Beleid en verantwoording

Milieu Centraal informeert consumenten over energie en milieu in het dagelijks leven. Dat doen we via websites, social media, tools en apps. Ons doel is dat consumenten met onze informatie duurzame keuzes kunnen maken.

Op deze pagina lees je meer over de doelstelling en het beleid van Milieu Centraal. Ook krijg je inzicht in plannen en de manier waarop het geld besteed wordt.

Doelstelling en beleid

Milieu Centraal heeft als Stichting de doelstelling om consumenten te helpen duurzame keuzes te maken. In de statuten staat het mooier geformuleerd:

Dat betekent dat Stichting Milieu Centraal mensen informeert en keuzes biedt over energie en milieu in het dagelijkse leven. We voorzien mensen van informatie, adviezen en tools om voor milieuvriendelijke opties te kiezen. We geven de voor- en nadelen, ontrafelen fabels en feiten en bieden overzicht en houvast in de enorme hoeveelheid milieu-informatie. Onze kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijk, betrouwbaar en praktisch.

Betrouwbaar en nuchter

We leggen de focus op energiebesparing, duurzame energie, klimaat, afval en grondstoffen, voeding, mobiliteit, gezonde leefomgeving en keurmerken. Onze vaste thema’s worden aangevuld met onderwerpen die sterk in de maatschappelijke of beleidsmatige belangstelling staan.

Deze kernwaarden vormen ook de richtsnoer in ons beleid en het kiezen van projecten. Milieu Centraal geeft advies en is geen lobby- of belangenorganisatie. Ons enige belang is betrouwbare en nuchtere informatie bieden aan alle Nederlanders die een groen steentje willen bijdragen.

Beleidsplan en jaarplannen

In het Beleidsplan (pdf) lees je over de aanpak en strategie. Milieu Centraal wordt voor een groot deel gefinancierd door de Ministeries van BZK en IenW. Jaarlijks dienen we bij beide ministeries een plan in met de activiteiten die we dat jaar willen uitvoeren. Na afloop van het jaar leggen we verantwoording af. Zie de Jaarrapportage Energie in huis 2021 (pdf) en de Jaarrapportage Duurzaam Consumeren 2021 (pdf).

Verantwoording in jaarrekening

In ons Jaarverslag 2023 laten we zien wat we het afgelopen jaar hebben gedaan.

Beloning medewerkers en bestuur

Milieu Centraal heeft eigen arbeidsvoorwaarden. De salarissen van de medewerkers van Milieu Centraal zijn iets lager dan van vergelijkbare functies binnen de Rijksoverheid. Het salaris van de directeur en de vergoeding voor leden van de raad van toezicht is te vinden in de Jaarrekening.

Zakelijke gegevens