MilieuCentraal.nl maakt gebruik van cookies. Meer weten? Zie Cookies op deze website.

Sluiten

Zelf composteren

In plaats van uw groente- fruit- en tuinafval gescheiden in te leveren, kunt u het ook zelf composteren. Als u op het op de goede manier doet, spaart u hiermee energie en vermindert u de afvalberg. Als beloning krijgt u gratis goede bodemverbeteraar voor uw tuin.

Het is niet bekend of zelf composteren beter is voor het milieu dan grootschalige compostering van groente- fruit- en tuinafval. Duidelijk is wel dat zelf composteren een milieuvriendelijke optie kan zijn, omdat het afval dan niet vervoerd en verwerkt hoeft te worden. Dit geldt echter alleen als u goed composteert; anders verandert een eventueel milieuvoordeel in een nadeel.

Tips zelf compost maken

 • Zorg voor voldoende doorluchting, vochtigheid en variatie van de composthoop; dan krijgt u geen last van ongewenste gassen en stank.
 • Plaats een composthoop minimaal 5 meter van een oppervlaktewater vandaan (zoals een sloot). Zo voorkomt u vervuiling van het oppervlaktewater door uitspoelende meststoffen uit de compost.
 •  Zelf composteren en milieubelasting

  Compost. Bron: wikipediaEr is geen onderzoek bekend dat een milieuvergelijking maakt tussen het zelf composteren van groente- fruit- en tuinafval enerzijds, en grootschalige verwerking in een professionele composteerinstallatie anderzijds. Zelf composteren kan milieuvriendelijk zijn. Professioneel composteren kost namelijk energie: voor het inzamelen, transporteren, het composteerproces, en vervolgens voor het afvoeren en verspreiden van de compost.

  Zelf composteren spaart die energie uit. U verwerkt ter plekke het organische afval uit uw huishouden. De kringloop blijft klein. Bovendien levert het een nuttig eindproduct op: compost is humusrijk en daarom bruikbaar als bodemverbeteraar voor uw tuin. Het milieuvoordeel van thuis composteren kan echter veranderen in een milieunadeel als u het niet goed uitvoert. Composteren is een rottingsproces: bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen zetten groente- fruit en tuinafval om in compost met behulp van zuurstof. Maar bij verkeerd composteren, vindt het rottingsproces plaats zonder zuurstof (anaëroob), waardoor methaan of lachgas ontstaat. Beide zijn schadelijke broeikasgassen.

 •  Kiezen uit compostsystemen

  Gaat u zelf composteren, dan kunt u kiezen uit verschillende systemen. Welke u kiest, hangt vooral af van de grootte van uw tuin, de hoeveelheid te composteren afval en de verhouding tussen tuin- en keukenafval. Als u geen tuinafval heeft, is een gesloten systeem, en die kan dan ook op het balkon of in de keuken staan, het meest geschikt.

  Composthoop en open compostbak

  Voor een composthoop zijn enkele vierkante meters buitenruimte nodig. Een vrijliggende hoop moet minimaal 1,5 meter hoog, breed en lang zijn bij de opzet. De composthoop zal later inzakken door het composteringsproces. De composthoop kan los op de grond gelegd worden, of in een bak van hout, gaas, takken of wilgentenen. Maar het is beter de bodem af te dekken met bijvoorbeeld tegels; dan is bij het afgraven van de hoop duidelijk waar de bodem begint.

  Compostvat voor in de tuin

  In tuinen met weinig ruimte zijn gesloten houten of plastic compostvaten geschikter. Deze kunt u in de meeste tuincentra kopen.

  Compostvat voor keuken of balkon

  Compostwormen

  Er zijn verschillende systemen om  keukenafval in de keuken of op het balkon te composteren. Maar u kunt ze natuurlijk ook buiten in een kleine tuin of op een plaatsje neerzetten. Milieu Centraal heeft hier geen compleet overzicht van omdat er steeds nieuwe bijkomen, en oude verdwijnen. Ook kunnen wij geen uitspraak doen over de werking of milieuclaims. Bekende systemen zijn onder meer de composteertrommel, de wormenbak of de Bokashi.

 •  Zo maakt u de ideale composthoop

  Besteed de nodige aandacht aan de composthoop of het -vat. Dan voorkomt u dat er broeikasgassen ontstaan.

  Zorg voor goede doorluchting

  Zorg voor voldoende lucht in de hele composthoop, door ongeveer elke zes weken de composthoop geheel ondersteboven te keren ('omzetten'). Dat versnelt het composteerproces. In een half-open of gesloten compostvat kunt u organisch afval niet mengen door het om te zetten. In zo'n systeem is een gevarieerde GFT-samenstelling extra belangrijk.

  Zorg voor variatie

  Een composthoop moet zo gevarieerd mogelijk zijn, en bestaan uit vochtig en droog materiaal, slap en stevig, grof en fijn, koolstofrijk (zaagsel, snoeihout, stro, boombladeren) en stikstofrijk (gras, mest, tuinafval). Heeft u veel tuinafval tegelijk, doe het dan in porties op de composthoop.

