Cijfers voedselverspilling 2019

Vrouw met boodschappenmandje en telefoon in haar hand. Verspillingsvrije coach.
Nederlanders zijn thuis minder voedsel gaan verspillen. In 2019 verspilden Nederlanders 34,3 kilo eten per persoon; bijna 7 kilo minder dan in 2016. Ook is er minder drinken weggespoeld via de gootsteen en het toilet. Daarmee ligt Nederland op koers voor het behalen van het doel: een halvering van de voedselverspilling in 2030.

De nieuwe cijfers over voedselverspilling zijn op donderdag 3 oktober 2019 bekendgemaakt door Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het onderzoek naar voedselverspilling in huishoudens wordt driejaarlijks uitgevoerd in opdracht van LNV onder begeleiding van Voedingscentrum, Milieu Centraal, Wageningen University & Research en Rijkswaterstaat.

Daling in huishoudens

Sinds de eerste meting in 2010 is er een daling te zien van 29%. In 2010 werd er nog 48,0 kilo vast voedsel verspild, in 2016 was dit 41,2 kilo en dit jaar 34,3 kilo. Deze 34,3 kg bestaat uit 26,5 kg aangetroffen in een steekproef van rest- en gft-afval en 7,8 kg via andere routes, zoals riool, dieren en compost, geschat op basis van consumentenonderzoek.

Nederlanders verspilden de afgelopen jaren vooral minder brood, zuivel, groente en fruit. Bij deze producten is echter nog steeds de grootste winst te behalen. Daarnaast verspilden huishoudens ook minder vloeistoffen (koffie, thee, melk, frisdrank, sap, etc.) via de gootsteen of het toilet. In 2019 werd naar schatting 45,5 liter vloeistof per persoon weggespoeld; ruim 11 liter minder dan in 2016 (57,3 l).

Slim kopen, koken en bewaren

Het onderzoek geeft geen uitsluitsel waarom voedselverspilling in huishoudens is gedaald. Wel worden er factoren genoemd die een rol kunnen hebben gespeeld, zoals de toenemende aandacht voor voedselverspilling. Nederlanders lijken zich steeds bewuster van het probleem, willen in actie komen en krijgen hiervoor hulpmiddelen in handen. Door slimmer te kopen, koken en bewaren wordt er veel voedselverspilling voorkomen. Oplossingen zijn vaak simpel. Denk aan brood invriezen, pasta en rijst afmeten, zintuigen inzetten om te controleren of de melk nog goed is, en eten bewaren op de juiste plek.

Tools en websites #verspillingsvrij

Hoe #verspillingsvrij ben jij?
Becky gaat mensen thuis slimme tips geven en helpen steeds meer verspillingsvrij te worden.

Verspillingsvrije week
van 30 september tot 6 oktober vindt de Verspillingsvrije week plaats waarin iedereen wordt gemotiveerd om de tips van Becky thuis toe te passen.

Verspillingsvrije coach
Download de app voor je eigen coach tegen voedselverspilling

Onderzoeksrapporten

Factsheet Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019 (pdf)
Syntheserapport Voedselverspilling bij huishoudens in Nederland in 2019 (pdf)
Voedselverspilling in fijn huishoudelijk restafval en GFT-afval in Nederland 2019 (pdf)
Voedselverspilling zelfrapportage - juni 2019 (pdf)
Onderzoek vloeistofverspilling van Nederlanders thuis - juni 2019 (pdf)

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
e-mail: [email protected]