MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Zonnepanelen

Nederlands zonlicht is prima geschikt om met zonnepanelen elektriciteit op te wekken. Stroom uit zonlicht is duurzaam, omdat bij de productie van elektriciteit geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrijkomen. En de prijs daalt al jaren.

Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van uw huishouden: zonlicht is onuitputtelijk. Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen dalen.

Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. Alvast nagaan of het mogelijk is om zonnepanelen op uw woning te plaatsen, en wat de geschatte kosten en baten zouden zijn? Vraag Advies op maat!

/media/793079/aom-zonnepanelen.png

Tips zonnepanelen

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen heeft u geen vergunning nodig. Uitzonderingen gelden voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Doe altijd navraag bij uw gemeente.
 • Zorg bij installatie van zonnepanelen bij voorkeur voor ventilatieruimte tussen de panelen en het dak, en rond de omvormer. Zo voorkomt u dat ze teveel opwarmen en daardoor minder efficiënt werken.
 • Wilt u gratis Advies op maat of meer informatie over warm water op zonne-energie? Kijk dan eens op Zonneboiler.
 • Let op! De uitkomsten van berekeningen door Milieu Centraal (onder meer in het Advies op maat) gelden alleen voor Nederland. Bent u van plan in een ander land panelen te plaatsen, informeer dan ter plaatse (of op internet) naar de lichtintensiteit en -opbrengst.
 • Sinds kort kunt u als particulier de btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen van de Belastingdienst. Lees hoe eenvoudig dit is op Btw op zonnepanelen terugvragen.
 •  Webvideo zonnepanelen

  De webvideo vertelt u meer over de voordelen van zonnepanelen, en laat zien hoe de plaatsing in zijn werk gaat.

 •  Zonnepanelen helpen klimaat beschermen

  Met Nederlands zonlicht kunt u duurzaam elektriciteit opwekkenDoor zelf zonne-energie op te wekken helpt u het klimaat te beschermen. Bij het opwekken van elektriciteit in een zonnepaneel komen namelijk geen milieuvervuilende stoffen of broeikasgassen vrij.

  Lange levensduur

  Wel is er voor de productie van de panelen energie nodig uit fossiele brandstoffen en daarbij komt CO2 vrij. Maar na 3 jaar elektriciteitsproductie heeft een zonnesysteem net zoveel energie bespaard, als er nodig was bij de productie van het systeem. Zonnepanelen gaan zeker 25 jaar mee; de rest van de 22 productieve jaren is elke opgewekte kWh netto milieuwinst.

  Maken en afdanken

  Aan de belangrijkste grondstof van zonnecellen, silicium, zal geen tekort ontstaan: het is het hoofdbestanddeel van zand en komt overal op aarde voor.

  Als de panelen worden afgedankt mogen ze als elektronica-afval naar de gemeentelijke milieustraat. Het is mogelijk om onderdelen van het zonnesysteem te hergebruiken, maar het is nog niet gelukt om recycling te organiseren. De zonne-industrie werkt aan een Europees hergebruiksysteem.

 •  Kosten en besparing zonnepanelen

  Een zonnepanelensysteem van 6 panelen kost momenteel (augustus 2013) inclusief omvormer en installatie ongeveer 2.900 euro. De prijzen van zonnepanelen dalen gestaag, door technische ontwikkelingen en schaalvergroting. Vraag meerdere offertes aan, voor actuele prijzen en goede prijs-kwaliteitvergelijking!

  Besparing stroomkosten

  Jaarlijks produceert een zonnepanelensysteem van 6 panelen bijna 1.300 kWh elektriciteit: bij de leverancier zou u daar momenteel 300 euro voor betalen (prijspeil 2013/2014). Wat een investering in zonnepanelen echter zo interessant maakt, is dat de prijs van elektriciteit van het elektriciteitsnet zal stijgen, terwijl u met zonnepanelen jarenlang stroom zal kunnen opwekken waar u niets voor hoeft te betalen.

