Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Gemiddeld energieverbruik

Geschrokken van je energiekosten? Met Vergelijk Mijn Energiegebruik is het makkelijk jouw energieverbruik te vergelijken met anderen in dezelfde woonsituatie. Milieu Centraal geeft verder tips en legt uit hoe je invloed hebt op de energierekening van jouw woning.

gas-elektr-meter-euro-282x212.jpg

Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.100 kilowattuur (kWh); het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.600 kubieke meter (m3). De totale energierekening bedraagt zo'n 1.670 euro (exclusief vastrecht en heffingskorting, prijspeil 2015/2016).

De kans dat je precies gemiddeld bent is echter klein. Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed op je energierekening. Zoals het soort huis waarin je woont, het bouwjaar, het aantal personen in jouw huishouden en de manier waarop je met energie omgaat.

Advies op maat: Vergelijk mijn energieverbruik

Vul de vragen in en ontdek of je meer of minder energie gebruikt in huis dan je buren, vrienden of bekenden.

Advies op maat

Tips energieverbruik

  • 1

    Er zijn handige apparaatjes te koop die op elk moment van de dag jouw elektriciteitsverbruik laten zien, van een apparaat of je hele huishouden. Makkelijk en leuk! Zie onderaan (Meer informatie) of kijk op Energieverbruiksmanagers.

  • 2

    Met eenvoudige tips kun je honderden euro's besparen op jouw energierekening. Zie de Bespaartest.

Bewoners, woning en bouwjaar bepalen energierekening

De energiekosten van een huishouden zijn afhankelijk van het type woning en het bouwjaar, maar ook van de bewoners. Meer mensen in huis zorgt bijvoorbeeld voor meer energieverbruik.

En wie de verwarming een graadje lager zet, zuinig omgaat met warm water, en apparaten op een energiezuinige manier gebruikt, zal een lagere  hebben dan een buurman die nergens op let.

Isolatie

Je hebt dus zelf veel invloed, maar de hoogte van de energierekening hangt ook af van jouw woning. Zo verliest een flat weinig warmte aan de omgeving, waardoor hij zuinig warm te stoken is. Om dezelfde reden stookt het rijtjeshuis zuiniger dan een volledig vrijstaande woning.

Ook het bouwjaar van de woning beïnvloedt de energierekening. Dat heeft te maken met isolatie. Tot 1975 werd nieuwbouw niet geïsoleerd, daarna werden steeds meer onderdelen, zoals ramen en het dak, standaard geïsoleerd.

Is mijn gasverbruik hoog?

Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo'n 1.600 m3 gas. De kosten voor de gasrekening komen daarmee op 990 euro (bij 62 eurocent per m3, exclusief vastrecht; prijspeil 2015/2016).

Gasverbr-2010.jpg

Het gemiddelde aardgasverbruik (per huishouden met gasaansluiting) daalde tussen 1990 en 2007 met ongeveer dertig procent. Belangrijkste oorzaak was dat we minder gas verbruikten voor verwarming vanwege de opkomst van de HR-ketel en betere woningisolatie. Driekwart van het gasverbruik gaat op aan verwarming. Sinds 2007 stijgt het gasverbruik weer licht, maar een eenduidige verklaring daarvoor is nog niet gevonden.

Gasverbruik deels afhankelijk van woning en bouwjaar

Hoeveel gas een gemiddeld huishouden stookt per jaar, hangt mede af van het soort woning (zie grafiek) en van het bouwjaar (zie tabellen). Een groot vrijstaand huis heeft de hoogste stookkosten, een portiekwoning de laagste.

gasverbruik per woningtype.png

Bovengemiddeld verbruik of juist zuinig?

Om eerlijk te kunnen vergelijken, moet je jouw gasverbruik vergelijken met dat van een gemiddeld gezin in eenzelfde soort huis, uit dezelfde bouwperiode. Zoek hieronder de juiste bouwperiode op, en kijk vervolgens in de tabel naar het gasverbruik van uw soort woning.

Pakt je gasverbruik veel hoger uit? Wellicht is jouw huishouden groter dan gemiddeld (2,2 personen). Is dat het niet, dan heb je misschien een onzuinige cv-ketel, of stook je vaker en hoger dan gemiddeld. Wil je dat veranderen, kijk op Bespaartips verwarming.

