Helpt goedbedoelende consument bijen om zeep?

Een honingbij op een paarse bloem. Een groene tuin lokt meer bijen, vlinders en andere dieren naar je tuin.
Uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal blijkt dat een kwart van de Nederlandse tuinbezitters graag planten in hun tuin zet die goed zijn voor bijen, vlinders en andere insecten. Maar bij tuinbezitters zit een grote blinde vlek als het aankomt op plantenkennis. Hierdoor planten tuinbezitters onbedoeld planten die giftig zijn voor insecten.

De helft van de tuinbezitters weet wat biodiversiteit is, blijkt uit het onderzoek. 30% denkt terecht dat je het beste planten in je tuin kunt zetten om de biodiversiteit te verbeteren. Maar op het moment van aankoop letten tuinbezitters vooral op of zij de planten mooi vinden (65%) en in veel mindere mate of de planten inheems (26%) of biologisch (13%) zijn. Twee aspecten die juist nodig zijn om de biodiversiteit te verbeteren.

Gifvrije planten

Sanne Janssen, tuin-expert bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: “Juist bij planten en bloemen die bij de aankoop mooi gevonden worden, bestaat een groter risico dat bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt die giftig zijn voor insecten zoals bijen. Dit in tegenstelling tot biologische planten, die gifvrij zijn. Biologische planten kunnen er bij de aankoop minder mooi uitzien. Juist omdat ze gifvrij zijn kunnen er insecten van een blad gesnoept hebben. Eenmaal in de tuin gaan ze mooi bloeien, het zijn juist stevige planten die tegen een stootje kunnen. Biologische planten, bollen en zaden zijn niet behandeld met gewasbeschermingsmiddelen (zoals neonicotinoïde) die giftig zijn voor bijen. Mensen kunnen biologische planten herkennen aan een keurmerk zoals EU-biologisch.” Echter, uit het consumentenonderzoek blijkt dat mensen commerciële logo's om het product aan te prijzen, zoals een bij-vriendelijk logo, aanzien voor een erkend keurmerk. Janssen: “Een bijtje of een bij-vriendelijk logo kan elke producent op de verpakking zetten, maar dat zegt niets over of de plant in kwestie ook daadwerkelijk bij-vriendelijk is.”

Inheemse planten

45% van de tuinbezitters denkt dat het voor insecten die hier van nature voorkomen niet uitmaakt wat voor planten er in de omgeving staan: inheemse planten (oorspronkelijk uit Nederland) of uitheemse planten (planten met hun oorsprong in andere delen van de wereld). Janssen: “Naast dat inheemse plantensoorten volledig zijn aangepast aan de Nederlandse omstandigheden zijn veel insecten, en voornamelijk de zeldzame soorten, juist afhankelijk van deze planten. Wanneer deze planten er niet zijn, komt het voortbestaan van deze insecten in het gedrang.” Ook planten die hier niet van nature voorkomen kúnnen als voedsel dienen voor inheemse insecten, maar ondersteunen vaak niet de meest kwetsbare insectensoorten die juist een steuntje in de rug nodig hebben.

Week van de Groene Tuin

Tijdens de Week van de Groene Tuin, die dit jaar start op dinsdag 4 april, krijgen tuinbezitters tips om hun tuin duurzaam te vergroenen. Zodat tuinbezitters (maar ook mensen met een balkon of geveltuin) daadwerkelijk bijdragen aan het stimuleren van biodiversiteit zoals bijen, vlinders en andere insecten. Mensen kunnen tijdens de week meedoen aan een fotowedstrijd, een lezing volgen van een tuinexpert of een workshop winnen om een groene tuin te ontwerpen. Meer informatie is te vinden op weekvandegroenetuin.nl.

Noot voor de redactie:

Over het onderzoek

Het totale onderzoeksverslag is op te vragen bij Milieu Centraal. Het onderzoek is kwantitatief en is uitgezet onder het consumentenpanel van onderzoeksbureau PanelClix door middel van een online vragenlijst onder n=1.050 tuinbezitters, zowel huurders als huiseigenaren. Deze steekproef is representatief op basis van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. Het veldwerk vond plaats in februari 2023.

Week van de Groene Tuin

Samen met een groot aantal partners organiseert Milieu Centraal de voorjaarscampagne Week van de Groene Tuin. De campagne is van de coalitie ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’, net als het NK Tegelwippen en de najaarscampagne het Vergeten Plantseizoen. Verschillende samenwerkende partijen zetten zich in om Nederlandse tuinen te vergroenen en samen ontwikkelen zij initiatieven om inwoners te helpen hun tuin klimaatadaptief en biodivers in te richten.

Keurmerkenwijzer

De Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal geeft informatie over zo'n 300 keurmerken en logo’s die iets zeggen over milieu, dierenwelzijn en/of aspecten rondom mens & werk. Milieu Centraal beoordeelt op basis van de informatie die beeldmerken op hun website publiceren hoe streng de eisen van de keurmerken en logo’s zijn. Bovendien wordt meegewogen hoe de controle op het voldoen aan de eisen geregeld is. Op keurmerkenwijzer.nl/overzicht/bloemen-en-tuin is een overzicht te vinden van erkende keurmerken op planten, bollen en zaden.

Vragen over dit bericht?

Sanne Janssen
Tel: 06 81166214