MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Subsidiepot zonnepanelen leeg

Helaas is de subsidie voor zonnepanelen van 30 miljoen euro voor 2013 op. U kunt geen aanvraag voor subsidie meer indienen bij AgentschapNL. Ook vorig jaar is het totale subsidiebedrag van 22 miljoen euro op gegaan.

Ook zonder subsidie zijn zonnepanelen lucratief. Milieu Centraal berekende dat het rendement van een investering in zonnepanelen vergelijkbaar is met een rente van zes procent op een spaarrekening. Voor meer details kijkt u bij de Standaard Rekenmethode Rendementen.

  •  Iets voor u? Advies op maat Zonnepanelen!

    Wilt u alvast nagaan of het mogelijk is zonnepanelen te plaatsen op uw woning, of bent u benieuwd naar een schatting van de kosten en baten? Vraag Advies op maat!

    /media/793079/aom-zonnepanelen.png
  •  Meer informatie

    • Wilt u niet wachten tot er weer een landelijke subsidie over de brug komt? Soms zijn er ook lokale regelingen, bij gemeenten en provincies; kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl.
    • De Vereniging Zonnestroom Producenten komt op voor de belangen van particuliere eigenaren van zonnestroomsystemen en geeft praktische informatie op www.zonnestroomproducenten.org.
 Naar boven
/media/947958/subsidie-zonnepanelen-2012.jpg

Betrouwbare informatie

Milieu Centraal biedt betrouwbare informatie. Hoe komt de organisatie daaraan? Kijk op Werkwijze Milieu Centraal.

Volg ons