Carpoolen

Duurzame alternatieven

Samen in plaats van alleen in de auto zitten, is een goede keuze. Voor sommige ritjes kun je de auto misschien zelfs omruilen voor een ander duurzaamvervoersmiddel. Maar welke?
Veel mensen die naar hun werk rijden, zitten alleen in hun auto. Als in alle auto’s die voor het woon-werkverkeer worden gebruikt 4 mensen zaten, zouden er in de spits 70 procent minder auto's rijden.

Carpoolen houdt in dat meerdere mensen met één auto naar het werk rijden. Als iedereen met de eigen auto naar het werk zou gaan, dan zouden er in de spits 340.000 auto's meer op de weg zijn. Zo besparen carpoolers per werkdag ruim een miljoen liter brandstof en 3 kiloton broeikasgassen (CO2). Dat is het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van bijna 3.000 huishoudens. Carpoolen levert naast milieuwinst ook een flinke kostenbesparing op.

Tips carpoolen

 1. 01

  Carpoolen is vooral aantrekkelijk voor mensen met redelijk vaste werktijden en vaste werkplekken.

 2. 02

  Carpoolen is ook voor zakelijk verkeer een optie. Werknemers kunnen bijvoorbeeld samen naar een zakelijke afspraak gaan. Bedrijven en werknemers kunnen zelf vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 3. 03

  Ook in je vrije tijd is carpoolen een kostenbesparende optie. Je kunt bijvoorbeeld samen naar de sportvereniging rijden.

 4. 04

  Meerijden naar een festival of stad? Op Facebook en verschillende websites worden ritten aangeboden. Kijk bij Meer informatie onderaan deze pagina.

Zo werkt carpoolen

Carpoolers kunnen elkaar via een aantal kanalen vinden. Ze kennen elkaar via het werk, uit de buurt, via het internet of een Vervoer Coördinatie Centrum (VCC). Vaak wordt afgesproken dat de bestuurder de meerijder ophaalt of op een vaste plek dichtbij ophaalt. In de buurt van een snelwegoprit zijn soms speciale carpoolpleinen.

Om te carpoolen naar het werk moeten de carpoolers wel dezelfde werktijden hebben. Dat wordt steeds lastiger, nu meer mensen in deeltijd of op wisselende tijden werken. Ook wil niet iedereen de auto delen met anderen.

Goede afspraken

Prettig samenrijden hangt af van het maken van goede afspraken. Je kunt afspraken maken over het om beurten rijden of meerijden; het tijdstip en de locatie van vertrekken en ophalen; de verrekening van de kosten; roken en muziek; verzekering en ziekte en vakantie.

Jongeren staan meer open voor carpoolen

Uit onderzoek blijkt dat jongeren meer open staan voor carpoolen dan ouderen, maar alleen als ze worden opgehaald en afgezet. Ouderen zeggen dat ze liever niet carpoolen omdat ze graag alleen in de auto zitten.

Carpoolen en het milieu

Als je carpoolt, gebruik je de auto slim. Elke passagier die meerijdt betekent een auto minder op de weg, en dus minder CO2-uitstoot en andere vervuiling. Het milieuvoordeel gaat niet helemaal gelijk op met het aantal auto's dat niet hoeft te rijden. Dat komt doordat er vaak moet worden omgereden om passagiers op te halen (naar schatting 10% extra kilometers) en omdat de auto zwaarder wordt: per extra passagier wordt er naar schatting 3% extra brandstof verbruikt. Maar het voordeel van samen rijden is veel groter dan het extra brandstofverbruik van de auto.

Hoeveel bespaar je met carpoolen?

Carpoolen kan je veel geld opleveren. In het voorbeeld hieronder deel je de benzinekosten en 'verdien' je jaarlijks tussen de €800 en 1.100 per persoon. Hoe je de kosten deelt, kun je zelf bepalen. Bijvoorbeeld met gesloten beurs (als je om de beurt rijdt) of per week een bedrag betalen.

Besparing per inzittende

Aantal inzittenden Kosten benzine per persoon per jaar Km-vergoeding per persoon per jaar Voordeel per persoon per jaar
1 € 950 € 1.350 € 400
2 € 540 € 1.350 € 810
3 € 370 € 1.350 € 980
4 € 290 € 1.350 € 1.060

Bron: Milieu Centraal en CBS.

 • Berekend voor 22 km enkele reis naar werk, 2,5 km omrijden om carpooler(s) op te halen. Frequentie: 4 dagen per week, 40 weken per jaar.
 • Er wordt in dit voorbeeld gereden met een middenklasse benzine-auto.
 • Er wordt alleen gerekend met de brandstofkosten. Er is geen rekening gehouden met de andere kosten van de auto (afschrijving, onderhoud, verzekering, belasting): daardoor zal het voordeel lager zijn.
 • De gebruikte kilometervergoeding is 19 cent per km. 

Verzekering

Passagiers zijn meestal gewoon meeverzekerd via de WA-verzekering van de bestuurder, maar voor betalende inzittenden geldt dit niet altijd. Een Schade Verzekering Inzittenden zorgt ervoor dat de schade onafhankelijk van de schuldvraag wordt vergoed. Informeer bij de verzekeringsmaatschappij.

Tip Check bij je autoverzekering of passagiers zijn meeverzekerd. Met een Schade Verzekering Inzittenden wordt de schade altijd vergoed.

Belastingvrije kilometervergoeding

Als carpooler kom je in aanmerking voor een belastingvrije kilometervergoeding (maximaal 21 cent per kilometer) ongeacht het vervoermiddel. Zowel de bestuurder als de meerijders komen in aanmerking voor deze onbelaste vergoeding.

Kilometers die worden omgereden, vallen buiten de vergoeding. Deze tellen wel mee als de werkgever het carpoolen organiseert; maar dan komt alleen de bestuurder in aanmerking voor vergoeding.

De werkgever is trouwens vrij om meer dan 21 cent per kilometer te vergoeden, maar over het meerbedrag moet je wel inkomstenbelasting betalen. Vraag bij de belastingdienst om meer informatie.

Meer informatie