  Zorg voor voldoende vochtigheid

  De composthoop mag niet te nat of te droog worden. Af en toe een beetje water is prima, maar bij te veel regen spoelen de voedingsstoffen uit, of kan een tekort aan lucht ontstaan in de composthoop. Plaats de composthoop dus niet onder een afdak, en ook niet in een open veld. Onder een boom, half beschut tegen zon en regen, is een goede plek.

 •  Wel of niet op de composthoop?

  Niet alles wat in de GFT-bak mag, mag ook op de composthoop. Dat komt omdat de omstandigheden in de composthoop anders zijn dan die in een professionele composteerinrichting: de vochtigheid en hygiënische omstandigheden zijn anders, en de temperatuur is lager. De vuistregel is: hoe opener het systeem is, des te minder er in mag.

  Wel bij het compost
  Aardappelschillen (beperkt, maar biologisch wel)
  Bagger uit plastic goot en uit tuinvijver
  Bladeren, mits goed gemengd
  Citrusfruitschillen (beperkt, maar biologisch wel)
  Coniferen, hulstblad, dennennaalden,
  mits goed gemengd
  Doppen van pinda's en noten
  Eierschalen
  Fijngemaakt hout en takken
  Fruitschillen (uitgezonderd niet-biologisch citrusfruit)
  Grasmaaisel, mits goed gemengd
  Rauwe groenteschillen, loof, stronken
  Hout-as (wel goed doormengen)
  Koffiefilters en koffiedik
  Mest van kleine huisdieren (planteneters, zoals duiven, konijnen)
  Noten en pitten
  Onkruid (beperkt)
  Plantenpotten van organisch materiaal (kokosvezel of olifantsgras)
  Stro (beperkt)
  Theebladeren en theezakjes
  Tuinaarde, potgrond, zand, turfmolm (beperkt)
  Verlepte bloemen/kamerplanten (beperkt)
  Zaagsel (beperkt)

   * Beperkt houdt in: niet vaker dan eens per week een portie toevoegen.

   

  Niet bij het compost
  Bagger uit zinken goot of sloot
  Botjes
  Brood
  Etensresten, gekookt
  Houtskool
  Kaaskorsten
  Kattenbakkorrels (ook die met Milieukeur niet!)
  Koffiepads
  Papier
  Peuken, sigaretten-as
  Stofzuigerzak en inhoud
  Vet (gestold)
  Visgraten
  Wol, watten, vodden
  Zakken of ander (verpakkings)materiaal met kiemplantlogo (composteerbaar kunststof)
  Zieke planten
 •  Daarom niet (of beperkt)

  Gekookte etensresten zijn vaak zout en vet. Daardoor composteren ze moeilijk. Bovendien trekken ze muizen en ratten aan. Ook jus, vet (vloeibaar) en plantaardige olie trekken ongedierte aan. Ook om een andere reden mogen vetten niet op de composthoop: ze composteren slecht. (Oud) brood is te droog en gaat schimmelen. Deze schimmels remmen het composteringsproces.

  Schillen van niet-biologische aardappelen en niet-biologische citrusvruchten, en snijbloemen uit de handel, bevatten vaak chemische middelen (kiemremmers of bestrijdingsmiddelen). Deze kunnen schadelijk zijn voor organismen in de composthoop, en daardoor het composteringsproces remmen.

  Kattenbakkorrels en poep

  Kattenbakkorrels mogen niet bij de compost, omdat ze vaak uit gebakken klei of mineralen bestaan, dit composteert niet. Ook kunnen ze gevaarlijke ziekteverwekkers bevatten (toxoplasmose). Dit geldt ook voor kattenbakkorrels met Milieukeur, die wel in de GFT-bak mogen!

  Stro en zaagsel mogen (beperkt) op de composthoop.Poep en urine bevorderen het composteringsproces, maar om hygiënische redenen mogen op de composthoop alleen uitwerpselen van planteneters, zoals oud stro of zaagsel uit het caviahok. En geen uitwerpselen van vleeseters (hond of kat).

  Bladeren, zaagsel en as

  Voeg grasmaaisel en bladeren van kastanje, es, esdoorn, vlier, els, linde, wilg en magnolia alleen in kleine hoeveelheden toe. Dat geldt ook voor stro, zaagsel en hout-as. Aangezien het zo droog is, mag het maar in beperkte mate in het compostvat; u moet het bovendien goed mengen met ander materiaal.

  Onkruid en zieke planten

  Stop onkruiden die zaden hebben of via hun wortels uitlopen, liever niet in het compostvat. En gooi zieke planten liever in de GFT-bak; in de composthoop loopt de temperatuur niet hoog genoeg op, waardoor ze andere planten kunnen besmetten.

  Koffiepads

  Koffiepads bestaan voor een kwart uit kunststofvezel en voor de rest uit papier. Voor een professionele composteerinstallatie is dit geen probleem, maar voor de eigen composthoop wel.

 Naar boven
/Domeinen/Algemeen/Images/Onderwerp/Zelf_composteren.jpg

Download gratis app Recyclemanager

De gratis app Recyclemanager (voorheen Afvalscheidingswijzer) maakt afval scheiden makkelijk.De app is beschikbaar voor Android (play.google.com) en iPhone (itunes.apple.com).

Half Banner Apple

Half Banner Android

Volg ons