 •  Rendement aankoop zonnepanelen

  Het rendement van een investering in zonnepanelen is vergelijkbaar met een rente van zes procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. Zo zijn zonnepanelen een uiterst rendabele investering. Als u de btw op uw zonnepanelen terugvraagt heeft uw investering zelfs een rendement van zeven procent.

  Onzekerheden

  Het rendement van de investering in zonnepanelen kan in de loop van de jaren mee- of tegenvallen:

  • De elektriciteitsprijs is van invloed op het berekende rendement.
  • Er is een kleine kans dat uw zonnepanelen defect raken, waardoor het rendement lager uitvalt.
  • Energiebedrijven zijn wettelijk verplicht om de voor stroom die een huishouden via zonnepanelen aan het stroomnet levert - voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik - het geldende stroomtarief te betalen (inclusief energiebelasting en btw). Mocht deze verplichting ooit vervallen, dan daalt het rendement.
  • Als u verhuist zijn de verhuiskosten van de zonnepanelen of  de mogelijk hogere verkoopwaarde van uw huis door de zonnepanelen van invloed op het rendement.

   Zie ook de algemene Disclaimer.

  Berekening rendement

  Naast de aanschafkosten van 2.900 euro vereist een zonnepanelensysteem van 1.400 watt-piek met ongeveer 10 m2 aan panelen ongeveer 900 euro aan onderhoudskosten over de hele levensduur van 25 jaar. U bespaart in het eerste jaar al 300 euro op uw elektriciteitsrekening. Dit levert u na over de gehele periode een rendement op dat is te vergelijken met zes procent rente op een spaarrekening. De investering is in 11 jaar terugverdiend. Milieu Centraal heeft in deze berekening geen rekening gehouden met eventuele subsidie voor aankoop en installatie van zonnepanelen.

 •  Vergoeding voor teruglevering zonnestroom

  Soms produceren zonnepanelen stroom op een moment dat de eigenaar geen stroom gebruikt. Die stroom wordt dan geleverd aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier verrekent de levering vervolgens met uw elektriciteitsrekening (dat heet salderen) en betaalt u daarvoor dezelfde prijs als u u betaalt voor uw stroom (gemiddeld 0,23 euro per kWh; prijspeil 2013/2014).

  Energiebedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om voor alle elektriciteit die een huishouden met zonnepanelen aanlevert het geldende stroomtarief te vergoeden (inclusief energiebelasting en btw) voor zover de opgewekte hoeveelheid stroom kleiner is dan het eigen verbruik. (Tot 1 januari 2014 gold hiervoor een maximum van 5000 kWh.) Deze saldering van duurzaam opgewekte elektriciteit geldt alleen voor kleinverbruikers (naast huishoudens bijvoorbeeld scholen, verenigingen van eigenaren en sportparken). In het geval van een vereniging van eigenaren wordt gekeken naar het totale gezamenlijke stroomgebruik, tenzij een stroomverdeler wordt gebruikt. Deze verdeelt de geproduceerde stroom over de verschillende, individuele aansluitingen. Zie www.zonnestroomverdeler.nl

  Geschikte meter nodig

  Om te weten hoeveel stroom aan het net is teruggeleverd, is een meter nodig die niet alleen kan meten hoeveel stroom een huishouden afneemt, maar ook hoeveel het aanlevert. Is dat bij u niet het geval, vraag dan de netbeheerder de meter te vervangen; daar zijn wel kosten aan verbonden.

  Heeft u een meter die toegeleverde stroom niet registreert, maar die wel terug kan draaien, dan verrekent uw meter uw afname van elektriciteit automatisch met de teruggeleverde elektriciteit. In dat geval mag de meter blijven zitten totdat die niet meer werkt.

  Slimme meter of ferrarismeter die terugdraait?

  Op diverse internetfora wordt aangeraden om een meter die terug kan draaien (die heet ferrarismeter) niet te laten vervangen door een slimme meter. (Let op: niet alle ferrarismeters kunnen terugdraaien. Vraag uw netbeheerder of uw meter geschikt is voor teruglevering.) Het argument voor een geschikte ferrarismeter is dat die automatisch 'saldeert'. Mocht de huidige regeling voor het salderen in de toekomst veranderen, dan hebben consumenten met dit soort meters daar geen nadeel van.

