Besparingen: met welke energieprijzen rekenen we?

Met isolatie, duurzame verwarming en zuinige apparaten bespaar je op je energieverbruik. Die besparingen zijn niet eenmalig, maar keren elk jaar weer terug. Daarom berekent Milieu Centraal de besparing in geld niet alleen met de hoge energieprijzen van dit moment, maar ook met een lagere prijs. Milieu Centraal legt uit met welke tarieven het rekent en waarom.

De energieprijzen zijn op dit moment erg hoog, maar hoe de energieprijzen de komende jaren zullen zijn is onbekend. Deskundigen verwachten dat de gas- en elektriciteitsprijs de komende jaren weer zal gaan dalen, al weet weten zij niet precies wanneer en hoeveel.

Bovendien zijn de verschillen tussen wat mensen betalen erg groot. Sommige consumenten hebben lang geleden een contract met vast tarief afgesproken en betalen nog 80 cent per kuub gas, terwijl bij anderen het tarief 3 euro per kuub of nog hoger is.

Om deze twee redenen rekent Milieu Centraal besparingen uit met een hogere (korte termijn) prijs, en een lagere (lange termijn) prijs.

Het PBL geeft een lage en hoge verwachting waarbij de gasprijs ligt tussen 0,90 en 1,10 euro en de stroomprijs tussen 21 en 24 cent. Lees meer bij Achtergrond en bronnen.

Welke prijzen?

Voor de actuele (hoge) energieprijzen volgt Milieu Centraal de prijspeiling van het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) voor nieuwe energiecontracten die huishoudens afsluiten. Afgerond rekent Milieu Centraal voor een hoge, actuele prijs met:

  • 3 euro voor een kuub (m3) gas
  • 70 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom

Voor het berekenen van besparingen over een langere termijn (15 tot 25 jaar) gaat Milieu Centraal uit van de energieprijzen die het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) in 2030 verwacht, inclusief energiebelastingen en btw. Milieu Centraal rekent voor de lagere (lange termijn) prijs met:

  • 1,20 euro voor een kuub (m3) gas
  • 22 cent voor een kilowattuur (kWh) stroom

Waarom twee energieprijzen:  hoog en laag?

Tot voor kort rekende Milieu Centraal met een gemiddelde prijs voor gas, en een gemiddelde prijs voor stroom. Dat kon, omdat de verschillen tussen wat mensen betaalden voor gas en stroom niet zo groot waren. En omdat de prijzen voor gas en stroom door de jaren heen met kleine stapjes veranderden.

Sinds 2022 zijn er grote verschillen ontstaan tussen de energieprijzen voor mensen met een vast contract en een variabel contract. En sinds 2022 zijn de energieprijzen heel grillig, ze veranderen met grote sprongen.

Als we de jaarlijkse besparingen van minder energieverbruik berekenen met de hoge prijzen van nu, geven we waarschijnlijk een veel te gunstig beeld van de besparingen over een paar jaar. Daarom geeft Milieu Centraal een 'bandbreedte': een besparing bij een hoge prijs en een besparing bij een lage prijs.

Berekening opbrengsten zonnepanelen

Voor de opbrengsten van zonnepanelen is de vergoeding die energiebedrijven geven voor het terugleveren van stroom van belang. Net zoals bij elektriciteit gaan wij hier ook uit van een lange termijn verwachting. Waarschijnlijk wordt de minimale terugleververgoeding 80% van de leveringskosten per kWh, zonder belasting of heffingen (‘kale stroomprijs’). Dat betekent voor 2030 een vergoeding van 9 cent per kWh. Milieu Centraal heeft deze waarde berekend op basis van een prognose van TNO.

Achtergrond en bronnen

Meer over de energierekening

Wil je meer weten over de verschillende energiecontracten en de variatie in energieprijzen? Kijk dan op Energierekening.