Milieuproblemen

In de lucht en bodem zit vervuiling, bijvoorbeeld stikstof en fijnstof en soms ook giftige stoffen. Welke problemen geeft dit en wordt je er ziek van? Ontdek welke gevolgen er zijn voor je gezondheid en wat je er zelf aan kan doen.

Filter op onderwerp

Milieuproblemen in het kort

Luchtvervuiling, verontreinigde grond, stikstof, elektromagnetische velden: welke milieuproblemen zijn er? En wat kan je ertegen doen? 

Stikstof komt vooral van landbouw, verkeer en de industrie. Te veel stikstof is slecht voor de natuur en je gezondheid. Ook van fijnstof kan je ziek worden, je kan bijvoorbeeld longklachten krijgen. Bij smog zit er te veel ozon in de lucht. En in de bodem vervuiling (gif) zitten doordat er bijvoorbeeld een fabriek of tankstation heeft gestaan. Hoe kan je met deze problemen omgaan en wat kan je er zelf tegen doen?