Consumentenonderzoek circulaire ambachtscentra

Milieu Centraal onderzocht het consumentengedrag en drie circulaire gedragingen die gelinkt zijn aan een circulair ambachtscentrum namelijk; spullen tweedehands in een kringloopwinkel kopen, kapotte spullen (laten) repareren en afgedankte spullen die nog goed zijn naar een kringloopwinkel brengen. Dit consumentenonderzoek onder 1.519 Nederlanders, in samenwerking met Motivaction, geeft inzicht in de kennis, houding en gedrag van consumenten met betrekking tot de hierboven genoemde gedragingen.

Uit de resultaten blijkt dat naarmate men lager op de R-ladder komt de bereidheid om het duurzame gedrag uit te voeren toeneemt. Hoe lager op de R-ladder, hoe minder impactvol het gedrag op basis van milieu-impact. Hoogopgeleide vrouwen staan het meest open om te repareren, tweedehands te kopen of spullen weg te brengen naar een kringloopwinkel.

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • Ongeveer de helft van de Nederlanders (48%) staat er voor open om spullen tweedehands bij een kringloopwinkel te kopen. De belemmeringen die zij ervaren om spullen tweedehands te kopen, is het beperkte aanbod en het liever nieuw willen kopen en omdat ze tweedehands spullen onhygiënisch vinden.

  • De meerderheid (71%) heeft het afgelopen jaar zelf iets gerepareerd of laten repareren. De meest gerepareerde spullen zijn; kleding, fiets en overige kleine apparaten.  

  • 75% staat er voor open om afgedankte spullen die nog goed zijn naar een kringloopwinkel te brengen. De redenen die ze hiervoor geven zijn dat ze weggooien zonde vinden, liever iemand anders er blij mee maken en vanwege het milieu.

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek Nederland over Circulaire Ambachtscentra Rapport Circulaire Ambachtstcentra (pdf)