Alles over energie en milieu in het dagelijks leven

Vloer en bodemisolatie

Wie vloerisolatie heeft, is daar erg tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Vloerisolatie zorgt voor meer comfort in huis, en is een effectieve manier van energie besparen.

Het milieu gaat erop vooruit als je de begane grondvloer isoleert. Huizen met vloerisolatie verliezen minder warmte, waardoor de ketel minder hard hoeft te stoken. Na vloerisolatie daalt het gasverbruik op jaarbasis met gemiddeld 325 m3. Dat scheelt 580 kilogram CO2-uitstoot. Huiseigenaren die vloerisolatie lieten aanleggen, merken dat het huis minder tocht, gelijkmatiger warm is, en dat ze geen last meer hebben van vocht vanuit de kruipruimte.

Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen. Is er een hoge kruipruimte onder de vloer van de begane grond, dan valt de vloer makkelijk te isoleren. Bij een lage (of geen) kruipruimte, is ook vloerisolatie mogelijk - maar minder makkelijk. Benieuwd welke isolatie voor jouw woning het beste resultaat oplevert? Vraag Advies op maat!

Advies op maat over vloer- en bodemisolatie

Vraag gratis Advies op maat, om te ontdekken of (en welke) vloer- en bodemisolatie geschikt is voor jouw woning. 

Advies op maat

Tips isolatie vloer en bodem

 • 1

  Vloerisolatie zorgt voor meer besparing op de energierekening dan vaak wordt gedacht én is goedkoper dan veel mensen denken. Vul het Advies op maat in, voor inzicht in jouw mogelijkheden, de kosten en de besparing.

 • 2

  In veel gevallen is isolatie tegen de onderzijde van de vloer (via de kruipruimte) een goede optie; niet ingrijpend en het bespaart veel (meer dan bijvoorbeeld bodemisolatie). Heb je geen kruipruimte (minstens 35 cm), dan zijn er andere opties.

 • 3

  Besteed je de isolatie uit, vraag dan meerdere offertes. Kies bedrijven die gespecialiseerd zijn in het soort vloerisolatie dat geschikt is voor jouw woning. De meeste isolatiebedrijven bieden maar één soort aan.

 • 4

  Doorgewinterde doe-'t-zelvers kunnen kosten besparen door vloerisolatie zelf te doen. Zie voor doe-'t-zelf tips Zelf de vloer isoleren.

 • 5

  Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (zogeheten Rc-waarde); bij isolatie aan de onderzijde van de vloer is dat minstens 3,5.

Webvideo vloerisolatie

Heb je twijfels of vragen over praktische aspecten van de werkzaamheden? Of ben je benieuwd naar de uiteindelijke tevredenheid van mensen die het al eerder probeerden? Je vindt de ervaringen van anderen op Ervaringenmetenergie.nl! Door ook zelf jouw ervaringen op het forum te delen kun je anderen op weg helpen met het zuiniger en comfortabeler maken van hun woning. In de webvideo vind je de ervaring van de familie Keesmaat. 

Vloerisolatie vermindert milieubelasting

Het verminderen van energieverbruik is beter voor het milieu. En vloerisolatie is een effectieve manier om dat te bereiken. Het huis verliest daardoor minder warmte en de cv-ketel hoeft dus minder hard te stoken. Voor een gemiddelde eengezinswoning betekent dat 325 m3 minder verbruik van gas, (een fossiele brandstof die een keer op raakt). En daarmee minder uitstoot van vervuilende stoffen en broeikasgassen: bij 325 m3 gasbesparing zo'n 580 kilogram minder CO2.

Weinig milieubelasting van materialen: netto winst

De materialen die nodig zijn voor vloerisolatie, veroorzaken zelf milieubelasting. Er zijn immers grondstoffen en fossiele brandstoffen nodig voor de productie, het transport en afdanking. Dat zorgt voor vervuiling en draagt bij aan klimaatverandering. Maar deze milieubelasting van isolatiemateriaal is zeer klein ten opzichte van de milieuwinst die vloerisolatie met een hoge isolatiewaarde oplevert.

dubokeur.jpg

Tussen de isolatiematerialen zijn wel verschillen in milieubelasting; de netto verschillen zijn echter klein vergeleken met de grote milieuwinst die ze tijdens gebruik opleveren. Thermoskussens met DUBOkeur belasten het milieu het minst; ze bevatten weinig materiaal en zijn lichtgewicht. Daardoor vergen ze weinig grondstoffen, brandstof voor transport en leveren ze weinig afval op (meer over Dubokeur op Klussen).

