Mollen

Mollen houden de grond in je tuin gezond. Het omwoelen van grond is goed voor afwatering. Het bijna blinde beestje helpt je ook om plagen in toom te houden: een mol smult van insecten, zoals emelten en aardrupsen. Ze lusten ook babymuizen. Als je een perfect gazon wilt zijn mollen flinke lastpakken. Ontdek wat je kunt doen tegen mollen.

Tips tegen mollen in je gazon

 1. 01

  Omarm dit nuttige dier voor je tuin. Duw een verse molshoop direct weer de grond in. De gang vult zich met aarde en er kan weer gras groeien.

 2. 02

  Maak je tuin onaantrekkelijk voor mollen: ze graven liever niet langs wortels van verschillende soorten beplanting en bomen.

 3. 03

  Om mollen helemaal de toegang tot je gazon te ontzeggen kun je voor het milieu het beste een mollennet ingraven.

 4. 04

  Eenmaal een mol gespot en wil je er toch vanaf? Je kunt hem proberen te verjagen met een mollentriller (op zonne-energie). Ook sommige katten zijn uitstekende mollenvangers.

 5. 05

  Gebruik nooit zelf gif om een mol te doden. Hoewel het niet zo diervriendelijk is kun je eventueel wel een mollenvanger plaatsen om ze in de val te lokken.

 6. 06

  Middelen met explosief gas als zwavelpatronen, carbid en de rodenator zijn verboden, tenzij bij de provincie een ontheffing aangevraagd wordt.

 7. 07

  Alleen professionele bedrijven mogen chemische bestrijdingsmiddelen inzetten tegen mollen.

Is het een mol of een woelrat?

Naast mollen graven ook woelratten ondergrondse gangen met de bijbehorende hopen in het gazon. Het maakt voor de bestrijding weinig verschil, maar toch kan het handig zijn om te weten of je last hebt van een mol of woelrat. Woelratten kunnen namelijk schade toebrengen aan je planten en moestuin. Mollen laten je planten met rust en smullen juist van insecten en babymuizen. Deskundigen zien aan de hoop of het om woelratten of mollen gaat. Bij de mol zit het gat in het midden en is de aarde heel grof omgewoeld. Een woelrat veroorzaakt hopen met gaten aan de zijkant en de aarde eromheen is fijner. Schakel het KAD of een professionele bestrijder in voor hulp als je zeker wilt weten welk dier onder de grond zit. De kosten bij het KAD zijn rond de 80 euro. Woon je in een gemeente met een uitgebreide serviceovereenkomst met KAD, dan is determinatie in sommige gevallen zelfs gratis. Check hier of jouw gemeente zo’n overeenkomst heeft.

Voorkom dat mollen je tuin vinden

Een mol leeft het liefst in een uniform gazon. Mollen bezoeken minder snel je tuin als je verschillende soorten planten en bomen plant in plaats van alleen gras. Boomwortels zijn mooie obstakels voor de mol. Je kunt mollen ook effectief uit je tuin weren door een mollennet verticaal in te graven tot een diepte van 70 cm. Onder het gazon helpt een horizontaal net op 25 cm diepte. Zie je toch een verse molshoop? Duw het hoopje aarde ernaast dan snel weer de grond in. Zo vult de mollengang zich weer met aarde en kan er weer gras groeien.

Bestrijden van mollen in je tuin

Apparaten met trillingen

Een zogenaamde mollentriller probeert mollen weg te jagen met trillingen. Je kunt varianten kopen die werken op zonne-energie. Het is niet aangetoond dat de apparaten succesvol mollen uit je tuin houden. Wel is bekend dat mollen gevoelig zijn voor trillingen. Maar mollen kunnen gewend raken aan de trillingen.

Stank in de mollengang

Vermijd sticks, korrels en druppels met stank om mollen te verdrijven. Los van het feit dat mollen slecht kunnen ruiken, zijn dergelijke middelen ook niet toegelaten omdat het effect op het milieu niet onderzocht is. Tevens is de effectiviteit niet aangetoond. Sterk ruikende planten als stinkend nieskruid, kruisbladwolfsmelk, wilde knoflook en narcis hebben als voordeel dat ze de mollen mogelijk op een natuurlijke manier afweren en tegelijk de tuin sieren.

Mollen vangen of doden

Een mollenvanger (kunststof mollenkoker of vangbuis) lijkt een diervriendelijke optie omdat de mol blijft leven. Gevangen mollen sterven vaak door de stress tijdens het vangen of omdat ze op de verkeerde plek worden losgelaten. Als een mol op het territorium van een andere mol komt vechten ze met elkaar tot de dood. Let dus goed op dat je het dier ergens loslaat waar geen andere mol zit en er voldoende eten is. Je kunt de mol ook snel doden met een schaarklem. Plaats die in een diepe gang waar de mol actief is. Dat is te zien aan de verse molshopen.

Explosieve middelen tegen mollen

In winkels kom je ook explosieve middelen tegen mollen tegen, zoals zwavelpatronen, carbid en rodenators. Die zijn gevaarlijk en daarom verboden. Als de provincie je een ontheffing verleent mag je deze middelen wel inzetten. Omdat het niet zonder gevaar is voor je omgeving kun je dit beter aan een professional overlaten.

Chemische bestrijding

Erkende bestrijders overleggen eerst welke maatregelen zinvol zijn om mollenoverlast te voorkomen, daarna zetten ze vallen en klemmen in, en ze gebruiken pas als laatste redmiddel gif. Alleen professionele bedrijven met een vergunning voor mollen- en woelrattenbestrijding mogen de mollen met gif te lijf gaan. Het gebruikte gif zit in tabletten die in de diepe gangen overgaan in voor mollen dodelijk gas. Het gebruik is dieronvriendelijk, omdat getroffen dieren een langzame en pijnlijke dood sterven.

Erkende professionele plaagdierbestrijders kun je onder andere vinden via het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen, of via brancheverenigingen NVPB of PLAN.