Black Friday liefhebbers in tweestrijd tussen geluks- en schuldgevoel

Steeds meer winkels en webshops spelen in op Black Friday en stimuleren het kopen van spullen door tijdelijke kortingen. Maar maakt al dat shoppen nu gelukkig? Uit consumentenonderzoek van Motivaction in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat 7 op de 10 mensen die van plan zijn iets te kopen op Black Friday denken dat het kopen van spullen je gelukkig maakt. Tegelijkertijd voelt ongeveer de helft van deze mensen zich weleens schuldig over hun nieuwe aankopen.

Zo’n 30 procent van de CO2 die een Nederlands huishouden uitstoot, komt door nieuwe spullen. Dat is meer dan het aandeel van autorijden, vliegen of vlees eten. Het kost namelijk veel energie om een mobiele telefoon, meubelstuk en speelgoed te maken en te vervoeren.

Geluksgevoel en schuldgevoel gaan hand in hand
Er zijn grote verschillen tussen hoe verschillende groepen in de samenleving tegen spullen en consuminderen aankijken. Het blijkt dat 7 op de 10 mensen die van plan zijn iets te kopen, denken dat het kopen van spullen je gelukkig maakt, 4 op de 10 denken dat ze er indruk mee kunnen maken op anderen. Dit in tegenstelling tot anderen die niet gaan kopen op Black Friday. Van deze groep denken slechts 2 op de 10 dat spullen kopen gelukkig maakt en ongeveer 1 op de 10 denkt er indruk mee te maken. Tegelijkertijd voelt ongeveer de helft van de mensen die komende Black Friday iets verwacht te kopen zich weleens schuldig als ze iets nieuws kopen. Terwijl onder de mensen die dit jaar niet aan Black Friday doen slechts ongeveer 2 op de 10 mensen zich schuldig voelen.

Kapotte en ongebruikte spullen
Mensen die dit jaar van plan zijn aan Black Friday doen, geven drie keer zo vaak aan dat ze het idee hebben dat hun spullen vaak (te) snel kapotgaan dan dat mensen die dit jaar niet aan Black Friday doen dit aangeven (27% versus 8%). Mensen die dit jaar van plan zijn aan Black Friday te doen, zeggen dubbel zo vaak dat zij veel spullen hebben die ze helemaal niet meer gebruiken dan mensen die met Black Friday niets verwachten te kopen (43% versus 22%).

Ika van de Pas: 'Black Friday stimuleert impulsaankopen. Een gedachte die niet meer past in deze tijd van klimaatcrisis. Het is belangrijk dat we bewuster consumeren en duurzaam omgaan met energie en grondstoffen.' Op milieucentraal.nl vind je tips om langer met je spullen te doen. Door bewuster te kopen, te repareren en vaker te ruilen, delen of voor tweedehands te gaan, ga je duurzaam met spullen om. 'Als je je aankopen van nieuwe spullen halveert door alleen de spullen te kopen die je echt nodig hebt, realiseer je al een geweldige besparing', aldus Ika van de Pas.

Noot voor de redactie
Neem voor meer informatie of een samenvatting van het onderzoeksverslag contact op met Mariska Joustra, communicatieadviseur bij Milieu Centraal. Tel: 06 81166214 E-mail: [email protected]

Over het onderzoek
Een samenvatting van het onderzoeksverslag is op te vragen bij Milieu Centraal. Het onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Motivaction door middel van een online vragenlijst van 11 vragen onder n=1.022 Nederlanders van 18-80 jaar (afkomstig uit het StemPunt panel van Motivaction). Deze steekproef is representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardenoriëntatie (Mentality) en alle combinaties hiertussen. Het veldwerk vond plaats van 13 tot en met 20 oktober 2021.