Uit oogpunt van het milieu is het dus vooral belangrijk dat je de vloer isoleert. Van groot belang is dat dit gebeurt met isolatiemateriaal dat geschikt is voor jouw type vloer en dat het goed wordt aangelegd.

Hergebruik

Aan het einde van de levensduur zijn de meeste isolatiematerialen herbruikbaar als isolatiemateriaal of grondstof. Zorgvuldige sloop en scheiding van materialen draagt daaraan bij.

Mechanisch bevestigde of los gestort isolatiemateriaal is beter te scheiden en hergebruiken dan gelijmd of gespoten materiaal, zoals gespoten PUR-schuim (dat hecht aan de ondergrond).

Makkelijk en effectief: onderzijde vloer isoleren

Er zijn verschillende methoden om de vloer te isoleren. Het aanbrengen van isolatiemateriaal tegen de onderzijde van de vloer is geschikt voor de meeste huizen én het levert zeer goede isolatie op. Dat kan met onder andere thermoskussens, platen van kurk, hout, vlas, EPS of schuim; glas- of steenwol en gespoten PUR-schuim.

Op de bodem van de kruipruimte komt een dampremmende folie van kunststof (bij voorkeur PE, want PVC bevat vaak schadelijke stoffen). Dit voorkomt dat het isolatiemateriaal vochtig wordt. Voor kruipruimtes waarin af en toe een laag water staat, is er luchtkussenfolie (zogeheten Mioteen KR4) dat kan drijven; ook een laag piepschuimchips (EPS) isolatiemateriaal kan uitkomst bieden.

PUR-schuim en gezondheidsklachten

In een aantal gevallen hebben bewoners melding gemaakt van gezondheidsklachten na het aanbrengen van PUR-schuim voor vloerisolatie. Bij het aanbrengen worden ter plekke twee stoffen gemengd. Als de mengverhouding van deze stoffen niet goed is, kan een verhoogde hoeveelheid gas vrijkomen. Het vermoeden bestaat dat bewoners met klachten hier ziek van werden. Het gas kan alleen in de woning vrijkomen als het PUR-schuim ter plekke gemengd wordt; bij kant en klare PUR producten zoals PUR-schuimisolatieplaten zijn dit soort klachten uitgesloten.

Onderzoeksinstituut TNO heeft in augustus 2013 geconcludeerd dat de kans op gezondheidsklachten klein is bij het correct aanbrengen van PUR-schuim vloerisolatie in een woning met een betonnen vloer, maar dat klachten niet volledig uit te sluiten zijn.

Als reactie op de klachten heeft de Europese brancheorganisatie voor PUR-schuim en de branche-organisatie van verwerkers van gespoten PUR-schuim de richtlijnen voor het aanbrengen van PUR-schuim aangescherpt:

 • bewoners moeten voortaan tijdens en kort na de werkzaamheden hun huis uit als de woning met PUR-schuim wordt geïsoleerd.
 • er komt een verplichte opleiding, certificering en onafhankelijke controle van verwerkers en certificering en controle van installaties voor gespoten PUR-schuim.
 • voorlichting aan bewoners is verplicht over veiligheidsmaatregelen vooraf, tijdens en na het aanbrengen van gespoten PUR-schuim.

Voor isolatiebedrijven komt er een nieuw streng Europees certificaat. Je kunt hier naar vragen als je een bedrijf zoekt voor het uitvoeren van vloerisolatie met PUR-schuim. Gecertificeerde bedrijven die op de lijst van IKOB-BKB staan worden onafhankelijk gecontroleerd op de kwaliteit van het uitgevoerde werk volgens de nieuwe richtlijnen. Ook bedrijven die aangesloten zijn bij de branchevereniging VENIN voldoen hieraan. Zie Meer informatie voor contactinformatie van VENIN.

Voorwaarde om de onderzijde van de vloer te kunnen isoleren, is dat je een kruipruimte hebt van ten minste 35 centimeter hoog en er toegang is tot deze kruipruimte. 

