Glasgow? 6 Klimaatklappers voor jezelf

Op de Klimaattop in Glasgow zijn de regeringen aan zet om maatregelen te nemen die leiden tot een snelle en vergaande afname van de uitstoot van broeikasgassen. Dat is hoognodig, maar ook als consumenten heb je impact, zegt Milieu Centraal. Het maakt uit voor het klimaat uit wat mensen doen en laten. De voorlichtingsorganisatie zet 6 Klimaatklappers op een rij waarmee mensen hun klimaatimpact in eigen hand kunnen nemen.

De CO2-voetafdruk van een huishouden in Nederland is gemiddeld 20.000 kilo per jaar, per persoon ongeveer 9.000 kilo per jaar. Hierin is alles meegeteld: energie in huis, dagelijks vervoer, vakanties, eten, kleding en alle spullen die we jaarlijks kopen. Ook van de spullen die in andere landen zijn gemaakt.

"De omvang en ernst van klimaatverandering kan moedeloos maken. Mensen denken dan dat wat zij doen weinig verschil maakt, een druppel op de gloeiende plaat. Natuurlijk is de bijdrage van één consument een druppel op een gloeiende plaat. Maar met z’n allen hebben we 17 miljoen druppels.", aldus Mariken Stolk van Milieu Centraal.

Uitdagingen

Er zijn vele manieren om je uitstoot van CO2 te verlagen, van klein tot groot. Milieu Centraal heeft 6 klappers opgesteld om consumenten te helpen hun klimaatimpact fors verlagen.

Klimaatklapper #1
Je wordt een enthousiaste flexitariër en eet niet vaker dan één dag per week vlees of vis. Klimaatimpact per jaar: van 700 naar 370 kilo CO2 (per persoon)

Klimaatklapper #2
Je gaat met de trein of bus op citytrip naar Berlijn, niet met het vliegtuig. Klimaatimpact per jaar: van 390 naar 90 kilo CO2 (per persoon)

Klimaatklapper #3
Je halveert het gebruik van je auto en je gaat vaker met de trein of fiets. Klimaatimpact per jaar: van 2.000 naar 1.000 kilo CO2 (per persoon)

Klimaatklapper #4
Je gaat nu aan de slag met het verbeteren van de isolatie van je huis. Klimaatimpact per jaar: van 3.800 naar 900 kilo CO2 (voor een hoekwoning)

Klimaatklapper #5
Je gaat met allerlei kleine stappen 10 procent op je gas en stroom besparen. Klimaatimpact per jaar: van 3.600 naar 3.250 kilo CO2 (voor een gemiddeld huishouden)

Klimaatklapper#6
Je halveert je aankopen van nieuwe spullen door alleen spullen te kopen die je echt nodig hebt. De klimaatimpact van gekochte spullen is gemiddeld 2.700 kg CO2 per jaar (per persoon).

Lees meer over deze Klimaatklappers op www.milieucentraal.nl/klimaatklappers

Noot voor de redactie:

Milieu Centraal heeft een factsheet opgesteld over de klimaatverandering, de gevolgen daarvan, de CO2 voetafdruk van een gemiddeld huishouden en de mogelijkheden om deze te verlagen. Dit factsheet is op te vragen bij Milieu Centraal.

Voor meer informatie Milieu Centraal:

Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: [email protected]

Milieu Centraal is dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op onderzoek, vaak wetenschappelijk. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 15.000 tot 20.000 consumenten, van groene beginner tot ervaren verduurzamer. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.