MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Gemiddeld energieverbruik

Geschrokken van uw energiekosten? Met Vergelijk Mijn Energiegebruik is het makkelijk uw energieverbruik te vergelijken met anderen in dezelfde woonsituatie. Milieu Centraal geeft verder tips en legt uit hoe uw woning en uzelf invloed hebben op de energierekening.

Het elektriciteitsverbruik van een gemiddeld huishouden (2,2 personen) is 3.500 kilowattuur (kWh); het gemiddelde gasverbruik bedraagt 1.600 kubieke meter. De totale energierekening bedraagt, inclusief vastrecht, ruim 1.900 euro (prijspeil 2013/2014).

De kans dat u precies gemiddeld bent is echter klein. Persoonlijke omstandigheden hebben veel invloed op uw energierekening. Zoals het soort huis waarin u woont, het bouwjaar, het aantal personen in uw huishouden en de manier waarop u met energie omgaat.

/media/834884/aom-vem.jpg

Tips energieverbruik

 • Er zijn handige apparaatjes te koop die op elk moment van de dag uw elektriciteitsverbruik laten zien, van een apparaat of uw hele huishouden. Makkelijk en leuk! Zie onderaan (Meer informatie) of kijk op Energieverbruiksmanagers.
 • Met eenvoudige tips kunt u honderden euro's besparen op uw energierekening. Zie www.bespaartest.nl.
 •  Bewoners, woning en bouwjaar bepalen energierekening

  De energiekosten van een huishouden zijn afhankelijk van het type woning en het bouwjaar, maar ook van de bewoners. Meer mensen in huis zorgt bijvoorbeeld voor meer energieverbruik.

  En wie de verwarming een graadje lager zet, zuinig omgaat met warm water, en apparaten op een energiezuinige manier gebruikt, zal een lagere energierekening hebben dan een buurman die nergens op let.

  Isolatie

  U heeft dus zelf veel invloed, maar de hoogte van de energierekening hangt ook af van uw woning. Zo verliest een flat weinig warmte aan de omgeving, waardoor hij zuinig warm te stoken is. Om dezelfde reden stookt het rijtjeshuis zuiniger dan een volledig vrijstaande woning.

  Ook het bouwjaar van de woning beïnvloedt de energierekening. Dat heeft te maken met isolatie. Tot 1975 werd nieuwbouw niet geïsoleerd, daarna werden steeds meer onderdelen, zoals ramen en het dak, standaard geïsoleerd.

 •  Is mijn gasverbruik hoog?

  Een gemiddeld huishouden verbruikt jaarlijks zo'n 1.600 m3 gas. De variabele kosten voor de gasrekening komen daamee op ruim 1.000 euro (bij 65 eurocent per m3, inclusief vastrecht; prijspeil 2013/2014).

  Klik om grotere afbeelding te openen.

  Het gemiddelde aardgasverbruik (per huishouden met gasaansluiting) daalde tussen 1990 en 2007 met ongeveer dertig procent. Belangrijkste oorzaak was dat we minder gas verbruikten voor verwarming vanwege de opkomst van de hr-ketel en betere woningisolatie. Driekwart van het gasverbruik gaat op aan verwarming. Sinds 2007 stijgt het gasverbruik weer licht, maar een eenduidige verklaring daarvoor is nog niet gevonden.

  Gasverbruik deels afhankelijk van woning en bouwjaar

  Hoeveel gas een gemiddeld huishouden stookt per jaar, hangt mede af van het soort woning (zie grafiek) en van het bouwjaar (zie tabellen). Een groot vrijstaand huis heeft de hoogste stookkosten, een portiekwoning de laagste.

  Bovengemiddeld verbruik of juist zuinig?

  Om eerljk te kunnen vergelijken, moet u uw gasverbruik vergelijken met dat van een gemiddeld gezin in eenzelfde soort huis, uit dezelfde bouwperiode. Zoek hieronder de juiste bouwperiode op, en kijk vervolgens in de tabel naar het gasverbruik van uw soort woning.

  Pakt uw gasverbruik veel hoger uit? Welicht is uw huishouden groter dan gemiddeld (2,2 personen). Is dat het niet, dan heeft u misschien een onzuinige cv-ketel, of stookt u vaker en hoger dan gemiddeld. Wilt u dat veranderen, kijk op Bespaartips verwarming.

  Bouwjaar tot 1965

  WoningtypeGasverbruik (m3)
  Portiekwoning 1.250
  Flat 1.250
  Galerijwoning 1.500
  Maisonnette 1.800
  Rijtjeswoning 2.300
  2-onder-1-kap 2.900
  Vrijstaand < 150 m2 2.750
  Vrijstaand > 150 m2 4.500

   

  Bouwjaar 1966 -1975

  WoningtypeGasverbruik (m3)
  Portiekwoning 1.100
  Flat 1.350
  Galerijwoning 1.400
  Maisonnette 1.350
  Rijtjeswoning 2.700
  2-onder-1-kap 2.200
  Vrijstaand < 150 m2 2.600
  Vrijstaand > 150 m2 3.500

  NB. Het hoge verbruik van rijtjeshuizen uit deze periode is correct. Deze rijtjeshuizen hebben mogelijk meer dan gemiddeld oppervlak; dat is van grotere invloed dan het bouwjaar.

