Miljoenen Nederlanders willen duurzamer leven maar slagen daar niet in

Vandaag trapt Milieu Centraal ‘Een Dagje Groen’ af, een landelijke campagne die Nederlanders helpt duurzame stappen te zetten. Miljoenen mensen willen duurzame keuzes maken, zoals minder vlees eten of korter douchen, maar vinden zelf dat ze daarin onvoldoende slagen. Dat blijkt uit een onderzoek door Motivaction. Op de website Eendagjegroen.nl kunnen consumenten experimenten aangaan en zien daar direct hoeveel zij het milieu daarmee een handje helpen. Bovendien wordt op de website opgeteld wat alle deelnemers samen voor het milieu betekenen.

Obstakels

Duurzaamheid is een populair thema: wie de kranten leest, kan zomaar het idee krijgen dat Nederlanders zich constant bezighouden met het milieu. Toch blijkt uit het onderzoek dat er nog veel te winnen valt als het gaat om duurzame gewoontes. Vier van de tien Nederlanders eten ‘s avonds bijvoorbeeld nooit vegetarisch, terwijl een aanzienlijk deel dat juist vaker wil doen. Als reden wordt hierbij vaak aangegeven dat zij onvoldoende lekkere vegetarische gerechten kennen. Een andere veel gegeven reactie is dat de rest van het huishouden toch echt vlees eist.

Ambitieus


Op andere gebieden hebben Nederlanders de smaak al te pakken. Acht van de tien scheiden bijvoorbeeld wel eens plastic afval en maar liefst 72% doucht met enige regelmaat niet langer dan vijf minuten. Verder neemt bijna iedereen nu en dan een eigen tasje mee naar de supermarkt: slechts 2% van de bevolking doet dat nooit.

Duurzaam smaakt naar meer

Uit het onderzoek blijkt dat vooral mensen die al bepaalde duurzame gedragingen vertonen, openstaan om dat vaker te doen. Nederlanders die al zo nu en dan vegetarisch eten, willen nog minder vaak vlees op hun bord. Veel mensen die al eens plastic afval scheiden, nemen het zichzelf kwalijk dat ze dat niet vaker doen. En ook plantaardige alternatieven voor melk smaken naar meer.

Een Dagje Groen

Om Nederland te helpen net dat ene stapje te zetten naar bewust gedrag, start Milieu Centraal een landelijke campagne. Op Eendagjegroen.nl staan 16 praktische acties die mensen kunnen ondernemen om duurzamer te leven. Iedereen kan een of meer acties selecteren en een doel voor zichzelf stellen, bijvoorbeeld 25 dagen (plastic) afval scheiden, 10 dagen vergeten kleren dragen of 40 dagen geen kaas eten. Dat kan in je eentje of met vrienden, collega’s en familie. Op de website telt Milieu Centraal alle besparingen bij elkaar op, zodat meteen duidelijk wordt hoeveel Nederland samen bespaart.

De eerste stap

Vera Dalm, directeur Milieu Centraal: “Er wordt heel veel gesproken over duurzaamheid en klimaatverandering. De meeste mensen weten echter niet zo goed waar ze moeten beginnen. Maar als ze dan eenmaal aan de slag gaan, hebben ze al gauw de smaak te pakken. Met deze campagne willen we Nederlanders daarom helpen om die belangrijke eerste stap te zetten. Zo wil Milieu Centraal de discrepantie tussen duurzaam willen en duurzaam doen verkleinen. Als we allemaal een steentje bijdragen, kunnen we samen een hele grote positieve invloed hebben.”

Verschillen in Nederland

Uit het onderzoek komen enkele opvallende regionale verschillen bovendrijven. Zo lijkt vegetarisch eten meer ingeburgerd in de drie grote steden, waar bijna 60% wel eens het vlees laat staan tijdens het diner, terwijl dat in het noorden, zuiden en oosten circa 40% is. In het oosten en zuiden wordt veel vaker plastic afval gescheiden dan in de grote steden (92% om 62%). Ook leeftijd heeft een grote invloed op duurzaam gedrag. Jongeren willen liever vegetarisch eten dan ouderen: 59% van tegenover 41% van de 55+'ers. Bovendien drinken jongeren drie keer vaker plantaardige melkvervangers. Ouderen douchen dan weer korter en gooien minder eten weg.

Noot voor de redactie

Onderzoek uitgevoerd in december 2018 door Motivaction onder 1.029 respondenten. De steekproef is representatief op basis van geslacht, leeftijd (18-80 jaar), opleiding, regio, waardenoriëntatie en interacties daartussen. De factsheet over het onderzoek naar duurzaam gedrag is op te vragen via mail.

Benieuwd hoe de experimenten in de praktijk gaan? Een aantal deelnemers is bereid hun verhaal te doen. Voor meer informatie, neem contact op met Milieu Centraal.

Over Milieu Centraal

Lara Peters, woordvoerder
Tel: 06 81166214
E-mail: [email protected]

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media. Milieucentraal.nl wordt per dag 10.000 keer bezocht.