Nieuwe subsidie maakt woningisolatie extra gunstig

Een man met een helm isoleert een dak. Dakisolatie.
Woningbezitters kunnen gebruik maken van een nieuwe subsidie voor goede isolatie. Met de subsidie krijgt een huiseigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug. Woningisolatie is daarmee extra voordelig. Een investering in spouwmuurisolatie plus vloerisolatie verdient zich met de subsidie in iets meer dan drie jaar terug, rekent voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal uit.

De subsidie Energiebesparing Eigen Huis is een onderdeel van het klimaatakkoord. Er is al langer een subsidie voor warmtepompen en zonneboilers, maar afgelopen twee jaar niet voor woningisolatie. “Een goed geïsoleerde woning is de basis voor aardgasvrij wonen”, aldus Milieu Centraal. “Isoleren leidt tot forse energiebesparing en daarmee tot klimaatwinst. Goede isolatie is ook een voorwaarde voor het toepassen van elektrische warmtepompen.”

Tot en met 2020 bedraagt het beschikbare subsidiebudget € 84 miljoen. Dat is voldoende om bij zo’n 100.000 woningen vloer- en spouwmuurisolatie te subsidiëren. Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, als onderdeel van de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Veel oudere woningen zijn deels al geïsoleerd, maar er valt nog veel te verbeteren. Bij oudere huizen ontbreekt vaak gevel- en vloerisolatie. Dakisolatie komt regelmatig voor, maar de isolatiewaarde is meestal matig. Veel ramen hebben het matig isolerende dubbel glas, maar geen hoogrendementsglas (HR++ glas).

De subsidie is bedoeld voor eigenaren die zelf in hun huis wonen. Ze kunnen subsidie aanvragen als ze twee of meer isolatiemaatregelen nemen. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder meer isolatie van dak, gevel, vloer en hoogrendementsglas. Wie zijn hele huis voorziet van een zeer energiezuinig pakket aan maatregelen, krijgt een bonus van 4.000 euro bovenop de subsidie. Voor Verenigingen van Eigenaren is er een aangepaste regeling.


================= Einde persbericht =================

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Woordvoerder Puk van Meegeren, tel. 06-81166214 / 030 – 230 5070
e-mail: [email protected]

Toelichting berekeningen in dit bericht
Terugverdientijd spouwmuurisolatie en vloerisolatie in hoekwoning of 2-1 kap woning

Kosten 3720 euro
Subsidie 865 euro
Besparing 870 euro
Terugverdientijd 3,28 jaar

Berekend met 103 m2 spouwmuurisolatie en 50 m2 vloerisolatie

Aantal woningen te subsidiëren

Uitgangspunt van de berekening van het aantal te subsidiëren woningen is de omvang van subsidie op spouwmuurisolatie en vloerisolatie in hoekwoning of 2-1 kap woning met 103 m2 spouwmuurisolatie en 50 m2 vloerisolatie:

  • de subsidie bedraagt 865 euro;
  • omvang subsidiepot: 84.000.000 euro;
  • aantal woningen: 84.000.000 euro / 865 euro per woning = 97.110 (afgerond 100.000) woningen


Tabellen kosten, subsidie en besparing voor een aantal isolatiemaatregelen
Milieu Centraal geeft per woningtype een indicatie van de kosten en de subsidie per isolatiemaatregel. Zie de pagina Subsidie energiebesparing eigen huis voor meer informatie.


www.milieucentraal.nl
Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media en informeert per dag ruim 10.000 consumenten via milieucentraal.nl en andere websites.