Bouwjaar tot 1965

Woningtype Gasverbruik (m3)
Portiekwoning 1.250
Flat 1.250
Galerijwoning 1.500
Maisonnette 1.800
Rijtjeswoning 2.300
2-onder-1-kap 2.900
Vrijstaand < 150 m2 2.750
Vrijstaand > 150 m2 4.500

Bouwjaar 1966 -1975

Woningtype Gasverbruik (m3)
Portiekwoning 1.100
Flat 1.350
Galerijwoning 1.400
Maisonnette 1.350
Rijtjeswoning 2.700
2-onder-1-kap 2.200
Vrijstaand < 150 m2 2.600
Vrijstaand > 150 m2 3.500

NB. Het hoge verbruik van rijtjeshuizen uit deze periode is correct. Deze rijtjeshuizen hebben mogelijk meer dan gemiddeld oppervlak; dat is van grotere invloed dan het bouwjaar.

Bouwjaar 1976 - 1988

Woningtype Gasverbruik (m3)
Portiekwoning 900
Flat 1.100
Galerijwoning 1.300
Maisonnette 1.100
Rijtjeswoning 1.500
2-onder-1-kap 1.800
Vrijstaand < 150 m2 2.250
Vrijstaand > 150 m2 3.000

Bouwjaar 1989 - 2000

Woningtype Gasverbruik (m3)
Portiekwoning 800
Flat 800
Galerijwoning 800
Maisonnette 850
Rijtjeswoning 1.200
2-onder-1-kap 1.400
Vrijstaand < 150 m2 1.400
Vrijstaand > 150 m2 1.750

Is mijn elektriciteitsverbruik hoog?

Het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik per huishouden is 3.100 kWh. De verbruikskosten daarvoor komen neer op 680 euro (bij 22 eurocent / kWh; prijspeil 2015/2016).

De laatste jaren blijft het stroomverbruik ongeveer gelijk: we krijgen meer apparaten, maar de apparaten worden zuiniger. Ten opzichte van 1990 is het stroomverbruik echter met 21 procent gestegen. Dat komt deels doordat huishoudens meer elektrische apparaten hebben, en die vaker gebruiken.

Een andere oorzaak voor de stijging sinds 1990 is dat het aantal eenpersoonshuishoudens sterk groeide; het energieverbruik per persoon van een eenpersoonshuishouden ligt ongeveer eenderde hoger dan dat van een tweepersoonshuishouden. De tabel toon het totale elektriciteitsverbruik naar huishoudgrootte.

Aantal personen in een huishouden Gemiddeld elektriciteitsverbruik (kWh)
1 2.424
2 2.922
3 3.420
4 3.920
5 4.420
6 4.920

Zit je ver boven deze waarden, dan heb je wellicht een energieslurper in huis, zoals een elektrische boiler. Of: meer apparaten dan gemiddeld.

Nog een reden kan zijn dat je onzuinig omgaat met stroom, dat jaagt het stroomverbruik op. Maar daar kun je wat aan doen, zie Apparaten en verlichting.

Stadsverwarming: kosten en gemiddeld verbruik

Heeft jouw woning geen individuele ketel maar blok- of stadsverwarming? Dan staat op je energierekening geen gasverbruik maar warmtegebruik vermeld (in gigajoules, GJ).

Een gemiddeld huishouden (2,2 personen) met stadsverwarming verbruikt voor het verwarmen van de woning zo'n 34 GJ per jaar. Een GJ kost gemiddeld 21 euro (prijspeil 2014/2015). De rekening komt daarmee op ruim 1050 euro (inclusief vastrecht). De variatie in kosten per GJ is groot: het gemiddelde geeft dus slechts een globale indruk. Vraag de energieleverancier naar een exacte prijs, of kijk op websites die energieprijzen vergelijken.

Als een huishouden behalve voor woningverwarming ook stadswarmte gebruikt om tapwater te verwarmen komt er nog eens 7 GJ per jaar bij, waarmee het totale verbruik aan stadswarmte op gemiddeld 42 GJ per jaar komt (NB: de getallen op de website zijn afgerond. Na het optellen van de niet-afgeronde getallen is het totale verbruik 42 GJ).

Bovengemiddeld?

Zit je boven of onder het gemiddelde? Dat kan liggen aan het aantal personen in huis, aan het type woning en: aan jouw gedrag.

Zuiniger omgaan met warm water en verwarming verlaagt jouw energiekosten. Kijk voor tips op Bespaartips warm water en Bespaartips verwarming.

Meer informatie

  • Benieuwd naar het huidige elektriciteitsverbruik van je huishouden? Er zijn energiemeters te koop die live het stroomverbruik van het hele huis laten zien. Kijk op Energieverbruiksmanagers.
  • Kijk op VerbeterUwHuis voor een overzicht van de kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen in jouw huis; voor eenvoudige tips om energie te besparen, kun je terecht op de Bespaartest.
  • Heb je vragen over jouw energierekening, de energietarieven of energiebedrijven? Ga dan naar de Consuwijzer.
Terug naar boven