  Anderzijds is een belangrijk argument om een oude meter wél te vervangen vervangen door een slimme meter dat vergroening van de energievoorziening daar beter mogelijk door wordt. Netbeheerders krijgen dankzij slimme meters meer inzicht krijgen in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, dan zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. En zal duurzame energie in de nabije toekomst beter kunnen worden benut.

 •  Zonnepanelen kopen: zo doet u dat

  Ga eerst na of het dak van uw woning geschikt is voor zonnepanelen, en hoeveel dakoppervlak er beschikbaar is om te bedekken met zonnepanelen. Dat gaat gemakkelijk met het Advies op maat Zonnepanelen.

  Er zijn in Nederland inmiddel zo'n duizend leveranciers van zonnepanelen, dus u heeft wat te kiezen. De meeste Nederlandse zonnepanelen zijn gemaakt in China en Taiwan. Deze landen produceren een groot deel van de wereldwijd verkochte zonnepanelen.

  Gaat u zonnepanelen aanschaffen, let dan op onderstaande punten:

  • Vraag offertes aan bij verschillende aanbieders van zonnepanelen, want de prijzen lopen flink uiteen. Vergelijk de voorspelde opbrengst en controleer of bijkomende kosten staan vermeld. Behalve de prijs van de zonnepanelen (uitgedrukt in euro per watt-piek, de prijs per eenheid vermogen bij volle zon), zijn er ook kosten voor een omvormer, bekabeling, bevestigingsmaterialen en eventueel installatie. Koop de onderdelen liefst bij één leverancier; niet alle omvormers en zonnepanelen passen bij elkaar.
  • Let op keurmerken. Zonnepanelen moeten aan Europese kwaliteitsnormen voldoen om verhandeld te mogen worden. Zonnepanelen van slechte kwaliteit worden dus niet meer verkocht. Het belangrijkste is dat de installatie van zonnepanelen correct gebeurt. Zonnepanelen zonder keurmerk zijn niet per se minder goed, maar als koper kunt u het verschil moeilijk beoordelen. Keurmerken helpen u daarbij. Aan een Nederlands keurmerk voor zonnepanelen wordt gewerkt, tot die tijd kunt u letten op een Duits keurmerk: TÜV-certificaat. Panelen met dit betrouwbare keurmerk zijn goed bestand tegen veroudering en weersomstandigheden. Vraag verkopers naar hun TÜV-ID-nummer. 
  • Ga na welke garanties u krijgt en van wie: de leverancier, importeur of de fabrikant. Garanties op de techniek kunnen 5 of 10 jaar geldig zijn. Sommige aanbieders geven vermogensgarantie: dat na een bepaald aantal jaar nog 90 procent van het vermogen gegarandeerd is. Bij andere leveranciers kunt u een opbrengstverzekening afsluiten, die opbrengstgarantie biedt.

  Meestal is geen omgevingsvergunning nodig, behalve als gaat het om een monument of als u de panelen aan de gevel wilt hangen (beschermd stads- of dorpsgezicht). Bij huurhuizen is toestemming nodig van de verhuurder.

 •  Praktische tips bij installatie

  Milieu Centraal raadt het zelf installeren van zonnepanelen af. Voor een goede werking is een correcte installatie van groot belang. Een gecertificeerde installateur weet hoe dat moet.

  Bij de installatie van zonnepanelen zijn een aantal zaken waar u op kunt letten.

  Plaats de zonnepanelen zo mogelijk in een hellingshoek van 36 graden en gericht op het zuiden. Dat levert de hoogste opbrengst op. Andere oriëntaties zijn ook mogelijk, maar leveren minder op.

  Kies een dakoppervlak zonder obstakels (zoals een schoorsteen) en zonder schaduw (let ook op nabije bomen of gebouwen!). Zonnepanelen kunnen ook op de gevel worden geplaatst of als zonneluifel, maar ook dan is de opbrengst lager. Informeer bij de installateur!

  Reken bij een hellend dak op minimaal 1 m2 per zonnepaneel; bij een plat dak is 2,5 m2 per paneel nodig.

