Vakantie na corona: minder met het vliegtuig, vaker met de auto

Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat zij na corona niet of minder vaak met het vliegtuig op vakantie zullen gaan. Ook bus en trein verwachten zij minder vaak te kiezen. De auto wint terrein als vervoermiddel voor vakanties. Veertien procent verwacht deze vaker te gebruiken en bijna zestig procent verwacht de auto even vaak te gebruiken als voor corona. Dit blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction

Mariken Stolk, expert duurzame mobiliteit bij Milieu Centraal: “Voor het klimaat is het beter om minder vaak, minder ver en met een klimaatvriendelijk vervoermiddel op vakantie te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat vooral de 55-plussers minder vaak op vakantie willen gaan na corona. Dat staat in contrast met de vakantiewensen van 18 tot 34 jarigen. Bijna dertig procent van deze groep wil de komende jaren extra vaak op vakantie, dat is meer dan gemiddeld. Deze jongeren hebben daarbij wel meer dan gemiddeld het voornemen om te kiezen voor klimaatvriendelijke vervoermiddelen als de trein.”

Nederland in de lift

Een kwart geeft aan Nederland door corona nu een leuker vakantieland te vinden. De helft van de Nederlanders wil niet extra ver op vakantie omdat het na coronamaatregelen weer zou kunnen. Vooral 55-plussers willen dat niet.

De grootste groep van de Nederlanders (zestig procent) verwacht even vaak op vakantie te gaan na corona en bijna een vijfde verwacht zelfs minder vaak op vakantie te gaan. Bij 55-plussers is deze groep nog groter, namelijk een kwart. Slechts tien procent verwacht na corona vaker op vakantie te gaan.

Grote verschillen in aantal vakanties

Van alle Nederlanders is 11 procent de afgelopen vijf jaar niet met vakantie geweest, 9 procent ging minder dan 1 keer per jaar, en 28 procent 1 keer per jaar. De helft (52%) ging twee of meer keer per jaar op vakantie. Voor corona waren ruim vier van de tien de vakanties binnen Nederland, bijna de helft was binnen Europa en acht procent was buiten Europa.

Minderheid kiest na corona opnieuw voor verre reizen

De groep mensen die voor corona buiten Europa op vakantie ging, verwacht na de coronamaatregelen de vakantie ongeveer hetzelfde aan te pakken. Driekwart van hen wil even vaak op vakantie gaan, dat is meer dan bij andere Nederlanders. Mariken Stolk: “Juist deze verre reizen hebben een forse klimaatimpact. Deze groep is echter vrij klein. Het merendeel van de Nederlanders ging al in Europa op vakantie en zal dit blijven doen of juist minder vaak en minder ver op vakantie gaan.”

Noot voor de redactie

Een samenvatting van het onderzoeksverslag is op te vragen bij Milieu Centraal.

Het onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een online vragenlijst van 10 vragen onder n=1.010 Nederlanders (afkomstig uit het StemPunt panel van Motivaction). Deze steekproef is representatief op basis van opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardenoriëntatie (Mentality) en alle combinaties hiertussen.

Het veldwerk vond plaats van 6 tot en met 10 april 2021.

Voor meer informatie Milieu Centraal:

Woordvoerder Mariken Stolk, tel. 06 – 811 662 14 e-mail: [email protected]