Klimaat en aarde

Bovenaanzicht Nederland
Landbouwgrond voor voedsel, stroom en gas voor huizen, brandstof om van A naar B te komen: we hebben meer ruimte en energie nodig dan de aarde aankan. Lees alles over klimaatverandering. En hoe zit het met stikstof en luchtvervuiling? Ontdek wat jij kan doen voor het milieu.
Filter op onderwerp
Waterkrachtcentrale
Waterkracht

Hoewel Nederland een waterland is, speelt energieproductie met waterkracht hier (nog) geen grote rol. Waterkracht is een duurzame vorm van energie, al...

Kind met twee windmolentjes.
Bodemwarmte

Warmte uit het bodemwater is een duurzame vorm van energie. Voor bodemwarmte hoef je niet diep te boren en is op grote én kleine schaal in te zetten. Bijvoorbeeld...

Natuur Water
Milieuproblemen

In de lucht en bodem zit vervuiling, bijvoorbeeld stikstof en fijnstof en soms ook giftige stoffen. Welke problemen geeft dit en wordt je er ziek van?...

Heide Stikstof
Stikstof in de lucht en bodem

Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de lucht, bodem of water terecht komt. Planten als bramen,...

Trein Door Velden
Luchtvervuiling

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofoxide...

Trein Viaduct
Smog

Rome en Athene zijn berucht om de smog: de dikke laag luchtvervuiling van ozon die soms wekenlang boven de stad blijft hangen. In Nederland verschijnt...

Trein Bloemen
Bodemvervuiling

De bodem in Nederland is mogelijk op 250 duizend plekken ernstig vervuild. Je krijgt hier vooral mee te maken als je op zo'n plek grond koopt, of een huis...

Trein Door Velden (2)
Vervuilende stoffen in de bodem

Op veel plaatsen in de Nederlandse bodem zitten vervuilende stoffen. Dat zijn voornamelijk plekken waar vroeger fabrieken of tankstations stonden, en landbouwgronden...

Groepje mensen die met hun telefoon bezig zijn. De productie van smartphones kost veel energie dus probeer er zo lang mogelijk mee te doen.
Elektromagnetische velden en straling

Bij elektromagnetische velden en straling denken veel mensen aan radioactiviteit en andere onzichtbare bedreigingen. Maar straling komt overal om ons heen...

Klimaat en aarde in het kort

De aarde warmt op, het klimaat verandert. Wat is klimaatverandering, waar komen broeikasgassen vandaan en wat kan jij tegen de klimaatcrisis doen? Ontdek hoe jij je CO2-voetafdruk kan verkleinen. Wat zijn de grootste winstpakkers en klimaatklappers?

Lees ook meer over klimaatadaptatie: hoe kunnen we goed omgaan met de gevolgen? Bijvoorbeeld door meer groen in de tuin of het afkoppelen van de regenpijp van het riool.

Er zijn allerlei energiebronnen, van zonne-energie tot kernenergie. De fossiele bronnen aardgas, steenkool en aardolie veroorzaken veel CO2-uitstoot en worden vervangen door zonne-energie en windenergie. En hoe zit het met waterstof?

Fossiele energie zorgt ook voor andere milieu-problemen, zoals stikstof, smog en fijnstof. Waarom is dat een probleem en wat kan je ertegen doen?