  • Plaats de omvormer dicht bij de panelen, dat beperkt opbrengstverliezen.
  • Zorg voor voldoende ventilatieruimte rond de zonnepanelen en de omvormer zodat warmte weg kan. Hogere temperatuur zorgt voor lagere elektriciteitsopbrengst.
  • De draagconstructie van panelen kan geluid van buiten overdragen de woning in. U voorkomt dit door de draagconstructie boven de woningscheidende wanden te laten onderbreken.
  • Sluit een zonnesysteem van maximaal 2,25 ampère aan op een stroomgroep die al in gebruik is (zo'n 600 watt-piek). Omvormers met een hogere stroomsterkte vereisen een eigen groep; laat dat zeker over aan een installateur.
 •  Vind een betrouwbare installateur

  Als u zonnepanelen wilt laten installeren, kan het moeilijk kiezen zijn tussen de vele installateurs. Hoe vindt u zonder moeite een betrouwbare en vakbekwame installateur bij u in de buurt? Daarvoor bestaat het handige overzicht www.vindinstallateurduurzameenergie.nl. U kunt er eenvoudig zoeken op uw woonplaats en het type installatie. De geregistreerde bedrijven werken ook op het gebied van energieadvies, zonneboilers en warmtepompen.

 •  Zo werken zonnepanelen

  Zonnepanelen maken op het dak van uw woning elektriciteit. Dat kunnen ze doordat zonlicht elektrische spanning opwekt tussen de twee laagjes silicium die op een paneel zitten. Dat heet een fotovoltaïsche reactie (in Engels photo voltaic, vandaar PV-systeem). Om deze spanning om te zetten naar bruikbare wisselstroom voor het elektrictiteitsnet, zijn behalve panelen ook een omvormer en elektriciteitskabels nodig.

  Voor het opwekken van stroom hebben zonnepanelen niet per se direct zonlicht nodig. Ook op een bewolkte dag levert een zonnecel elektriciteit.

  Watt? Watt-piek!

  Net als bij alle elektrische apparaten staat ook het vermogen van zonnepanelen uitgedrukt in watt. De productie van elektriciteit is niet gelijkmatig doordat de hoeveelheid zonlicht steeds verandert. Daarom staat bij zonnepanelen het maximale vermogen aangegeven: watt-piek (wp). In een testomgeving met onveranderlijke omstandigheden voor licht en temperatuur (Standaard Test Condities) is die gemeten.

  Bij het berekenen van de werkelijke opbrengst, gebruiken installateurs tabellen om de waarden voor Nederlandse omstandigheden te combineren met de hellingshoek en windrichting van het paneel.

  Onderhoud

  Zonnepanelen vragen weinig onderhoud: maak de panelen elk jaar schoon, om vogelpoep, algenaanslag en stof te verwijderen. En let op de omvormer: houdt deze schoon, want de omvormer is gevoelig voor warmte en stofvorming.

  Controleer of er in de loop van de tijd geen schaduw gevende objecten zijn bijgekomen. 

 •  Ontwikkeling zonnepanelen

  Er vindt veel onderzoek plaats naar het verbeteren van zonnepanelen. Zo zou de opbrengst groter kunnen zijn als er minder verlies van zonlicht optreedt door reflectie op het zonnepaneel. Onderzoek naar anti-reflectietechnieken, oppervlaktestructuren en absorptie van licht moeten die verliezen in de toekomst tegengaan. 

 •  Meer informatie

 Naar boven
/media/928037/zonnepanelen-actueel.jpg

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Maar hoe komt de organisatie daar aan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons


@timo_veen “@krispijnbeek: @milieucentraal noemt 16 manieren om inzicht te krijgen in verbruik zonder slimme meter http://t.co/oZnqNR6xc0”
@Antje Kingma - 12 uren geleden

RT @krispijnbeek:@Polder_PV @Speksteenkach @milieucentraal noemt 16 manieren om inzicht te krijgen in verbruik zonder slimme meter http://t.co/Zqqb7u14du
@Polder PV - 12 uren geleden