude koelkast dient wel apart te worden ingeleverd, zodat deze kan worden gerecycled.

Naast de milieuwinst is er ook voor de huishoudportemonnee een voordeel om de koelkast op tijd te vervangen. Een consument die zijn tafel- of kastmodel koelkast van zeven jaar of ouder nu vervangt door een zuinige A+++ koelkast heeft in zijn geheel een voordeel van ongeveer 115 euro ten opzichte van het uitstellen van de aankoop van een nieuwe, blijkt uit berekeningen van Milieu Centraal. Bij een koel-vries combinatie is het voordeel 225 euro, over een periode van vijftien jaar. In de berekeningen is gekeken naar energiekosten en de extra afschrijvingskosten. 

De campagne start in de Week van de Energierekening en loopt van 13 oktober tot en met 13 november. Consumenten die in deze periode bij de deelnemende winkels (aangesloten bij brancheorganisatie UNETO-VNI) een zuinige koelkast kopen, maken kans hun aankoopbedrag terug te winnen. 

Kijk op www.energievreter.nl voor meer informatie.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie en opvragen van een onderzoeksverslag:
Milieu Centraal, Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14 
e-mail: mariken.stolk@milieucentraal.nl

Voor meer informatie over de win-actie van bij UNETO-VNI aangesloten leden:
De deelnemende UNETO-VNI leden zijn: Mediamarkt, BCC, Scheer en Foppen, Expert, United Retail (ElectroWorld, Euronics, Witgoedspecialist), Electronic Partner en HiM retail (Harense Smid, It’s, Mikro Electro).
UNETO-VNI, Dick Reijman, tel. 079 – 3250753/ 06-22411660
e-mail: d.reijman@uneto-vni.nl

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag zo’n 5.000 consumenten via www.milieucentraal.nl en andere websites.

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.