Voorwaarde: kruipruimte

Voorwaarde om de onderzijde van de vloer te kunnen isoleren, is dat je een kruipruimte hebt van ten minste 35 centimeter hoog (bij houten vloerbalken: gemeten vanaf de onderkant van de  balken omlaag). Er moet ook een kruipluik zijn, of gemaakt worden, dat toegang geeft tot de kruipruimte (zie ook Zelf vloer isoleren).

Is de ruimte minder dan 35 centimeter hoog? Dan is het soms mogelijk om van bovenaf te isoleren: door de planken van een houten vloer tijdelijk te verwijderen, of door de bestaande vloer te slopen en een geïsoleerde betonnen systeemvloer aan te leggen. Dat is meestal werk voor een professioneel bedrijf.

Soms is het mogelijk om de kruipruimte uit te graven, of bovenop een bestaande vloer isolatie aan te brengen (vloer ophogen). Meer informatie daarover op Zelf vloer isoleren.

Video: zo werkt isolatie onderzijde vloer

Bodemisolatie: laatste optie

Nog een manier om de onderzijde van het huis te isoleren, is bodemisolatie. Daarbij wordt een bulk isolatiemateriaal in de kruipruimte gespoten. Milieu Centraal adviseert deze isolatiemethode alleen als er geen andere mogelijkheden zijn voor vloerisolatie.

Het Advies op maat vloerisolatie laat zien of dat voor jouw woning het geval is; als dat zo is geeft het Advies op maat ook aanvullende informatie en voorwaarden.

Minder besparing, minder comfort

Bodemisolatie levert minder energiebesparing op dan de andere vormen van vloerisolatie, zelfs bij een hoge isolatiewaarde. Dat komt doordat er nog veel warmte verloren gaat via de wanden en ventilatiegaten van de kruipruimte. Daardoor verbetert het comfort in huis minder dan bij isolatie tegen de onderzijde van de vloer.

Isolatiewaarde bepaalt comfortverbetering en besparing 

Hoe goed vloerisolatie de warmte in huis houdt, hangt vooral af van de isolatiewaarde van de vloerconstructie (dus van de isolatie + vloer + vloerbedekking); dat heet officieel 'warmteweerstand', gemeten als Rc. Een Rc-waarde tussen 3,5 en 5 geeft optimaal resultaat. Breng dat ter sprake als je het isolatiebedrijf om een offerte vraagt.

Optimale isolatie = optimaal besparen

Om een Rc-waarde van 3,5 te behalen is isolatiemateriaal nodig met een specifieke isolatiewaarde: voor materialen heet dat de Rd-waarde. De Rd moet minstens 3,3 zijn om een Rc van 3,5 te halen.

De tabel geeft voor verschillende materialen een indicatie van de dikte die nodig is om een Rd-waarde van 3,3 te halen; let op de aanwijzingen van de fabrikant voor de precieze benodigde dikte.

Isolatiemateriaal Dikte nodig voor Rd = 3,3 (Rc = 3,5)
Glaswol 12 cm
Steenwol 14 cm
Vlasplaten 14 cm
Thermoskussens 3 kamers
EPS-platen 13 cm
Resol- en polyurethaan schuimplaten 7 - 9 cm
Geëxpandeerde kurkplaten 13 cm
Houtvezelplaten 13 cm
Gespoten PUR-schuim 13 cm

Vloerverwarming: hogere isolatiewaarde nodig

Als je vloerverwarming hebt in de vloer van de begane grond, streef dan naar een Rc-waarde van minstens 5. Aangezien de verwarming in de vloer zit, heb je meer isolatiemateriaal nodig om warmteverlies via de vloer tegen te gaan.

Wettelijk minimum

Een Rc-waarde van 1,3 is het wettelijk minimum voor renovatie en verbouw van bestaande woningen, volgens het Bouwbesluit. Maar als je op dit minimum gaat zitten, doe je jezelf tekort. Je bespaart dan weinig op materiaalkosten, en loopt relatief veel comfortverbetering en energiebesparing mis.

In een bestaand huis een Rc-waarde nastreven van meer dan 5 is ook niet optimaal: tegenover behoorlijke meerkosten staat maar heel weinig extra energiebesparing en comfortverbetering.

Bij een lage Rc-waarde bespaar je weinig op materiaalkosten, maar loop je wel relatief veel comfortverbetering en energiebesparing mis. Ga daarom voor een Rc-waarde van minstens 3,5. 

