Consumentenonderzoek regenpijp afkoppelen

Eén van de manieren om je tuin te verduurzamen is door het afkoppelen van de regenpijp. Dit is een gemakkelijke, eenmalige handeling om bij te dragen aan het voorkomen van droogte en wateroverlast in je omgeving. Milieu Centraal onderzocht, in samenwerking met Motivaction, in hoeverre er verschillen zijn in gedragingen, houdingen en intenties van tuinbezitters ten aanzien van de regenpijp afkoppelen.

In een representatieve steekproef onder 1005 Nederlandse tuinbezitters gaf iets meer dan de helft, 52%, aan de regenpijp nog niet te hebben afgekoppeld. Van degenen die hun regenpijp nog niet hebben afgekoppeld is 12% daartoe bereid en 44% misschien. Na een uitleg over het nut en de relevantie van het afkoppelen van de regenpijp, neemt de bereidheid om dit te doen met 10% toe.

Enkele inzichten uit het onderzoek:

  • De voornaamste reden om de regenpijp niet af te koppelen is omdat men er simpelweg niet over heeft nagedacht. Daarnaast vormt gebrek aan kennis een belangrijke drempel, men weet niet dat het mogelijk is, weet niet hoe het moet, of denkt dat hun tuin niet geschikt is.

  • 73% van de tuinbezitters vindt de zorg voor de natuur in eigen omgeving belangrijk en 65% is van mening dat iedereen met een eigen tuin moet helpen om de gevolgen van extreem weer op te vangen. Maar, slechts 19% van de tuinbezitters weet hoe dit te doen.

  • 40% van de tuinbezitters wil meer weten over wat ze zelf kunnen doen rondom het huis om met de gevolgen van droogte en extreme neerslag om te gaan.

  • Duurzaam omgaan met regenwater én water besparen zijn belangrijke motivaties om de regenpijp af te koppelen. Daarnaast denkt men dat het goed is voor de tuin en zien tuinbezitters het als een mogelijkheid om beter om te gaan met droogte, hitte en extreme regenval.

  • Weinig Nederlanders zijn op de hoogte van de mogelijkheden, regels en voorwaarden die gelden voor het afkoppelen van een regenpijp. Zo is ongeveer drie kwart van de Nederlanders niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheid.

Bekijk het rapport

Download Consumentenonderzoek klimaatadaptatie: inzicht in houding en gedrag ten aanzien van het afkoppelen van de regenpijp Rapport regenpijp afkoppelen (pdf)