Disclaimer

Milieu Centraal gaat uiterst zorgvuldig te werk bij het ontwikkelen en actualiseren van deze website. Desondanks kan Milieu Centraal geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gegevens en (soms snel) veranderende informatie. Er is dus geen garantie dat de informatie altijd foutloos is.

Aan de informatie op deze website - en eventueel advies via adviestools, contactformulieren, e-mail of social media - kunnen geen rechten worden ontleend. Ook aanvaardt Milieu Centraal geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de informatie.

De informatie op www.milieucentraal.nl en in adviestools is gebaseerd op de kennisbasis van Milieu Centraal. De kennisbasis komt tot stand in samenwerking met vele partijen, en wordt getoetst door een Wetenschappelijke Raad van Advies. Lees meer over de gevalideerde kennisbasis.

Op haar sites verwijst Milieu Centraal via hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van overheden, organisaties en instellingen. Deze verwijzingen worden zorgvuldig afgewogen, maar de inhoud van de websites en informatie van andere partijen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Milieu Centraal.

In de copyrights van Milieu Centraal staan de spelregels voor het overnemen van informatie van deze website.