Praktisch over duurzaam

Overlast van hout stoken

Zie je 's zomers geen hand voor ogen door de rokende vuurkorf van de buren, of slaat 's winters de rook van een open haard even verderop bij je naar binnen? Probeer er altijd eerst samen uit te komen. Als laatste redmiddel kun je een klacht indienen.

Overlast_van_hout_stoken.jpg

Open haarden, houtkachels en buitenvuren kunnen gezondheidsklachten en klachten over stank veroorzaken, zeker in dichtbebouwde gebieden. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen (bijvoorbeeld longpatiënten en mensen met astma) kunnen veel last hebben van rook en (onzichtbare) verbrandingsgassen.

Met een goed gesprek en simpele maatregelen om het stoken te verbeteren kan de overlast afnemen. Uit onderzoek blijkt dat 3 van 4 houtstokers wel maatregelen willen nemen om overlast te beperken. Als een gesprek onvoldoende oplevert, kun je een klacht indienen bij de gemeente of de GGD.

Op Vuur maken in de tuin lees je welke regels er voor buitenvuren gelden. Hieronder vind je informatie over de overlast van hout stoken in huis.

Tips om overlast houtstook te bespreken

 • 1

  Vertel de houtstoker waar je precies last van hebt. En overleg wat hij kan doen om de overlast te beperken.

 • 2

  Houd in een logboekje bij wanneer je last had. Dat kan helpen bij het oplossen van het probleem. En je kunt het nodig hebben als je een officiële klacht indient.

 • 3

  Heb je gesprekken gehad maar verbetert er niets? Dan kun je een klacht indienen bij de gemeente of GGD. Je kunt eventueel ook een meting uit laten voeren.

Verkeerd stoken geeft extra overlast

Heb je zelf een open haard of houtkachel? Lees dan de 12 tips waarmee je overlast kunt beperken.

Overlast aanpakken

Omwonenden kunnen veel last hebben van de houtkachels en tuinvuren van de buren. Bij overlast is een goed gesprek altijd het beste startpunt. Houd een logboek bij en bespreek met de buren wat je waarneemt. Verandering van stookgedrag of omstandigheden, zoals andere brandstof of stooktijden, kan de problemen helpen oplossen. 

Stappenplan

In dit stappenplan lees je wat je kunt doen bij overlast door hout stoken.

1. Waar komt de rook vandaan?

Stel eerst vast of de houtrook van één of meerdere buren komt. Staat het huis dichtbij of verderop? Als er meer mensen overlast ervaren, kun je samen stappen ondernemen.

2. Overleg met de houtstokers

Misschien zijn jouw houtstokende buren zich van geen kwaad bewust. Leg rustig uit waarom je last hebt van hun rook. En wijs op de stooktips, waarmee zij de overlast kunnen beperken.

3. Houd een (foto)logboekje bij

Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Noteer dan 2 of 3 weken lang wanneer je precies last hebt van de rook. Op welke plek in huis? En welk effect heeft de rook op jou? Ook kun je foto- of video-opnames maken van de rook en het rookkanaal.

Noteer de klachten over een kachel of haard in detail. Dit helpt om de exacte oorzaak te vinden en maakt het makkelijker om afspraken te maken met de stoker. Noteer dus dagelijks, gedurende een paar weken de volgende gegevens:

 • datum
 • weertype (zwaar bewolkt of juist zonnig, etc)
 • windrichting
 • overlast (ja of nee)
 • soort overlast (rookoverlast, stank, iets anders)

Check ook de Stookwijzer: die laat zien hoe de wind en de luchtkwaliteit in jouw buurt op dit moment is en of stoken verantwoord is.

4. Praat opnieuw met de houtstokende buren

Misschien raken ze overtuigd door jouw nieuwe informatie. Zo niet, vraag dan om bemiddeling aan de wijkagent of buurtbemiddeling.

5. Lukt het nog niet?

Dien dan – met de verzamelde informatie – een klacht in bij de GGD of een handhavingsverzoek bij jouw gemeente. Bijna alle gemeentelijke bouwverordeningen hebben namelijk een artikel op grond waarvan de gemeente kan optreden tegen inwoners die hinderlijke of schadelijke rook, stank, roet of walm verspreiden.

Houd er echter rekening mee, dat dit niet altijd een snelle oplossing van het probleem betekent. De gemeente zal vragen om bewijzen en rekening houden met de belangen van zowel de klager als de stoker.

Als je niet tevreden bent over de reactie van de gemeente, kun je naar een Juridisch Loket, de Rechtswinkel of Stichting Houtrookvrij stappen voor advies en informatie. Krijg je gezondheidsklachten door de rookoverlast, meld dit dan ook bij de GGD en bij de vereniging Leefmilieu.

 

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.