Slimme meter

Een vrouw zoekt informatie op op haar tablet.

Inzicht in je verbruik

Tips en advies Hoeveel bespaar je met een energieverbruiksmanager? En welke past bij jou? Bekijk de tips en het overzicht van producten. Meer over energiemanagers
De gasmeters en elektriciteitsmeters in de meeste Nederlandse huizen zijn vervangen door een slimme meter: een digitale meter voor het gas- en elektriciteitsverbruik. Als je er een energieverbruiksmanagers op aansluit, krijg je meer inzicht in je energieverbruik. Zo wordt energie besparen makkelijker en leuker!

Vanaf 2014 worden oude gas- en stroommeters vervangen door nieuwe slimme meters. In nieuwbouwhuizen worden ze al sinds 2012 geplaatst. Alle huizen komen aan de beurt. Volgens Europese regels moest 80 procent van alle huishoudens en bedrijven in 2020 een slimme meter in huis hebben.

De slimme meter is op afstand te lezen. Wettelijk is bepaald dat de netbeheerder dit zes keer per jaar mag doen en je verbruik mag doorgeven aan jouw energieleverancier. Die kan jou dus elke twee maanden een overzicht geven van jouw energiegebruik en de kosten. Handig, want zo zie je eerder of je meer of minder verbruikt dan geschat is voor maandelijks voorschot dat je moet betalen. Vind je het aflezen van de slimmer meter op afstand geen goed idee, dan kun je deze functie laten uitzetten, of de slimme meter weigeren.

Energie besparen met je slimme meter

Slimme meter + energieverbruiksmanager = energie besparen! Je krijgt veel meer grip op je energieverbruik als je een verbruiksmanager koppelt aan je slimme meter. Dat is een app voor je mobiel of PC, of een schermpje aan de muur. Je ziet hoeveel stroom en gas je gebruikt op een dag, op een bepaald uur, en bij sommige managers zelfs real time. Het is een handige hulp voor besparen.

Ga je aan de slag met energie besparen, dan zie je het effect meteen op de verbruiksmanager. Door actief inzicht op te doen over je energieverbruik, kun je naar schatting 3 procent besparen op jouw stroomverbruik en 3 procent op je gasverbruik. Bij een gemiddeld gebruik komt dat neer op zo'n € 65 euro per .

Kijk op Energieverbruiksmanagers.nl om te zien welk apparaat of systeem bij je past.

Milieu Centraal rekent voor de jaren 2025-2040 met een gasprijs van 1,45 euro per kuub (m3) gas, en 25 cent voor een kilowattuur stroom. Dit is de gemiddelde gas- en stroomprijs die voor deze jaren wordt verwacht. Dit doen we omdat de besparing niet eenmalig is, maar jaarlijks terugkeert. Op dit moment (januari 2024) is de gasprijs toevallig hetzelfde, maar de stroomprijs is hoger: 37 cent. Daarom rekenen we in de tabellen ook uit wat in 2024 de besparing wordt met deze hogere stroomprijs. Maar de uiteindelijke besparing dit jaar hangt natuurlijk af van jouw gas- en stroomprijs.

Zie ook: Energieprijzen voor besparingen.

Wanneer krijg je een slimme meter?

Tussen 2014 en eind 2022 hebben de netbeheerders (samen met woningbouwcorporaties) bijna alle oude gas- en elektriciteitsmeters vervangen door de slimme meter. Heb je nog geen slimme meter? Check bij de netbeheerder wanneer je hem krijgt. Weet je niet wie je netbeheerder is? Zoek het op via het EAN codeboek.

Kosten voor slimme meter

Het plaatsen van de slimme meter is gratis als jouw huishouden eenmaal aan de beurt is. Wil je de slimme meter eerder in huis hebben, dan mag de netbeheerder hiervoor een vergoeding vragen (maximaal € 71,40 inclusief btw als je gas en elektriciteit hebt; maximaal € 66,64 inclusief btw als je alleen een elektriciteitsaansluiting hebt).

Meterhuur blijft bestaan

Voor de gas- en elektriciteitsmeter betaal je meterhuur. Dat blijft zo bij de slimme meter. De meterhuur voor de slimme meter is niet hoger; de Energiekamer NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) stelt jaarlijks de huur vast.

Voordelen van de slimme meter

Hieronder vind je de belangrijkste voordelen van de slimmer meter op een rij.

+ Beter inzicht in kosten

Als je een slimme meter hebt en de netbeheerder deze op afstand uitleest, kan jouw energieleverancier je elke twee maanden een overzicht van je energieverbruik sturen. Hierdoor zie je vaker dan nu wat jouw verbruik is; je kunt het dan bijvoorbeeld zien aankomen als je het geschatte jaarverbruik gaat overschrijden.

