Glas

Glas geeft geen smaak af aan etenswaar en laat helder zien wat je koopt. Hervuld statiegeldglas heeft een gunstig milieuprofiel.

Een hervulde statiegeld bierfles is acht maal milieuvriendelijker dan een wegwerpexemplaar. Recycling van glas via een statiegeldsysteem maakt het aandeel hergebruik bovendien hoog. Dat spaart veel energie en grondstoffen uit. In 2011 brachten Nederlanders gemiddeld 21 kilo glas naar de glasbak. Daarnaast ging er 10 kilo glas in de vuilniszak (maar hier zijn ook de deksels, etiketten en voedselresten in meegewogen). Recycling van glas via de glasbak spaart vijftien procent energie uit, ten opzichte van de productie van nieuw glas.

Tips

 • Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak. Deze soorten leveren problemen bij recycling omdat hun smelttemperatuur anders is dan die van verpakkingsglas. Lampen en tl-buizen mogen ook niet in de glasbak.
 • Hoe minder vreemd materiaal in de glasbak hoe beter: gooi doppen en deksels van lege flessen en potten in de vuilnisbak of bij de plasticrecycling.
 • Lever het glas leeg en zo schoon mogelijk aan. Afwassen hoeft niet, maar leegschudden en schoonschrapen zijn welkom.
 • Als er afzonderlijke glasbakken zijn voor wit, bruin en groen glas, lever het gekleurde glas dan gescheiden in. Recycling van zuivere partijen levert meer energie- en grondstoffenbesparing op.
 • Rood en blauw glas kunt u kwijt in de opening van groen glas in de glasbak.
 •  Nieuw glas stookt energierekening op

  In 2011 gooiden Nederlanders gemiddeld 21 kilo glazen verpakkingen in de glasbak. Daarnaast verdwijnt er nog zo'n 10 kilo glas (inclusief deksels en voedselresten) in de gewone vuilnisbak. Dranken, voedingsmiddelen, cosmetica en medicijnen zijn vaak in glas verpakt, dat glas mag na gebruik allemaal in de glasbak.

  Glazen flessen voor bier of frisdrank zijn heel geschikt om opnieuw te vullen. Door het statiegeldsysteem in Nederland, gaat 99 procent van deze flesjes retour voor hergebruik. Volgens schattingen gaan flesjes zo'n veertig keer mee.

  Nieuw glas ontstaat door samensmelting van zand, soda (natriumcarbonaat) en kalk. Dat vergt veel energie. Ook hergebruik vraagt energie, maar recycling spaart vijftien procent energie uit. Glasscherven smelten namelijk bij een aanzienlijk lagere temperatuur dan de grondstoffen voor nieuw glas. Ongeveer zestig procent van de grondstof die glasfabrieken gebruiken is gerecycled glas.

  Hervullen of recyclen?

  De energie- en milieukosten van het statiegeldsysteem zitten in iets zwaardere verpakkingen, transport en schoonmaak. De afstand die de flessen afleggen bepaalt de energierekening het sterkst (vanwege transportbrandstof, verantwoordelijk voor uitstoot van CO2). Dit neemt niet weg dat een statiegeld bierflesje acht keer zo milieuvriendelijk is als een wegwerpexemplaar.

  Glasbaklogo

  Het glasbaklogo, hier rechts, lijkt op een keurmerk, maar dat is het niet. Het is een symbool dat aangeeft dat de verpakking geen statiegeld heeft en in de glasbak mag.

 •  Steeds minder verpakkingsmateriaal

  De laatste dertig jaar zijn glazen flessen en potjes een stuk lichter geworden. Daardoor zijn minder grondstoffen nodig en minder energie voor het transport. Het gewicht van glazen bierflesjes van 25 centiliter nam bijvoorbeeld af van 165 naar 133 gram. Dat er echter nog wel winst op dit punt te halen valt, blijkt uit recent onderzoek naar het gewicht van glazen wijnflessen: de zwaarste fles was twee keer zo zwaar als de lichtste.

 •  Van glas naar plastic

  Glazen statiegeldflessen waren tot halverwege de jaren '70 de standaardverpakking voor alle dranken, inclusief zuivel. Sindsdien hebben drankenkarton en PET-flessen de glazen fles bijna verdrongen. Uitzonderingen zijn glazen bierflesjes, en flesjes voor frisdrank en water in de horeca. Glazen eenmalige verpakkingen zonder statiegeld (zoals augurken- en jampotten) zijn nog niet verdrongen door PET.

  De overstap van glas naar PET bij eenmalige verpakkingen zonder statiegeld is in bepaalde gevallen voordelig voor het klimaat. Dat hangt af van het gewichtsverschil tussen de verpakkingen: als de glazen verpakking minstens zes keer zwaarder is dan het PET-alternatief, dan is PET beter voor het klimaat. Dat blijkt in veel gevallen zo te zijn.

  Een statiegeldverpakking vervangen door wegwerpverpakking, ongeacht het materiaal, levert geen milieuvoordeel op. Het milieuvoordeel van statiegeldverpakkingen zit hem in het hoge inzamelingspercentage (tot bijna 100%). Zie ook Drankverpakkingen.

 •  Overheid: Fabrikant verantwoordelijk voor hergebruik

  Producenten en importeurs van verpakkingen op de Nederlandse markt zijn sinds 2006 verantwoordelijk voor het halen van de streefpercentages van gescheiden inzameling, hergebruik en andere nuttige toepassingen. Dit is vastgelegd in het overheidsbesluit Beheer Verpakkingen en Papier en Karton.

  De recyclingdoelstelling voor glazen verpakkingen (zowel huishoudelijk verpakkingsglas als dat van bedrijven) is 90%. Dit percentage werd in 2011 niet gehaald met een glasinzameling van 83%.

 •  Meer informatie

  • Stichting Duurzaam Verpakkingsglas geeft namens de verpakkingsglasindustrie invulling aan de eisen van het Verpakkingenbesluit: www.duurzaamglas.nl. Op deze site zijn ook leuke glasweetjes te vinden.
  • Stichting Kringloop Glas is de brancheorganisatie van bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij het hergebruik van glas: de glasfabrieken, de afvullers, de retail, de inzamelaars en de recyclingbedrijven: www.kringloopglas.nl.
 Naar boven
/Domeinen/Algemeen/Images/Onderwerp/Glas.jpg

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Maar hoe komt de organisatie daar aan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons


Breng energieslurpers in kaart! @NRC http://t.co/vUq5BRzcZI Alle #energieverbruiksmanagers op een rij via: http://t.co/aFJEPVY5LP
@Milieu Centraal - 3 uren geleden

Slapend rijk worden ? Echt niet ! http://t.co/dCbFrv4vQg
@Elektrokass.NL - 3 uren geleden