  Bouwjaar 1976 - 1988

  WoningtypeGasverbruik (m3)
  Portiekwoning 900
  Flat 1.100
  Galerijwoning 1.300
  Maisonnette 1.100
  Rijtjeswoning 1.500
  2-onder-1-kap 1.800
  Vrijstaand < 150 m2 2.250
  Vrijstaand > 150 m2 3.000

   

  Bouwjaar 1989 - 2000

  WoningtypeGasverbruik (m3)
  Portiekwoning 800
  Flat 800
  Galerijwoning 800
  Maisonnette 850
  Rijtjeswoning 1.200
  2-onder-1-kap 1.400
  Vrijstaand < 150 m2 1.400
  Vrijstaand > 150 m2 1.750
 •  Is mijn elektriciteitsverbruik hoog?

  Het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik per huishouden is 3.500 kWh. De verbruikskosten daarvoor komen neer op bijna 800 euro (bij 23 eurocent / kWh; prijspeil 2013/2014).

  De laatste jaren blijft het stroomverbruik ongeveer gelijk: we krijgen meer apparaten, maar de apparaten worden zuiniger. Ten opzichte van 1990 is het stroomverbruik echter met 21 procent gestegen. Dat komt deels doordat huishoudens meer elektrische apparaten hebben, en die vaker gebruiken.

  Een andere oorzaak voor de stijging sinds 1990 is dat het aantal eenpersoonshuishoudens sterk groeide; het energieverbruik per persoon van een eenpersoonshuishouden ligt ongeveer eenderde hoger dan dat van een tweepersoonshuishouden. De tabel toon het totale elektriciteitsverbruik naar huishoudgrootte. 

  Aantal personen in een huishoudenGemiddeld elektriciteitsverbruik
  (kWh)
  1 2.317
  2 3.424
  3 4.092
  4 4.604
  5 5.292
  6 5.430

  Zit u ver boven deze waarden, dan heeft u wellicht een energieslurper in huis, zoals een elektrische boiler. Of: meer apparaten dan gemiddeld.

  Nog een reden kan zijn dat u onzuinig omgaat met stroom, dat jaagt het stroomverbruik op. Maar daar kunt u wat aan doen, zie Apparaten kopen en gebruiken, en Energiezuinig verlichten.

 •  Stadsverwarming: kosten en gemiddeld verbruik

  Heeft uw woning geen individuele ketel maar blok- of stadsverwarming? Dan staat op uw energierekening geen gasverbruik maar warmtegebruik vermeld (in gigajoules, GJ).

  Een gemiddeld huishouden (2,2 personen) met stadsverwarming verbruikt voor het verwarmen van de woning zo'n 34 GJ per jaar. Een GJ kost ongeveer 25 euro (prijspeil 2013/2014). De rekening komt daarmee op ruim 1050 euro (inclusief vastrecht).

  Als een huishouden behalve voor woningverwarming ook stadwarmte gebruikt om tapwater te verwarmen komt er nog eens 7 GJ per jaar bij, waarmee het totale verbruik aan stadswarmte op gemiddeld 42 GJ per komt.

  Bovengemiddeld?

  Zit u boven of onder het gemiddelde? Dat kan liggen aan het aantal personen in huis, aan het type woning en: aan uw gedrag.

  Zuiniger omgaan met warm water en verwarming verlaagt uw energiekosten. Kijk voor tips op bespaartips warm water en bespaartips verwarming.

 •  Meer informatie

  • Benieuwd naar het huidige elektriciteitsverbruik van uw huishouden? Er zijn energiemeters te koop die live het stroomverbruik van het hele huis laten zien. Kijk op Energieverbruiksmanagers.
  • Kijk op VerbeterUwHuis.nl voor een overzicht van de kosten en opbrengsten van energiebesparende maatregelen in uw huis; voor eenvoudige tips om energie te besparen, kunt u terecht op www.bespaartest.nl.
  • Heeft u vragen over uw energierekening, de energietarieven of energiebedrijven? Ga dan naar www.consuwijzer.nl.
 Naar boven
/media/920320/kwh-meter-geld.jpg

Online isolatie uitproberen

Benieuwd wat combinaties van isolatie (gevel en/of vloer, dak en ramen) kosten? En wat die doen met uw energierekening en energielabel? Kijk op www.VerbeterUwHuis.nl!

MC_verbeteruwhuis _logo 230 X 110

Volg ons