2019 goede zomer voor zonnepanelenbezitters

Man zont in de tuin. Op de achtergrond is te zien dat ook de zonnepanelen volle zon pakken. Zonnepanelen zijn klimaatvriendelijk en winstgevend.
Met 10 procent meer opbrengst dan gemiddeld was de zomer van 2019 gunstig voor mensen met zonnepanelen. Vooral augustus deed het goed: deze maand leverde 16 procent meer op dan een gemiddelde augustusmaand. Dat rekent voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uit op basis van gegevens van Siderea en het KNMI. De meeropbrengst van alle zonnepanelen op daken van woningen in Nederland is goed voor het jaarlijkse stroomverbruik van 38.000 huishoudens.

Voor een set van tien zonnepanelen van 3.000 wattpiek (met optimale plaatsing) leveren de extra zonuren en zoninstraling in de zomermaanden (mei t/m augustus) een meeropbrengst op van 140 kWh. Voor alle zonnepanelen op daken van woningen in Nederland, leverde deze zomer 109 miljoen kWh meeropbrengst op. Dat komt neer op het jaarlijkse stroomverbruik van 38.000 huishoudens. Het gemiddeld stroomverbruik van een huishouden is 2.800 kWh per jaar. De opbrengst van de afgelopen zomer is vergeleken met de opbrengst van alle zomers in een periode van vijfentwintig jaar (1991 t/m 2015).

Opbrengst: bepaald door zonuren en zoninstraling en hoogte temperatuur

Niet alleen het aantal zonuren bepaalt de opbrengst van zonnepanelen. De zoninstraling, hoeveel kracht de zon had, speelt een nog belangrijkere rol. Ook telt de hoogte van de temperatuur mee. Bij hogere temperaturen wordt de opbrengst van zonnepanelen lager. Voor iedere 10 graden temperatuurstijging daalt de stroomopbrengst met ongeveer vijf procent. Vooral in juli heeft de hoge temperatuur voor minder opbrengst gezorgd. De opbrengst was in juli zes procent hoger dan gemiddeld, deze opbrengst had hoger kunnen zijn als de hitte minder groot was geweest.

Zonnepanelen nemen toe

Eind 2018 hadden bijna 800.000 huizen zonnepanelen, een jaar eerder waren dat er 630.000. Tien procent van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels zonnepanelen op zijn dak liggen.
Milieu Centraal rekende dit uit op basis van het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom, in combinatie met een inschatting over het vermogen per paneel en het gemiddeld aantal zonnepanelen dat mensen hebben.

================ Einde persbericht ===============

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie:
Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: [email protected]

Meer over zonnepanelen

Milieu Centraal

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag ruim 10.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.