Beoordeling beeldmerken voeding 2024/2025

Vrouw met boodschappenmandje en telefoon in haar hand. Verspillingsvrije coach.
Op deze pagina vindt u welke wijzigingen Milieu Centraal doorvoert voor de beoordeling voor duurzaamheidsbeeldmerken op voeding voor 2024/2025. Tevens treft u een procesbeschrijving en planning aan.

Milieu Centraal beoordeelt driejaarlijks alle duurzaamheidsbeeldmerken op voeding. De beoordelingsmethodiek blijft bij opeenvolgende beoordelingsrondes in de basis gelijk. Wel wordt de methode bij nieuwe beoordelingsrondes heroverwogen en aangescherpt indien nodig. Bij deze heroverweging betrekt Milieu Centraal externe experts en stakeholders.

Nieuwe vormgeving website Keurmerkenwijzer

Naar verwachting word in mei 2024 een nieuwe website Keurmerkenwijzer gelanceerd. In de nieuwe vormgeving wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen beeldmerken die een onafhankelijke, externe controle en een (eigen) eisenpakket hebben, en beeldmerken die dit niet hebben. Beeldmerken die dit niet hebben, krijgen geen score en worden geplaatst onder ‘Overige logo’s’. Omdat deze logo’s geen meerwaarde hebben t.o.v. gedegen opgezette keurmerken en ze kunnen bijdragen aan verwarring door de veelheid aan beeldmerken, krijgen deze logo’s in de vernieuwde Keurmerkenwijzer vanaf 2024 minder aandacht.

In de Keurmerkenwijzer worden bezoekers bij sommige van deze logo’s er op geattendeerd dat op de verpakking nog een logo staat, namelijk een echt keurmerk, dat iets zegt over de duurzaamheidseisen die aan de productie(-keten) worden gesteld.

Factsheet en documenten

Op deze pagina zijn de volgende documenten te downloaden:

 1. 01

  Factsheet Keurmerkenwijzer 2024/2025
  Download hier de factsheet Keurmerkenwijzer met informatie over de herziene beoordelingsmethodiek voor beeldmerken op voeding in 2024/2025.

 2. 02

  Notitie Criteria Governance van keurmerken voeding
  Download hier de notitie. In deze notitie staat beschreven hoe Milieu Centraal beoordeelt of een keurmerk haar governance op orde heeft. De governance van een keurmerk verwijst naar de manier waarop het keurmerk wordt beheerd en gecontroleerd.

 3. 03

  Notitie Beoordelingskader proces impactrapportage bij beeldmerken op voeding
  Download hier de notitie. In deze notitie staat beschreven hoe Milieu Centraal beoordeelt of een keurmerk voldoende rapporteert over het proces van impactrapportage.

 4. 04

  Beoordelingsformulier beeldmerken voeding 2024/2025
  Download hier het beoordelingsformulier. Dit scoreformulier maakt inzichtelijk waar Milieu Centraal naar kijkt bij de beoordelingen.

 5. 05

  Proces en planning beoordeling 2024/2025
  Download hier informatie over het proces en de planning. In dit document wordt het beoordelingsproces en de tijdslijn van de beoordelingsronde beeldmerken voeding 2024/2025 beschreven.

 6. 06

  Invulformulier Proces stakeholderbetrokkenheid
  Download hier het invulformulier. In het kader van de beoordeling van beeldmerken op voeding vraagt Milieu Centraal informatie over hoe stakeholders worden betrokken bij doorontwikkeling van een beeldmerk.