Rapport: verkenning naar circulaire wijken

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat heeft Milieu Centraal gevraagd te onderzoeken welke handelingsperspectieven er voor het Rijk zijn om circulaire wijken te stimuleren. Op 7 februari 2022 is dit rapport gepresenteerd op de Nationale Conferentie Circulaire Economie door Milieu Centraal.

De doelen van deze verkenning waren tweeledig

  1. 01

    Zicht krijgen op bestaande impactvolle en opschaalbare circulaire initiatieven en projecten op wijkniveau, de daarbij betrokken stakeholders en de leerpunten (zowel succes- als faalfactoren).

  2. 02

    In kaart brengen wat de rijksoverheid kan doen om een circulaire economie op wijkniveau te ondersteunen, te stimuleren en/of verder op te schalen.

"De mensen achter de gekozen twintig projecten lieten elk op eigen wijze kundigheid, visie en daadkracht zien. In mijn persoonlijke beleving horen we deze verhalen te weinig en verdienen ze de aandacht."
Mariska Joustra

Rapport verkenning naar circulaire wijken

Download dit rapport Onderzoek naar handelingsperspectieven voor het Rijk om circulaire wijken te stimuleren. Verkenning naar circulaire wijken (pdf)