Praktisch over duurzaam

Carpoolen

Veel mensen die naar hun werk rijden, zitten alleen in hun auto. Als in alle auto’s die voor het woon-werkverkeer worden gebruikt vier mensen zaten, zouden er in de spits 70% minder auto's rijden.

Carpoolen zakenmensen 800x600.jpg

Carpoolen houdt in dat meerdere mensen met één auto naar het werk rijden. Als iedereen met de eigen auto naar het werk zou gaan, dan zouden er in de spits 337.000 auto's meer op de weg zijn. Zo besparen carpoolers per werkdag ruim een miljoen liter brandstof en 3,1 kiloton broeikasgassen (CO2). Dat is het jaarlijkse elektriciteitsgebruik van ruim 2.800 huishoudens. Carpoolen levert naast milieuwinst ook een flinke kostenbesparing op.

Tips carpoolen

 • 1

  Carpoolen is vooral aantrekkelijk voor mensen met redelijk vaste werktijden en vaste werkplekken.

 • 2

  Carpoolen is ook voor zakelijk verkeer een optie. Werknemers kunnen bijvoorbeeld samen naar een zakelijke afspraak gaan. Bedrijven en werknemers kunnen zelf vraag en aanbod bij elkaar te brengen.

 • 3

  Ook in je vrije tijd is carpoolen een kostenbesparende optie. Je kunt bijvoorbeeld samen naar de sportvereniging rijden. 

 • 4

  Meerijden naar een festival of stad? Op Facebook en verschillende websites worden ritten aangeboden. Kijk bij Meer informatie onderaan deze pagina.

Zo werkt carpoolen

Carpoolers kunnen elkaar via een aantal kanalen vinden. Ze kennen elkaar via het werk, uit de buurt, via het internet of een Vervoer Coördinatie Centrum (VCC). Vaak wordt afgesproken dat de bestuurder de meerijder ophaalt of op een vaste plek dichtbij ophaalt. In de buurt van een snelwegoprit zijn soms speciale carpoolpleinen.

Om te carpoolen naar het werk moeten de carpoolers wel dezelfde werktijden hebben. Dat wordt steeds lastiger, nu meer mensen in deeltijd of op wisselende tijden werken. Ook wil niet iedereen de auto delen met anderen.

Goede afspraken

Prettig samenrijden hangt af van het maken van goede afspraken. Je kunt afspraken maken over het om beurten rijden of meerijden; het tijdstip en de locatie van vertrekken en ophalen; de verrekening van de kosten; roken en muziek; verzekering en ziekte en vakantie.

Jongeren staan meer open voor carpoolen

Carpoolen auto delen vier jongeren in auto 800x600.jpg

Uit onderzoek blijkt dat jongeren meer open staan voor carpoolen dan ouderen, maar alleen als ze worden opgehaald en afgezet. Een van de bedenkingen die ouderen tegen carpoolen hebben, is dat ze alleen in de auto willen zitten. 

Carpoolen en het milieu

Bij carpoolen wordt een auto efficiënt gebruikt. Door samen te rijden daalt de uitstoot van autorijden drastisch. Elke passagier extra betekent een autorit minder. Het milieuvoordeel gaat niet helemaal gelijk op met het aantal auto's dat niet hoeft te rijden. Dat komt doordat er vaak moet worden omgereden om passagiers op te halen (naar schatting 10% extra ritafstand) en omdat de auto zwaarder wordt: per extra passagier wordt er naar schatting 3% extra brandstof verbruikt. Maar het voordeel van samen rijden is duidelijk veel groter dan het meerverbruik van de auto.

Kosten en besparingen

Carpoolen kan flinke besparingen opleveren. In het voorbeeld hieronder ligt de besparingtrussen de 2.000 en 3.000 euro per inzittende per jaar, in vergelijking met dat iedereen alleen in een auto had gezeten. Je deelt de variabele kosten zoals brandstof en parkeerkosten. Dit kan met gesloten beurs als alle deelnemers een eigen auto hebben en om de beurt rijden. Als steeds dezelfde bestuurder rijdt, kan er bijvoorbeeld wekelijks een bedrag worden betaald.

Besparing carpoolen per inzittende

Aantal inzittenden Reiskosten / jaar Besparing / jaar
1 € 3.900 n.v.t.
2 € 1.950 € 1.950
3 € 1.300 € 2.600
4 € 975 € 2.925

Bron: ANWB 2015 (bewerking Nibud 2015) en CBS

De kostenvoordelen in de tabel zijn vergeleken met die van een gemiddelde auto, gebaseerd op 4 carpooldagen per week en een reisafstand van 50 kilometer enkele reis. Voor brandstof is 16 cent per km gerekend en voor de overige variabele kosten 4,4 cent per km. Afschrijving is niet meegerekend. In de praktijk zullen de kosten lager uitvallen, omdat de meeste werknemers een kilometervergoeding krijgen voor woon-werkverkeer.

Informatie over kosten van autorijden met diverse typen auto's vind je onder andere in de Consumentengids van de Consumentenbond of op de site van de ANWB.

Check bij je autoverzekering of passagiers zijn meeverzekerd. Met een Schade Verzekering Inzittenden wordt de schade altijd vergoed.

Verzekering

Passagiers zijn meestal gewoon meeverzekerd via de WA-verzekering van de bestuurder, maar voor betalende inzittenden geldt dit niet altijd. Een Schade Verzekering Inzittenden zorgt ervoor dat de schade onafhankelijk van de schuldvraag wordt vergoed. Informeer bij de verzekeringsmaatschappij.

Belastingvrije kilometervergoeding

Als carpooler kom je in aanmerking voor een belastingvrije kilometervergoeding (maximaal 19 cent per kilometer) ongeacht het vervoermiddel. Zowel de bestuurder als de meerijders komen in aanmerking voor deze onbelaste vergoeding.

Kilometers die worden omgereden, vallen buiten de vergoeding. Deze tellen wel mee als de werkgever het carpoolen organiseert; maar dan komt alleen de bestuurder in aanmerking voor vergoeding.

De werkgever is trouwens vrij om meer dan 19 cent per kilometer te vergoeden, maar over het meerbedrag moet je wel inkomstenbelasting betalen. Vraag bij de belastingdienst om meer informatie.

Meer informatie

Terug naar boven

Deze site gebruikt alleen cookies om te meten, je bezoek is dus anoniem.