Praktisch over duurzaam

Kosten grootste drempel om asbestdak te vervangen

04 augustus 2016

Nog ongeveer 15 miljoen vierkante meter asbestdak van particulieren wacht op vervanging. In 2024 moeten volgens de wet alle asbestdaken verwijderd zijn. Dit verwijderen kost geld. Meer dan de helft van de Nederlanders ziet kosten als grootste drempel om actie te ondernemen bij een asbestdak. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Milieu Centraal adviseert woningeigenaren om het verwijderen van het asbestdak van een schuurtje meteen aan te pakken. Gaat het om veel vierkante meters, dan is het slim om geld opzij te zetten.

Zo’n 40% van de Nederlanders schat de kosten voor asbestsanering verkeerd in. Al bij de eerste stap van verwijderen is er een misverstand. Zo denkt 56% van de Nederlanders dat het doen van een sloopmelding geld kost. Terwijl dit gratis is. Toch schatten sommigen de kosten hiervoor op meer dan € 300. De kosten voor het laten verwijderen van het asbestdak en vervangen door een nieuw dak schat een op de tien mensen totaal verkeerd in. Die denken dat dit gratis kan. Het inschakelen van professionals kost natuurlijk geld. Hoeveel een eigenaar kwijt is, is van veel factoren afhankelijk, zoals het aantal vierkante meter en de kwaliteit van het dak. Als men het dak meteen isoleert, kost dat extra geld. Vanwege energiebesparing is dit wel een verstandige keuze.

Kosten besparen

Om de kosten binnen de perken te houden, kunnen woningbezitters zich het beste organiseren. Asbestsaneerders hebben de komende jaren hun handen vol aan het verwijderen van grote oppervlaktes asbestdak. Gezamenlijk meer vierkante meters dak ‘aanbieden’ aan saneerders zorgt ervoor dat particulieren ook interessant worden en een betere onderhandelingspositie hebben. Asbestsaneerders krijgen het naar verwachting tegen 2024 steeds drukker. Een reden om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Want als de vraag groeit, stijgen waarschijnlijk de prijzen.

Verbod op asbestdaken

Het verbod gaat om dakbedekking die aan de buitenlucht blootgesteld is en waarin asbest verwerkt is, zoals golfplaten op een schuur. Als je als particulier goedkeuring van de gemeente hebt en het volgens de regels verwijdert en verpakt, is zelf verwijderen van kleine oppervlaktes toegestaan, veilig en de goedkoopste optie. Boven de 35 m2 is het nodig een deskundig bedrijf in te schakelen. Je bent dan voor het verwijderen en vervangen door nieuwe golfplaten tussen de € 65 en € 160 per vierkante meter kwijt. Sinds dit jaar bestaat er een subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van 35 m2 of groter. Tegenover iedere vierkante meter verwijderd asbestdak staat een tegemoetkoming van € 4,50.

Instructievideo’s voor het herkennen en het zelf verwijderen van asbest staan op deze pagina: www.milieucentraal.nl/asbest

 

========== Einde persbericht ==========

Noot voor de redactie:
Het consumentenonderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK, onder 2073 respondenten. Op aanvraag sturen we graag een kort overzicht van de belangrijkste resultaten op.
• Onderzoekspopulatie (de ondervraagden) bestond uit twee representatieve groepen, namelijk (1) een groep ondervraagden die representatief is voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, en (2) een groep ondervraagden die representatief is voor de Nederlandse huizenbezitter van 18 jaar en ouder met een huis dat gebouwd is voor 1994.
• Methode van dataverzameling: online vragenlijst
• Periode van dataverzameling: 18 – 29 februari 2016

Voor meer informatie:
Woordvoerder Kirsten Palland, tel. 06 – 811 662 14
E-mail: kirsten.palland@milieucentraal.nl

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.