Besparingen: met welke energieprijzen rekenen we?

Kind Windmolentje (3)
Met isolatie, duurzame verwarming en zuinige apparaten bespaar je op je energieverbruik. Die besparingen zijn niet eenmalig, maar keren elk jaar weer terug. Daarom berekent Milieu Centraal de besparing in geld niet met de (hoge) energieprijzen van dit moment, maar met de voorspelde prijzen voor 2030. Milieu Centraal legt uit met welke tarieven het rekent en waarom.

De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog. Bovendien zijn de verschillen tussen wat mensen betalen erg groot. Sommige consumenten hebben lang geleden een contract met vast tarief afgesproken en betalen nog 80 cent per kuub gas, terwijl bij anderen het tarief 2 euro per kuub of nog hoger is.

Deskundigen verwachten dat de gas- en elektriciteitsprijs de komende jaren weer zal gaan dalen, al weet weten zij niet precies wanneer en hoeveel. Voor het berekenen van besparingen over een langere termijn (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de energieprijzen die het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in 2030 , inclusief energiebelastingen en btw. Milieu Centraal rekent met:

  • 1 euro voor een kuub (m3) gas
  • 22 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom

Het PBL geeft een lage en hoge verwachting waarbij de gasprijs ligt tussen 0,90 en 1,10 euro en de stroomprijs tussen 21 en 24 cent. Lees meer bij Achtergrond en bronnen.

Waarom de energieprijs van 2030 en niet de hogere prijzen van dit moment?

Allereerst omdat de energieprijzen nooit jarenlang hetzelfde zijn, maar schommelen. Als we de jaarlijkse besparingen van minder energieverbruik berekenen met de hoge prijzen van nu, geven we waarschijnlijk een veel te gunstig beeld van de besparingen over een paar jaar. Bovendien gaan energiebesparende maatregelen lang mee: warmtepompen 15 jaar, zonnepanelen 25 jaar en isolatie meer dan 25 jaar. Dan is het beter om uit te gaan van de energieprijs in 2030. En bedenk: als de gas- en stroomprijs de komende jaren hoger zijn, valt de besparing ook hoger uit. Met 1 euro per m3 gas en 22 cent per kWh geeft Milieu Centraal dus voor de eerstkomende jaren eerder een te lage dan een te hoge besparing.

Waarom niet de gemiddelde prijs tussen nu en 2030?

Dat gemiddelde is niet berekend, en is ook moeilijk vast te stellen, zeker nu de energieprijzen zo grillig zijn. Vaak wordt een gemiddelde berekend door de lijn tussen nu en straks door te trekken (extrapoleren). Dat kan als de markt rustig is en de prijzen langere tijd stabiel zijn. Maar dat is nu niet het geval. PBL kan wél een goede prognose geven voor het jaar 2030. Daarom hebben we besloten om daarmee te rekenen.

Berekening opbrengsten zonnepanelen

Voor de opbrengsten van zonnepanelen is de vergoeding die energiebedrijven geven voor het terugleveren van stroom van belang. Net zoals bij elektriciteit gaan wij hier ook uit van een lange termijn verwachting. Waarschijnlijk wordt de minimale terugleververgoeding 80% van de leveringskosten per kWh, zonder belasting of heffingen (‘kale stroomprijs’). Dat betekent voor 2030 een vergoeding van 9 cent per kWh. Milieu Centraal heeft deze waarde berekend op basis van een prognose van TNO.

Achtergrond en bronnen

Korte en lange termijn

Voor besparingen over een langere periode (15 tot 25 jaar) gebruikt Milieu Centraal de prijs die verwacht wordt in 2030. Maar uiteindelijk hangt de besparing altijd af van de energieprijs die je betaalt. Bij een hogere energieprijs bespaar je ook meer. In januari 2022 lag de energieprijs voor nieuwe contracten op ongeveer 1,74 euro voor een kuub gas en 40 cent voor een kWh stroom: bijna het dubbele van waarmee Milieu Centraal rekent. Bij deze energieprijzen is de besparing in dat jaar dus ook bijna het dubbele.

Bij grotere maatregelen als isolatie en een warmtepomp rekent Milieu Centraal met de prijs van 2030, maar geven we aan dat de besparing op dit moment hoger kan zijn.

Wil je meer weten over de verschillende energiecontracten en de variatie in energieprijzen? Kijk dan op Energierekening.