+ Makkelijker energie besparen

Als je weet wanneer je veel energie verbruikt, kun je effectiever energie besparen en de energiekosten verlagen. Met een slimme meter krijg je niet alleen eens per twee maanden inzicht in jouw energieverbruik. Je kunt bij sommige energieleveranciers via hun website dagelijks je verbruiksgegevens inzien. En je kunt een energieverbruiksmanager aansluiten op jouw slimme meter en zien hoeveel energie je op dat moment verbruikt.

+ Geen meterstanden meer doorgeven

Aangezien de netbeheerder de slimme meter op afstand kan uitlezen, hoef je zelf geen meterstanden meer door te geven, en hoeft er niemand langs te komen om de meterstanden op te nemen.

+ Geen schattingen meer

Als de juiste meterstanden van een gas- en elektriciteitsmeter nu niet worden doorgegeven door de bewoner, doet de netbeheerder een schatting. Die schatting zorgt soms voor problemen, bij verhuizen of overstappen naar een andere leverancier. De slimme meter kan dit voorkomen: de netbeheerder kan deze op afstand aflezen waardoor schattingen niet meer nodig zijn.

+ Effectiever gebruik van duurzame energie

Met behulp van de slimme meter krijgt de netbeheerder meer inzicht in hoeveel energie op welk moment nodig is in Nederland. Die informatie is noodzakelijk om energievraag en -aanbod beter te kunnen afstemmen. Als de vraag naar energie beter te sturen is, dan zijn wind- en zonne-energie optimaal te gebruiken. Nu wekken zon en wind soms energie op als er geen vraag is; aangezien wind- en zonne-energie (nog) niet kan worden opgeslagen, blijft die energie dan ongebruikt. Als huishoudens desgevraagd informatie krijgen over wanneer er veel en dus goedkope duurzame energie beschikbaar is, dan kan het piekgebruik gaan samenvallen met beschikbaarheid. Dat zijn slimme energienetwerken die in de nabije toekomst kunnen ontstaan.

Inzicht in je verbruik

Handig overzicht! Sluit een energieverbruiksmanager aan op je slimme meter en krijg snel meer inzicht in je energieverbruik. Ontdek meteen welke producten er zijn. Naar het overzicht

Privacy en veiligheid

Er gelden strenge wettelijke veiligheidseisen voor de energienetten en het dataverkeer via de slimme meter. De meterstanden zijn alleen toegankelijk voor jouw netbeheerder en energieleverancier.

De Wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de gegevens die de netbeheerder uitleest via de slimme meter. Dat betekent dat er geen details beschikbaar zijn over jouw energieverbruik, en dat energieleveranciers bijvoorbeeld niet kunnen zien welke apparaten je gebruikt.

Er zijn vaste meetmomenten afgesproken. De netbeheerder mag:

  • jaarlijks het energieverbruik aflezen voor jouw jaarafrekening;
  • zes keer per jaar (elke 2 maanden) het energieverbruik aflezen voor verbruiksoverzicht;
  • eenmalig jouw verbruik aflezen als je verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier;
  • het verbruik aflezen als dat noodzakelijk is voor onderhoud en beheer van het energienet.

Meer metingen zijn niet toegestaan, tenzij je daarvoor toestemming geeft.

Niet verplicht

De slimme meter is niet verplicht. Als je de slimme meter accepteert, zal de netbeheerder deze plaatsen als jouw woning aan de beurt is en voortaan op afstand jouw meterstanden aflezen.

Aflezen uitschakelen

Als je niet wilt dat de netbeheerder de meterstanden op afstand afleest, dan kun je deze functie laten uitschakelen. Je kunt dan zelf wel gebruik maken van de slimme meter (bijvoorbeeld om er een energieverbruiksmanager op aan te sluiten). En je moet dan, net als voorheen, zelf de meterstanden doorgeven voor de jaarrekening en als je gaat verhuizen of overstapt naar een andere energieleverancier.

Wil je op een later moment het op afstand aflezen alsnog laten aanzetten, dan mag de netbeheerder daarvoor een rekening sturen.

Slimme meter weigeren

Als je de slimme meter weigert, blijven de oude gasmeter en elektriciteitsmeter zitten. Je moet dan zelf jouw meterstanden blijven doorgeven aan het energiebedrijf voor de jaarafrekening, als je verhuist of als je overstapt naar een andere energieleverancier.

Meer informatie

  • In het webdossier van de Consumentenbond vind je meer informatie over de slimme meter vind je onder meer (bij punt 10) een praktisch stappenplan voor consumenten, die zich vragen stellen over de meterstanden van hun nieuwe slimme meter.
  • Neem voor meer informatie over de slimme meter contact op met jouw netbeheerder (te vinden via MijnAansluiting of EAN codeboek).
  • Kijk voor meer informatie over de slimme meter en jouw rechten en plichten op Consuwijzer, of bel 088 0707070.