Besparing en kosten isolatie onderzijde vloer

Een gemiddelde eengezinswoning met hr-combiketel bespaart 325 m3 gas, ofwel 210 euro (prijspeil 2014/2015) op jaarbasis door isolatie van de onderkant van de begane grondvloer. Milieu Centraal gaat hierbij uit van 57 m2 vloer, Rd-waarde isolatiemateriaal = 3,3 en PE-folie op de bodem.

Hoeveel je uiteindelijk bespaart, hangt af van jouw stookgedrag: hoe hoog je de verwarming zet en hoe vaak je stookt in huis. Als je bijna nooit thuis bent en al nauwelijks stookt, bespaar je netto minder dan wanneer je elke dag thuis bent en altijd de verwarming hoog hebt staan. Zie ook Bespaartips verwarming.

Kosten isolatie onderzijde vloer

Bij uitbesteden kost het isoleren van de onderzijde van 57 m2 vloer (Rd = 3,3) ongeveer 1.900 euro; dat is inclusief het verlaagde btw-tarief van 6 procent, volgens de belastingregeling woningisolatie.

Een doe-'t-zelver is alleen materiaalkosten kwijt: ongeveer 700 euro (inclusief 21 procent btw).

Ter vergelijk: bodemisolatie met dezelfde isolatiewaarde bespaart maar 250 m3 gas (160 euro, prijspeil 2014/2015), zorgt voor veel minder comfort en kost zo'n 1.250 euro (inclusief 6 procent btw).

Rendement van vloerisolatie

Het rendement van vloerisolatie is vergelijkbaar met een rente van acht procent op een spaarrekening. Dit heeft Milieu Centraal berekend met de Standaard Rekenmethode Rendementen (zie ook de algemene Disclaimer op de pagina). Zo is vloerisolatie een uiterst rendabele investering.

Onzekerheden

Het rendement van de investering in vloerisolatie kan in de loop van de jaren mee- of tegenvallen:

 • De gasprijs is van invloed op het berekende rendement.
 • De besparing is groter als je warm stookt, kleiner als je weinig stookt.
 • Als je verhuist is de mogelijk hogere verkoopwaarde van jouw huis door de vloerisolatie van invloed op het rendement.

Uitgangspunten voor berekening rendement

Je betaalt 1.900 euro voor het laten isoleren van 57 m2 vloeroppervlak in een gemiddelde eengezinswoning met een hr-combiketel. De looptijd van de investering is 25 jaar en we nemen aan dat jouw jaarlijkse besparingen op een spaarrekening worden gezet waarover je jaarlijks 2,5 procent rente ontvangt. Dit levert jou over de gehele periode een rendement op jouw investering op dat is te vergelijken met acht procent rente op een spaarrekening. De investering is in negen jaar terugverdiend.

Denk ook aan ventileren!

Ventilatie in de kruipruimte is erg belangrijk. Zonder ventilatie kan radongas ophopen in de kruipruimte en kunnen vochtproblemen ontstaan - zowel bij een betonnen als een houten vloer.

Let er dus op (of bespreek met het isolatiebedrijf) dat het isolatiemateriaal de ventilatiegaten niet blokkeert.

Afmetingen ventilatiegaten

Bij een kruipruimte onder een betonnen vloer moeten er minstens twee ventilatie-openingen (roosters) zijn met een totaal oppervlak van minstens 100 mm2 per vierkante meter vloeroppervlak, en in tegenover elkaar liggende buitengevels.

Bij een houten vloer (of een betonnen vloer met een gasleiding zonder mantelbuis) moeten de openingen groter zijn: totaal minstens 400 mm2 per vierkante meter vloeroppervlak.

Meer informatie

 • Je vindt verenigde gecertificeerde vloerisolatiebedrijven (garantie en onafhankelijke controle op kwaliteit) via Venin; gecertificeerde bedrijven die geen lid zijn vind je via de certificerende organisatie IKOB-BKB: 030 6358060.
 • Vloerisolatiebedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland gebruiken alleen isolatiemateriaal met een hoge isolatiewaarde (Rd van tenminste 3.5): sbvn.eu.
 • Zie je op tegen (financieel) gedoe rond energie besparen? Meer Met Minder werkt samen met Milieu Centraal en geeft praktisch advies.
 • Wil je weten wat je nog meer kunt doen om jouw huis energiezuiniger te maken? Ga snel naar Verbeteruwhuis.nl.
Terug naar boven