Slechts een kwart van automobilisten checkt bandenspanning vaak genoeg

De helft van de Nederlandse automobilisten weet dat het wordt aanbevolen om de banden minimaal één keer per twee maanden te controleren en op te pompen. Slechts een kwart van alle automobilisten doet dit ook daadwerkelijk. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door I&O Research.

Van alle automobilisten checkt ruim een derde de bandenspanning nooit. Vooral de jongere automobilisten spannen de kroon. Van de automobilisten onder de 25 jaar checkt ruim de helft nooit de bandenspanning. Rijden met de juiste bandenspanning zorgt voor meer grip op de weg, een lager brandstofverbruik (goedkoper, minder CO2-uitstoot en luchtvervuiling) en minder slijtage van de banden (minder microplastics en minder fijnstof in de lucht).

Misverstanden

Uit het onderzoek komt een aantal misverstanden naar voren. Mariken Stolk, expert duurzame mobiliteit van Milieu Centraal: “De helft van de automobilisten denkt – ten onterechte – dat te harde banden een groter risico geven op een klapband. Dit gevaar bestaat juist bij te zachte banden. En slechts de helft van de automobilisten weet dat de banden langzaam leeglopen bij stilstand.”

Belemmeringen

Een deel van de automobilisten denkt dat anderen de bandenspanning in de gaten houden, bijvoorbeeld de garage, de partner of een huisgenoot. Als mensen het aan de garage overlaten, wordt de bandenspanning maximaal drie keer per jaar gecontroleerd (bij een onderhoudsbeurt en/of bandenwissel in het voor- en najaar). Dat is minder vaak dan wordt aanbevolen. Daarnaast vergeten mensen simpelweg om regelmatig de bandenspanning te controleren. Verder zijn onbekendheid en onzekerheid over de juiste bandenspanning een reden om de banden niet op te pompen.

Betere wegligging

Mariken Stolk: “Belangrijke drijfveren voor het checken van de banden zijn een betere wegligging en minder brandstofkosten. Gemiddeld bespaar je zo’n 60 euro per jaar als je je banden op spanning houdt. Wat kan helpen: maak van banden oppompen vaste prik en zet een herinnering in je telefoon of op de kalender. Combineer het ritje met iets wat je regelmatig doet, dan onthoud je het makkelijker.”

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Een samenvatting van het onderzoeksverslag is op te vragen bij Milieu Centraal.

Meer informatie en tips over bandenspanning vind je op Hou je autobanden op spanning.

Over het onderzoek

De doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders die in hun huishouden over een auto kunnen beschikken (kortweg: automobilisten). De vragenlijst kon worden ingevuld tussen 17 en 24 september 2020. In totaal hebben 2.855 automobilisten deelgenomen, een respons van 56 procent.

De respondenten is gevraagd om steeds het ‘normale jaar 2019’ (pre-corona) in gedachten te nemen.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleiding en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. De uitkomsten zijn wat betreft autogebruik representatief voor de Nederlandse automobilist.

Voor meer informatie:

Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14
e-mail: [email protected]

Milieu Centraal

Milieu Centraal is dé praktische gids voor iedere duurzame stap in het dagelijks leven: van afval scheiden tot zonnepanelen kopen. Alle tips en adviezen zijn gebaseerd op onderzoek, vaak wetenschappelijk. Een externe wetenschappelijke adviesraad is onderdeel van de kwaliteitsborging. Milieu Centraal bereikt via haar websites en sociale media dagelijks 15.000 tot 20.000 consumenten, van groene beginner tot ervaren verduurzamer. Milieu Centraal werkt samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven, overheid en media.